Integrity meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Integrity meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Integrity’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Integrity’ चा उच्चार= इनटेग्रटि, इन्टेग्रटि

Integrity meaning in Marathi

‘Integrity’ या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत:

1. प्रामाणिक असण्याची आणि मजबूत नैतिक तत्त्वे असण्याची गुणवत्ता.

2. अखंडता, संपूर्णता, आंतरिक ऐक्य आणि सुसंगततेची स्थिती.

Integrity- मराठी अर्थ
सचोटी
प्रामाणिकपणा
सत्यनिष्ठा
मजबूत नैतिकता
अखंडता
अखंडत्व
संपूर्णता
पूर्णता

Integrity-Example

‘Integrity’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Integrity’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Integrity is my life.
Marathi: प्रामाणिकपणा हे माझे जीवन आहे.

English: Everyone admires his integrity and hard work.
Marathi: प्रत्येकजण त्याच्या प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीचे कौतुक करतो.

English: We never compromise with the integrity of our country.
Marathi: आम्ही आमच्या देशाच्या अखंडतेशी कधीही तडजोड करत नाही.

English: Don’t strive to have the integrity to impress others.
Marathi: इतरांना प्रभावित करण्यासाठी सचोटी ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका.

English: Integrity often means doing the right thing.
Marathi: सचोटीचा अर्थ अनेकदा योग्य गोष्टी करणे असा होतो.

English: Integrity always stands in opposition to hypocrisy and defeats it.
Marathi: सत्यनिष्ठा नेहमी ढोंगीपणाच्या विरोधात उभी राहते आणि त्याला पराभूत करते.

English: He is a person that lives by integrity.
Marathi: तो एक व्यक्ती आहे जो प्रामाणिकपणाने जगतो.

English: The person with integrity does the right things even when nobody is watching.
Marathi: कोणीही पाहत नसतानाही सचोटी असलेली व्यक्ती योग्य गोष्टी करते.

English: National integrity is necessary for the nation’s progress.
Marathi: राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक आहे.

English: The more integrity you have, the more God can bless you.
Marathi: तुमच्याकडे जितका अधिक प्रामाणिकपणा असेल तितकेच देव तुम्हाला आशीर्वाद देऊ शकेल.

‘Integrity’ चे इतर अर्थ

impassive integrity- निर्भय अखंडता

data integrity- माहिती एकाग्रता, डेटा प्रामाणिकता

territorial integrity- प्रादेशिक अखंडता

professional integrity- व्यावसायिक अखंडता

integrity pact- अखंडता करार

national integrity- राष्ट्रीय अखंडता

restore integrity- अखंडता पुनर्संचयित करा

integrity pledge- अखंडता प्रतिज्ञा

sovereignty and integrity- सार्वभौमत्व आणि अखंडता

man of integrity- सचोटीचा माणूस, प्रामाणिक माणूस

impeccable integrity- निर्दोष अखंडता

functional integrity- कार्यात्मक अखंडता

integrity test- अखंडता चाचणी

preserve integrity- अखंडता जतन करा

unity and integrity- एकता आणि अखंडता

ethics integrity and aptitude- नैतिकता अखंडता आणि योग्यता

integrity a way of life- अखंड जीवनशैली

a person with integrity- सचोटी असलेली व्यक्ती

moral integrity- नैतिक अखंडता

skin integrity- त्वचेची अखंडता

personal integrity- वैयक्तिक अखंडता

structural integrity- संरचनात्मक अखंडता

referential integrity- संदर्भात्मक अखंडता

referential integrity constraints- संदर्भात्मक अखंडता प्रतिबंध

absolute integrity- परिपूर्ण अखंडता

sample integrity- नमूना अखंडता

integrity out- अखंडता बाहेर

honesty and integrity- प्रामाणिकपणा आणि सचोटी

impaired skin integrity- बिघडलेली त्वचा अखंडता

integrity constraints- अखंडता मर्यादा

ego integrity- अहंकार अखंडता

cultural integrity- सांस्कृतिक अखंडता

ego integrity vs despair- अहंकार अखंडता विरुद्ध निराशा

intellectual integrity- बौद्धिक अखंडता

academic integrity- शैक्षणिक अखंडता

integrity at work- कामात प्रामाणिकपणा, कामात अखंडता

integrity of someone- एखाद्याचा प्रामाणिकपणा, एखाद्याची अखंडता

‘Integrity’ Synonyms-antonyms

‘Integrity’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

honesty
probity
sincerity
virtue
rectitude
purity
unity
wholeness
cohesion
solidarity
togetherness
robustness
solidity
strength
toughness

‘Integrity’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

fragility
division
dishonesty
dishonor
disgrace
incompleteness
corruption

 

Leave a Comment