Introvert and Extrovert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Introvert and Extrovert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Introvert आणि Extrovert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Introvert’ चा उच्चार= इन्ट्रोवर्ट, इंट्रोव्हर्ट

Extrovert’ चा उच्चार (pronunciation)= एक्स्ट्रव़अट्, एक्स्ट्रोवर्ट

Introvert and Extrovert meaning in Marathi

✅ Introvert:

‘Introvert’ (इंट्रोव्हर्ट) म्हणजे “एक शांत, लाजाळू माणूस जो इतर लोकांच्या तुलनेत नेहमीच एकटे राहणे पसंत करतो आणि लोकांशी फारच कमी बोलतो.”

Introvert- मराठी अर्थ 
अंतर्मुख
अंतर्मुख व्यक्ती
लोकांशी कमी बोलणारा 
एकांतात राहणे पसंत करणारा 

✅ Extrovert:

‘Extrovert (बहिर्मुख)’ म्हणजे सहजपणे व्यक्त होणारी व्यक्ती, जी नेहमी लोकांशी गुंतून राहणे पसंत करते आणि जीला लोकांभोवती राहणे आवडते आणि लोकांशी बोलायला खूप आवडते.

1. Extrovert (बहिर्मुख) म्हणजे अशी व्यक्ती जिच्या खूप ओळखी आहेत, जी सामाजिक संवादात सक्रिय आहे आणी ज्याला अधिक लोकांना भेटायचे आहे, ज्याला लोकांचे लक्ष केंद्रीत करण्यात आनंद आहे, आणि ज्याला अधिक सकारात्मक भावनांचा अनुभव येतो.

2. बहिर्मुख (Extrovert) अशी व्यक्ती आहे ज्याला इतर लोकांशी संवाद साधायला आवडते, जी सामाजिकदृष्ट्या खूप आत्मविश्वास असलेली व्यक्ती आहे आणि जी कोणत्याही सामाजिक समारंभाची जान आणी शान असते.

Extrovert- मराठी अर्थ
बहिर्मुख
बहिर्मुख व्यक्ती
मनमोकळा माणूस
बोलका माणूस
मिलनसार व्यक्ती
स्वत:पेक्षा बाहय जगाचाच अधिक विचार करणारी
पार्टी, उत्सव आणि सामाजिक उपक्रमांचा आनंद घेणारी व्यक्ती
सामाजात सहजगत्या वावरण्याचा आत्मविश्वास असलेली व्यक्ती
लोकाभिमुख
संकोच नसलेला माणूस
स्पष्टपणे बोलणारा 
स्पष्टवक्ता व्यक्ती
बडबड्या माणूस

‘Introvert आणि Extrovert’ व्यक्ति चे लक्षण (Characteristics)

✅ Introvert Characteristics:

1. बराच वेळ सक्रिय राहिल्यास Introvert (अंतर्मुख) लोक लवकर थकतात.

2. Introvert (अंतर्मुख) व्यक्ती एकाकीपणात अधिक आनंदाने जीवन जगते.

3. त्याना एकांतात लिहायला आवडते.

4. माणसांच्या गर्दीत ते स्वताला एकटा समजतात.

5. सामाजिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास टाळतात.

6. अंतर्मुख स्वभावा मुळे यांचा मित्र परिवार खूपच कमी असतो.

✅ Extrovert Characteristics:

1. बहिर्मुख (Extroverts) लोकांना नेहमी लोकांच्या सहवासात राहायला आवडते आणि लोकांशी बोलायला खूप आवडते. सामाजिक संमेलनांना केवळ उपस्थित राहूनच नव्हे तर त्यांचे आयोजन करण्याची ही त्याना आवड असते.

Note: जर तुम्ही लोकांभोवती असताना आनंदी असाल, तर तुम्ही बहुधा ‘Extrovert (बहिर्मुख व्यक्ती)’ असाल.

2. बहिर्मुख (Extrovert) लोकांना संभाषण (conversations) करायला आवडते.

3. बहिर्मुख (Extroverts) लोक मिलनसार (friendly), संपर्कात येण्याजोगे (approachable), सामाजिक समारंभात सहभागी होणारे आणि काहीवेळा जास्त बोलणारे असतात.

4. बहिर्मुख (Extroverts) व्यक्तींना त्यांच्या बहिर्मुखी व्यक्तिमत्त्वामुळे (extroverted personalities) खूप मित्र असतात.

5. बहिर्मुख (Extroverts) व्यक्तींना समस्यांबद्दल बोलणे आवडते आणि जेव्हा ते स्वतःला अशा परिस्थितीत (situation) पाहतात जेव्हा कोणीतरी त्यांच्यावर रागावलेले किंवा नाराज असते, तेव्हा ते अशा समस्या किंवा विवादांबद्दल चर्चा करून त्या सोडवणे पसंत करतात.

6. बहिर्मुख लोकांना नवीन अनुभव घ्यायला आवडतात.

7. बहिर्मुखी लोक एकटे असताना कंटाळतात.

8. बहिर्मुखी लोक नेते असतात, त्यांना लोकांचे नेतृत्व करायला आवडते.

9. बहिर्मुख लोकांना खूप बोलायला आवडते.

10. बहिर्मुख (Extroverts) लोक एखाद्या गोष्टींबद्दल त्याना काय वाटते हे लोकांना सांगण्यास घाबरत नाहीत, जरी ते विवादास्पद (controversial) असले तरीही.

11. बहिर्मुख लोक सक्रिय, मैत्रीपूर्ण, चैतन्यशील, मनमोकळे आणि उत्साही लोक असतात. गरज पडल्यास मदत मागण्यास अनोळखी व्यक्तींकडे जाण्यास ते अजिबात संकोच करत नाहीत.

12. बहिर्मुख (Extroverts) लोक उत्साही आणि कृती-केंद्रित लोक असतात ज्यांना लोकांच्या समूहामध्ये आकर्षणाचे लक्ष व्हायला आवडते.

13. बहिर्मुख लोकांना चर्चेतून समस्या सोडवायला आवडतात.

14. बहिर्मुख लोकांना बैठकांमध्ये (meetings) तसेच विचारमंथन सत्रांमध्ये (brainstorming sessions) भाग घेणे आवडते.

15. बहिर्मुख खुल्या मनाचे असतात आणि इतरांसोबत माहिती आणि भावना सामायिक करण्यासाठी नेहमी तयार असतात.

16. बहिर्मुख लोकांना कधीकधी बोलणे इतके आवडते की इतर लोकांना त्यांना थांबवावे लागते.

17. बहिर्मुख लोक जेव्हा नवीन लोकांना भेटतात आणि सार्वजनिकपणे बोलतात तेव्हा ते निर्भय असतात.

18. बहिर्मुख व्यक्तींना सामाजिक उपक्रमातून ऊर्जा मिळते.

19. बहिर्मुख लोकांना वेगवेगळ्या लोकांसोबत फिरायला आणी चर्चा करायला आवडते.

Introvert आणि Extrovert-Example

‘Introvert आणि Extrovert’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) आणि Adjective (विशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Introvert’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) introvert’s आहे.

‘Extrovert’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Extroverts अथवा Extraverts’’ आहे.

‘Introvert आणि Extrovert’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

✅ Introvert Example:

English: She is an introvert so she likes to stay alone.
Marathi: ती अंतर्मुखी आहे म्हणून तिला एकटे राहायला आवडते.

English: He is an introvert so he tries to avoid social gatherings.
Marathi: तो अंतर्मुख आहे म्हणून सामाजिक मेळावे टाळण्याचा प्रयत्न करतो.

English: He is an introverted type of guy.
Marathi: तो एक अंतर्मुखी प्रकारचा माणूस आहे.

English: People think that most writers are introverts.
Marathi: लोकांना वाटते की बहुतेक लेखक अंतर्मुखी असतात.

English: Parents worry about his future because he is an introvert.
Marathi: आई-वडील त्याच्या भविष्याबद्दल चिंता करतात कारण तो अंतर्मुख आहे.

English: Introvert person and the extrovert person never be a good friend.
Marathi: अंतर्मुख व्यक्ती आणि बहिर्मुख व्यक्ती कधीही चांगला मित्र होऊ शकत नाही.

English: In real life, extrovert persons are more successful than Introverts persons.
Marathi: वास्तविक जीवनात, बहिर्मुखी व्यक्ती अंतर्मुखी व्यक्तींपेक्षा अधिक यशस्वी असतात.

English: In school, teachers pay more attention to students, who are introverts.
Marathi: शाळेत शिक्षक अंतर्मुख असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देतात.

English: Being an introvert I am always hesitant to talk with strangers.
Marathi: अंतर्मुख असल्याने मी अनोळखी लोकांशी बोलण्यास नेहमीच संकोचतो.

English: Normally Introvert people are calm, shy, alone, creative and they like indoor activity mostly.
Marathi: सामान्यत: अंतर्मुखी लोक शांत, लाजाळू, एकटे, सर्जनशील असतात आणि त्यांना मुख्यतः अंतर्गत क्रियाकलाप आवडतात.

✅ Extrovert Example:

English: Extroverts’ attention is focused more on other people and the outside world.
Marathi: बहिर्मुख (Extrovert) व्यक्तीचे लक्ष इतर लोकांवर आणि बाहेरील जगावर अधिक केंद्रित असते.

English: Extroverts tend to speak up in meetings.
Marathi: बहिर्मुख (Extrovert) लोक सभांमध्ये खुलेपणाने बोलतात.

English: Extroverts enjoy praise and attention whereas introverts do not.
Marathi: बहिर्मुख लोकांना इतर लोकांनी केलेली प्रशंसा आवडते तसेच लोकांचे लक्ष वेधून घेणे त्याना आवडते, तर अंतर्मुखी (Introvert) असे करत नाहीत.

English: Extroverts are quick decision-makers.
Marathi: बहिर्मुख (Extrovert) लोक शीघ्र (quick) निर्णय घेणारे असतात.

English: Extroverts are easily distracted.
Marathi: बहिर्मुख लोक सहज विचलित होतात.

English: Extroverts easily accept change.
Marathi: बहिर्मुख लोक बदल सहज स्वीकारतात.

English: Extroverts speak more and introverts are good listeners.
Marathi: बहिर्मुख लोक जास्त बोलतात आणि अंतर्मुख लोक चांगले श्रोते असतात.

English: An extrovert often has large groups of friends but their bonds are less strong.
Marathi: बहिर्मुख व्यक्तीकडे अनेकदा मित्रांचे मोठे गट असतात परंतु त्यांचे बंध कमी मजबूत असतात.

English: Extroverts enjoy group conversations.
Marathi: बहिर्मुख लोक समूह संभाषणांचा आनंद घेतात.

English: Extroverts thrive in careers that involve interaction with the general public and working as a part of a team. (For eg. lawyer, construction worker, event planner, and police officer)
Marathi: बहिर्मुख (Extrovert) अशा व्यवसायात भरभराट करतात ज्यामध्ये सामान्य लोकांशी संवाद साधणे आणि गटाचा भाग म्हणून काम करणे समाविष्ट आहे. (उदा. वकील, कार्यक्रम नियोजक आणि पोलीस अधिकारी इ.)

English: The American white house has mostly been occupied by extroverted men.
Marathi: अमेरिकन व्हाईट हाऊस बहुतेक बहिर्मुख पुरुषांनी व्यापलेले आहे.

English: The extrovert will like to go out and socialize more than the introvert.
Marathi: बहिर्मुख व्यक्तीला अंतर्मुखी व्यक्तींपेक्षा बाहेर जाणे आणि सामाजिक कार्य करणे अधिक आवडेल.

English: The introvert may feel that the extrovert speaks too much and listens too little.
Marathi: अंतर्मुख (Introvert) व्यक्तीला असे वाटू शकते की बहिर्मुख माणूस खूप बोलतो आणि खूप कमी ऐकतो.

English: The extrovert may feel that the introvert speaks too little and listens too much.
Marathi: बहिर्मुख (Extrovert) व्यक्तीला असे वाटू शकते की अंतर्मुख (Introvert) माणूस खूप कमी बोलतो आणि खूप ऐकतो.

English: Extroverts may get upset when their partner is not socializing with their friends.
Marathi: बहिर्मुखी लोक नाराज होऊ शकतात जेव्हा त्यांचा जोडीदार त्यांच्या मित्रांसोबत मिसळून राहत नाही.

English: An extrovert who is leading a sales team may decide to take time out to listen to a staff rather than barking orders all day.
Marathi: विक्री संघाचे नेतृत्व करणारा बहिर्मुख व्यक्ती दिवसभर औरडण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचे ऐकण्यासाठी वेळ काढण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

English: The coronavirus lockdown was like a nightmare for extroverts.
Marathi: कोरोनाव्हायरस लॉकडाउन बहिर्मुख लोकांसाठी एक भयानक स्वप्न होते.

English: Living with an extrovert is exhausting for an introvert.
Marathi: बहिर्मुख व्यक्तीसोबत राहणे हे अंतर्मुखीसाठी थकवणारे असते.

English: Extrovert loves being around people and getting to know people.
Marathi: बहिर्मुख लोकांना लोकांच्या आसपास राहणे आणि लोकांना जाणून घेणे आवडते.

English: I’m an extrovert. But because of criticism, I became an introvert.
Marathi: मी बहिर्मुख आहे. पण टीकेमुळे मी अंतर्मुख झालो.

English: No one is entirely introverted or extroverted, everyone is actually around the middle.
Marathi: कोणीही पूर्णपणे अंतर्मुख किंवा बहिर्मुख नसतो, प्रत्येकजण प्रत्यक्षात मध्यभागी असतो.

English: Have you ever done anything really extroverted like performed in public?
Marathi: तुम्ही कधी असे काही केले आहे का जे खरोखरच बहिर्मुखी सार्वजनिकपणे करतात?

English: You can pretend extrovert sometimes for the occasion.
Marathi: प्रसंगी तुम्ही बहिर्मुखी असल्याचे भासवू शकता.

English: Society says extroverted people are successful people.
Marathi: समाज म्हणतो बहिर्मुख लोक यशस्वी असतात.

English: I think sometimes I’m an introvert and other times I can be an extrovert.
Marathi: मला वाटतं की कधी कधी मी अंतर्मुख असतो तर कधी मी बहिर्मुखी असू शकतो.

English: Confidence and conviction is the main feature of extroverts.
Marathi: आत्मविश्वास आणि खात्री हे बहिर्मुख लोकांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

English: Social image matters to extroverts.
Marathi: बहिर्मुख लोकांसाठी सामाजिक प्रतिमा महत्त्वाची असते.

English: Extroverts are the complete opposite of introverted people who are quite shy, passive, and reserved.
Marathi: बहिर्मुख लोक अंतर्मुखी लोकांच्या पूर्ण विरुद्ध आहेत, जे खूप लाजाळू, निष्क्रिय आणि राखीव असतात.

English: Extroverts might seem to act first and think later.
Marathi: बहिर्मुख लोक प्रथम कार्य करतात आणि नंतर विचार करतात असे वाटू शकते.

English: Extroverts tend to experience more and reflect less.
Marathi: बहिर्मुख लोक जास्त अनुभव घेतात आणि कमी प्रतिबिंबित करतात.

English: Extroverts tend to grow bored quickly when they find themselves alone.
Marathi: ‘बहिर्मुख’ लोक जेव्हा एकटे असतात तेव्हा खूप लवकर कंटाळतात.

English: Some experts claim that extroverts and introverts use different brain areas to form their thoughts.
Marathi: काही तज्ञांचा असा दावा आहे की बहिर्मुख आणि अंतर्मुख लोक त्यांचे विचार तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या मेंदूच्या भागांचा वापर करतात.

English: Extrovert prefers being with others in stimulating environments.
Marathi: ‘बहिर्मुख’ लोकांना उत्तेजक वातावरणात इतरांसोबत राहायला आवडते.

Introvert आणि Extrovert’ Synonyms

✅ Introvert Synonyms:

‘Introvert’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

shy person
self-observer
self-absorbed
uncommunicative
reticent
inward

✅ Extrovert Synonyms:

‘Extrovert’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

gregarious person
communicative
exhibitionist
socializer
socialite
ebullient
social butterfly
outgoing person
friendly
lively
affable
Introvert आणि Extrovert’ Antonyms

✅ Introvert Antonym:

‘Introvert’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Extrovert

✅ Extrovert Antonym:

‘Extrovert’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Introvert

Introvert and Extrovert meaning in Marathi

Leave a Comment