Is meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Is meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Is’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Is’ चा उच्चार= इज

Is meaning in Marathi

इंग्रजी भाषेत व्यक्ती, ठिकाण, वस्तू आणि प्राणी दर्शविण्यासाठी ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो.

‘Is’ हा शब्द फक्त एकवचनी नाव ( singular name) दर्शविण्यासाठी वापरला जातो.

✨ ‘Is’ हा शब्द अनेकवचनी नाव (plural name) दर्शविण्यासाठी वापरला जात नाही.

Is- मराठी अर्थ
है

इंग्रजी भाषेत वाक्य बनवण्यासाठी ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो.

1. ‘Is’ हा शब्द फक्त वर्तमान काळ किंवा वर्तमानकाळाबद्दल बोलण्यासाठी वापरला जातो, तुम्ही तो भूतकाळ किंवा भविष्यकाळासाठी वापरू शकत नाही.

English: Today is Monday.
Marathi: आज सोमवार आहे.

English: She is dancing to music.
Marathi: ती संगीतावर नाचत आहे.

English: He is drinking milk.
Marathi: तो दूध पीत आहे.

English: Ramesh is sleeping.
Marathi: रमेश झोपला आहे.

2. He, She, It आणि कोणत्याही एकवचनी (singular) नावा सोबत ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: He is a Teacher.
Marathi: तो एक शिक्षक आहे.

English: She is a Doctor.
Marathi: ती डॉक्टर आहे.

English: It is a hospital.
Marathi: ते रुग्णालय आहे.

English: It is a library.
Marathi: ते एक वाचनालय आहे.

English: Ramesh is a driver.
Marathi: रमेश हा चालक आहे.

English: Tajmahal is a tomb.
Marathi: ताजमहाल एक थडगे आहे.

3. जे काम तुम्ही केले नसून दुसऱ्याने केले असेल, अशा स्थितीतही ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: He is being harassed.
Marathi: त्याचा छळ केला जात आहे.

English: She is being encouraged.
Marathi: तिला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

English: Ramesh is being sent.
Marathi: रमेश यांना पाठवण्यात येत आहे.

English: It is being rented.
Marathi: ते भाड्याने दिले जात आहे.

4. ‘Is’ हा शब्द ‘This’ आणि ‘That’ सोबत देखील वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: This is a jackfruit.
Marathi: हे एक फणस आहे.

English: This is a glass.
Marathi: हा एक ग्लास आहे.

English: That is a walnut.
Marathi: ते अक्रोड आहे.

English: That is a bus.
Marathi: ती बस आहे.

5. जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल बोलत असतो तेव्हा आपण ‘Is’ हा शब्द वापरतो. उदाहरणार्थ:-

English: This is a mango.
Marathi: हा आंबा आहे.

English: This is an apple.
Marathi: हे सफरचंद आहे.

English: This is the pen.
Marathi: हे पेन आहे.

6. एखाद्या वस्तूबद्दल प्रश्न विचारण्यासाठी ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो, त्याचप्रमाणे त्याचे उत्तर देताना ‘Is’ हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

Question: Is this a glass?
Reply: Yes, it is a glass.

Question: Is this a jackfruit?
Reply: Yes, it is a jackfruit.

Is-Example

‘Is’ हा शब्द क्रियापद (verb) आहे.

‘Is’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Is the internet down today?
Marathi: आज इंटरनेट बंद आहे का?

English: Is YouTube banned in China?
Marathi: चीनमध्ये यूट्यूब वर बंदी आहे का?

English: Is this sentence correct or incorrect?
Marathi: हे वाक्य बरोबर आहे की अयोग्य?

English: Is this true or false?
Marathi: हे खरे की खोटे?

English: Is this Saturday a bank holiday?
Marathi: या शनिवारी बँकेला सुट्टी आहे का?

English: Is this power of God?
Marathi: ही देवाची शक्ती आहे का?

English: Is it not an example of kindness?
Marathi: हे दयाळूपणाचे उदाहरण नाही का?

English: Is it not a part of mitosis?
Marathi: तो मायटोसिसचा भाग नाही का?

English: Is it not an operating system?
Marathi: ही ऑपरेटिंग सिस्टम नाही का?

English: Is it not a vestigial organ in the man?
Marathi: माणसातील तो अवशेष अवयव नाही का?

English: Is it true?
Marathi: ते खरे आहे का?

English: Is it ok?
Marathi: हे ठीक आहे का?

English: Is it ok now?
Marathi: आता ठीक आहे का?

English: Is it ok for you?
Marathi: ते तुमच्यासाठी ठीक आहे का?

English: Is it raining there?
Marathi: तिथे पाऊस पडतोय का?

English: Is it raining there too?
Marathi: तिथेही पाऊस पडतोय का?

English: Is it a bank holiday today?
Marathi: आज बँकेला सुट्टी आहे का?

English: Is it going to rain today?
Marathi: आज पाऊस पडणार आहे का?

English: Is it a dry day today?
Marathi: आज कोरडा दिवस आहे का?

English: Is it raining in Mumbai?
Marathi: मुंबईत पाऊस पडतोय का?

English: Is this your book?
Marathi: हे तुमचे पुस्तक आहे का?

English: Is this your pen?
Marathi: ही तुमची पेन आहे का?

English: Is this your friend?
Marathi: हा तुमचा मित्र आहे का?

English: Is this your pic?
Marathi: हा तुमचा फोटो आहे का?

English: Is this your first job?
Marathi: ही तुमची पहिली नोकरी आहे का?

English: Is this your current employer?
Marathi: हा तुमचा सध्याचा नियोक्ता आहे का?

English: Is this your mobile?
Marathi: हा तुमचा मोबाईल आहे का?

English: Is she your girlfriend?
Marathi: ती तुझी मैत्रीण आहे का?

English: Is she your sister?
Marathi: ती तुझी बहीण आहे का?

English: Is she married?
Marathi: ती विवाहित आहे का?

English: Is he still alive?
Marathi: तो अजून जिवंत आहे का?

English: Is she falling in love with me?
Marathi: ती माझ्या प्रेमात पडत आहे का?

English: Is the child’s mother ill?
Marathi: मुलाची आई आजारी आहे का?

English: Is the object fixed on each other?
Marathi: वस्तू एकमेकांवर विसावली आहेत का?

English: Is the pandemic over?
Marathi: महामारी संपली आहे का?

English: Is the distilled water acidic?
Marathi: डिस्टिल्ड वॉटर अम्लीय आहे का?

English: Is there a negative marking in the CET exam?
Marathi: सीईटी परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग असते का?

English: Is there any atmospheric pressure on the moon?
Marathi: चंद्रावर काही वातावरणाचा दाब आहे का?

English: Is there a bank holiday today?
Marathi: आज बँकेला सुट्टी आहे का?

English: Is there a lockdown in Mumbai?
Marathi: मुंबईत लॉकडाऊन आहे का?

English: Is there any festival today?
Marathi: आज काही सण आहे का?

English: Is there a bank holiday tomorrow?
Marathi: उद्या बँकेला सुट्टी आहे का?

English: Is that alright?
Marathi: ते ठीक आहे का?

English: Is it raining in Chennai now?
Marathi: आता चेन्नईत पाऊस पडतोय का?

English: Is this good for your health?
Marathi: हे तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे का?

English: Loyalty isn’t difficult.
Marathi: निष्ठा कठीण नाही.

English: Is me your friend?
Marathi: मी तुझा मित्र आहे का?

English: Is me your friend on Facebook?
Marathi: मी तुझा फेसबुकवरचा मित्र आहे का?

English: Is available 24 hours a day.
Marathi: 24 तास उपलब्ध आहे.

English: Is it your birthday tomorrow?
Marathi: उद्या तुझा वाढदिवस आहे का?

English: Is it you in the picture?
Marathi: चित्रात तू आहेस का?

‘Is’ चे इतर अर्थ

there is- तेथे आहे

there isn’t any- तेथे कोणतेही नाही

love is- प्रेम आहे

love isn’t complicated- प्रेम क्लिष्ट नाही

is minority- अल्पसंख्याक आहे

here is- येथे आहे

mine is- माझे

there is- तेथे आहे

is kind- दयाळू आहे

is kind and respectful- दयाळू आणि आदरणीय आहे

is beautiful- सुंदर आहे

sage is- ऋषी आहे

ego is- अहंकार आहे

is good- चांगले आहे

is good for you- तुमच्यासाठी चांगले आहे

name is- नाव आहे

he is- तो आहे

he isn’t here- तो येथे नाही

loyalty is- निष्ठा आहे

portfolio is- पोर्टफोलिओ आहे

often is- अनेकदा आहे

ignore is- दुर्लक्ष आहे

pandemic is- साथीचा रोग आहे

perspective is- दृष्टीकोन आहे

is me- मी आहे

is available- उपलब्ध आहे

is available now- आता उपलब्ध आहे

mandatory is- अनिवार्य आहे

priority is- प्राधान्य आहे

whether it is- आहे की नाही

is it you?- तू आहेस का?

Plow what is?- नांगर म्हणजे काय?

flirt what is?- इश्कबाज काय आहे?

‘Is’ Synonyms-antonyms

‘Is’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

abides
breathes
continues
endures
hold
persist
exists
lives

‘Is’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

expires
departs
cease
pass
discontinue
go

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Have शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 This शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 You शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 For शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Is meaning in Marathi

Leave a Comment