Legacy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Legacy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Legacy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Legacy’ चा उच्चार= लेगसी

Legacy meaning in Marathi

1. वारसाहक्काने मिळालेली वडिलोपार्जित मालमत्ता

2. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या इच्छेनुसार आपल्याला मिळालेले पैसे किंवा मालमत्ता

3. भूतकाळात घडलेल्या घटनेच्या परिणामा मुळे वर्तमानात अस्तित्वात असलेली एखादी परंपरा किंवा समस्या

Legacy- मराठी अर्थ
वारसा
वडिलोपार्जित मिळकत
परंपरेने मिळालेला वारसा
मृत्युपत्राने मिळालेली मिळकत

Legacy-Example

‘Legacy’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे आणी त्याचे plural noun (बहुवचन नाम) legacies आहे.

‘Legacy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The Indians have a rich legacy of Ayurveda, yoga, literature, and meditation.
Marathi: भारतीयांना आयुर्वेद, योग, साहित्य आणि ध्यान यांचा समृद्ध वारसा आहे.

English: Mahatma Gandhi passed his legacy of non-violence to the next generation of India.
Marathi: महात्मा गांधींनी त्यांचा अहिंसेचा वारसा भारताच्या पुढच्या पिढीला दिला.

English: My father left a legacy of his jewelry shops for me.
Marathi: माझ्या वडिलांनी त्यांच्या दागिन्यांच्या दुकानांचा वारसा माझ्यासाठी सोडला.

English: The corona disease left a legacy of masks and sanitizers for the world.
Marathi: कोरोना रोगाने जगासाठी मास्क आणि सॅनिटायझर्सचा वारसा सोडला.

English: Today, Germany deals responsibly with the legacy of pain it brought
Europe.

Marathi: आज, जर्मनीने युरोपमध्ये आणलेल्या वेदनेचा वारसा जबाबदारीने हाताळला आहे.

English: The partition has left an enduring legacy of bitterness between India and Pakistan.
Marathi: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फाळणीमुळे कडवटपणाचा कायमचा वारसा राहिला आहे.

English: The permanent marks on the face are the legacy of chickenpox.
Marathi: चेहऱ्यावर कायमचे ठसे हे कांजिण्याचा वारसा आहे.

English: My uncle left a legacy of 100 acres of land to me.
Marathi: माझ्या काकांनी मला 100 एकर जमिनीचा वारसा दिला.

English: The leader of the party passed his political legacy to his daughter.
Marathi: पक्षाच्या नेत्याने त्यांचा राजकीय वारसा त्यांच्या मुलीला दिला.

English: The legacy of the British colonial period has come to an end now in India.
Marathi: ब्रिटीश वसाहतीचा वारसा आता भारतात संपुष्टात आला आहे.

‘Legacy’ चे इतर अर्थ

legacy waste- वारसा गमावणे

leave a legacy- वारसा सोडणे

colonial legacy- वसाहतीचा वारसा

legacy contact- वारसा संपर्क स्थापित करने

legacy system- वारसा प्रणाली

legacy continues- वारसा चालू आहे

legacy cases- वारसा प्रकरणे

legacies- वारसा

legacy data- विरासत तपशील

modern legacy- आधुनिक वारसा

living legacy- जिवंत वारसा

legacy application- विरासत आवेदन

political legacy- राजकीय वारसा

pecuniary legacy- आर्थिक वारसा

legacy over- वारसा संपला

my legacy- माझा वारसा

legacy person- वारसदार व्यक्ती

no legacy is so rich as honesty- कोणताही वारसा प्रामाणिकपणाइतका समृद्ध नाही

legacy family- कुटुंबाचा वारसा

‘Legacy’ Synonyms-antonyms

‘Legacy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

inheritance
bequest
heritage
patrimony
heirloom
birthright
devise
outcome
repercussion
by-product
residue

‘Legacy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

dispossession
non-inheritance

 

Leave a Comment