Lest we forget meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Lest we forget meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Lest we forget’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Lest we forget’ चा उच्चार (pronunciation)= लेस्ट वी फरगेट (फ़अˈगेट)

Lest we forget meaning in Marathi

‘Lest’ एक Conjunction (उभयान्वयी अव्यय) आहे, जे Clause (पोटवाक्य, उपवाक्य) किंवा Sentence (वाक्य) जोडण्याचे कार्य करते.

‘Lest’ या शब्दाचा नकारात्मक अर्थ आहे.

Lest we forget- मराठी अर्थ
असे होऊ नये की आपण विसरून जाऊ
आपण विसरू नये
आपण विसरून जाऊ नये

Lest we forget ची उदाहरणे (Examples)

English: Lest we forget their sacrifice.
Marathi: त्याचे बलिदान आपण विसरु नये.

Marathi: Lest we forget them.
Hindi: आपण त्यांना विसरु नये.

English: Lest we forget the past.
Marathi: आपण भूतकाळ विसरु नये.

English: Lest we forget how fragile we are.
Marathi: आपण किती नाजूक (ठिसूळ) आहोत हे विसरू नये.

English: Lest we forget how to say it.
Marathi: ते कसे म्हणायचे हे आपण विसरून जाऊ नये.

English: Lest we forget what day is today.
Marathi: आज कोणता दिवस आहे हे आपण विसरू नये.

English: Lest we forget what day.
Marathi: आपण कोणता दिवस विसरु नये.

English: Lest we forget the bible.
Marathi: आपण बायबल विसरु नये.

English: Lest we forget Jesus paid the price.
Marathi: येशूने किंमत चुकवली हे आपण विसरू नये.

English: Lest we forget what we came here to do.
Marathi: आपण इथे काय करायला आलो आहोत हे विसरू नये.

English: Lest we forget how he led us in the past.
Marathi: भूतकाळात त्याने आपले नेतृत्व कसे केले हे आपण विसरू नये.

English: Lest we forget the last post.
Marathi: आपण शेवटची पोस्ट विसरु नये.

English: Lest we forget thank you.
Marathi: आपण धन्यवाद विसरु नये.

English: Lest we forget they shall not grow old.
Marathi: ते म्हातारे होणार नाहीत हे आपण विसरून जाऊ नये.

English: Lest we forget the mission.
Marathi: आपण मिशन (विशेष कार्य) विसरु नये.

English: Lest we forget we will remember them.
Marathi: आपण विसरू नये म्हणून आपण त्यांची आठवण ठेवू.

English: Lest we forget those who have fallen.
Marathi: असे होऊ नये की जे पडले आहेत त्यांना आपण विसरून जाऊ.

English: Lest we forget history we are doomed to repeat it.
Marathi: जर आपण इतिहास विसरलात, तर त्याची पुनरावृत्ती साठी आपण शापित आहोत.

English: Lest we forget history repeats itself.
Marathi: आपण विसरू नये, इतिहासाची पुनरावृत्ती होते.

English: Lest we forget she wore a yellow ribbon.
Marathi: तिने पिवळी रिबन घातली होती हे आपण विसरू नये.

English: Lest we forget the memorial day.
Marathi: स्मृतीदिन आपण विसरु नये.

English: Lest we forget the year 2021.
Marathi: 2021 हे वर्ष आपण विसरु नये.

English: Lest we forget at the going down of the sun.
Marathi: सूर्यास्त झाल्यावर आपण विसरून जाऊ नये.

English: Lest we forget the lynching of minority people.
Marathi: अल्पसंख्याक लोकांची हत्या आपण विसरू नये.

 

Leave a Comment