Many more to go meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Many more to go meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Many more to go’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Many more to go’ चा उच्चार (pronunciation)= मेनी मोअर टू गो 

Many more to go meaning in Marathi

‘Many more to go’ या वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘अजून खूप काही जायचे बाकी आहे किंवा जाणार आहे’.

Many more to go- मराठी अर्थ
अजून बरेच काही जायचे आहे
आणि बरेच काही
अजून बरेच जायचे आहे
अजून बरेच जायचे आहेत

Many more to go चे उदाहरण (Examples)

English: Many more years to go.
Marathi: अजून बरीच वर्षे जायची आहेत.

English: Many more miles to go.
Marathi: अजून बरेच मैल जायचे आहेत.

English: Many more are to go or come.
Marathi: अजून बरेच जण जायचे आहेत किंवा येणार आहेत.

English: Many more to go together.
Marathi: अजून बरेच एकत्र जायचे आहेत.

English: 4 years of togetherness and many more to go.
Marathi: एकत्रतेची ४ वर्षे आणि अजून बरेच काही जायचे आहे. / चार वर्षे एकत्र आणि अजून बरेच काही जायचे आहे.

English: One year down many more to go.
Marathi: एक वर्ष गेले आणि अजून बरेच काही जायचे आहे.

English: One down many more to go.
Marathi: एक गेला आणि अनेक जाणे बाकी आहेत.

English: Many more years to go together.
Marathi: अजून बरीच वर्षे एकत्र जायची आहेत.

English: One year of togetherness and many more to go.
Marathi: एकजुटीचे एक वर्ष आणि बरेच काही जायचे आहेत.

English: How many more days to go back to school?
Marathi: अजून किती दिवस आहेत शाळेत परत जाण्यासाठी?

English: How many more days till we go back to school?
Marathi: आम्हाला पुन्हा शाळेत जायला अजून किती दिवस लागतील?

English: How many more games to go in the premier league?
Marathi: प्रीमियर लीगमध्ये आणखी किती गेम खेळायचे आहेत?

English: How many more weeks to go in pregnancy?
Marathi: गरोदरपणात अजून किती आठवडे जायचे?

English: How many more days to go before Christmas?
Marathi: ख्रिसमसच्या आधी अजून किती दिवस जायचे आहेत?

English: How many more medals to go?
Marathi: अजून किती पदके घ्यायची आहेत?

English: 23 weeks how many more to go?
Marathi: 23 आठवडे अजून किती जायचे आहे?

English: 25 weeks pregnant how many more to go?
Marathi: 25 आठवडे गरोदर अजून किती जायचे आहे?

English: How many more Halloween movies are there going to be?
Marathi: अजून किती हॅलोविन चित्रपट येणार आहेत?

English: How many more jeopardy hosts are there going to be?
Marathi: आणखी किती धोक्याचे यजमान असतील?

English: How many more seasons of Riverdale are there going to be?
Marathi: रिव्हरडेलचे आणखी किती हंगाम असतील?

🎁 Many more चा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Many more to come चा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment