Mention meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Mention meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Mention’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Mention’= mens(a)n

Mention meaning in Czech

English: ‘Mention’ means to reference or quote someone while speaking or writing.
Czech: ” Mention (Zmínka)” znamená odkaz nebo citaci při mluvení nebo psaní.

1. English: To briefly refer to someone for some context.
Czech: Krátce na někoho odkázat kvůli kontextu.

Mention- Czech meaning
Noun (Podstatné jméno)
Zmínka
odkaz
citace
řekněme
Verb (Sloveso)
citovat
zmínit
odkaz
citovat
vyprávět
popsat
označit

Mention-Example

English: Please don’t mention it, it is my pleasure to help you.
Czech: Prosím, nezmiňujte se o tom, je mi potěšením vám pomoci.

English: Please mention the salary expectation in the application.
Czech: V přihlášce uveďte očekávaný plat.

English: The below-mentioned employee resigned last year.
Czech: Níže uvedený zaměstnanec podal v loňském roce výpověď.

English: Their father didn’t mention his elder son’s name in the will.
Czech: Jejich otec v závěti jméno staršího syna neuvedl.

English: Police mention his name in the charge sheet as the main accused.
Czech: Policie uvádí jeho jméno v obvinění jako hlavního obviněného.

English: He forgot to mention his age in the application form.
Czech: V přihlášce zapomněl uvést svůj věk.

English: In every speech, he mentions his mother’s name.
Czech: V každém projevu zmiňuje jméno své matky.

English: Please mention the contact number with your full name in the register.
Czech: V přihlášce uveďte kontaktní číslo a své celé jméno.

English: He gets angry if someone mentions his father’s name in front of him.
Czech: Rozčílí se, když před ním někdo zmíní jméno jeho otce.

English: He loves his children very much but never mentions it.
Czech: Své děti velmi miluje, ale nikdy se o tom nezmíní.

English: He has a severe health problem, but he never mentions it to anyone.
Czech: Má vážné zdravotní problémy, ale nikdy se o nich nikomu nezmíní.


Leave a Comment