Mentor meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Mentor meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Mentor’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Mentor’ चा उच्चार= मेन्टर, मेंटर, मे᠎नटॉर

Mentor meaning in Marathi

‘Mentor’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

मराठीत एक noun (संज्ञा, नाम) म्हणून, ‘Mentor’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. एक बुद्धिमान आणि विश्वासू मार्गदर्शक किंवा शिक्षक

2. व्यावसायिकपणे लोकांना मार्गदर्शन किंवा मदत करणारे लोक

3. असा अनुभवी ज्ञानी व्यक्ती जो कमी अनुभवी व्यक्तीस मार्गदर्शन आणि सल्ला देतो.

Mentor- मराठी अर्थ
गुरु
मार्गदर्शक
अननुभवी व्यक्तीचा सल्लागार व मदतनीस
सल्लागार
विश्वासू सल्लागार
उस्ताद

मराठीत एक verb (क्रियापद) म्हणून ‘Mentor’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. कमी अनुभव असलेल्या एखाद्यास त्याच्या कामात प्रगती करण्यासाठी सल्ला देणे आणि मार्गदर्शन करणे

मार्गदर्शन करने
उपदेश करने
सल्ला देने 

Mentor-Example

‘Mentor’ म्हणजे कंपनी, शैक्षणिक संस्था, कला क्षेत्र किंवा इतर क्षेत्रात कुशल असणारा एक अनुभवी व्यक्ती जो नवीन उमेदवारांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देतो.

‘Mentor’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: My friend learned from his mentor how to portray portraits.
Marathi: माझ्या मित्राने चित्र कसे काढायचे हे त्याच्या गुरूं कडून शिकले.

English: As a mentor, he gets great respect from his students.
Marathi: एक मार्गदर्शक म्हणून त्याला आपल्या विद्यार्थ्यांकडून मोठा आदर मिळतो.

English: I really consider him a mentor in a lot of regards.
Marathi: मी प्रत्यक्षात अनेक अर्थानी त्याना माझा गुरु मानतो.

English: He is a failed mentor, nobody believes his guidance.
Marathi: तो एक अयशस्वी मार्गदर्शक आहे, त्याच्या मार्गदर्शनावर कोणालाही विश्वास नाही.

English: I met my first mentor when I was in college, he changed me completely.
Marathi: मी कॉलेजमध्ये असताना मला माझे पाहिले मार्गदर्शक भेटले, त्यानी मला पूर्णपणे बदलवले.

English: I’ve had several mentors over the years and learned a large number of valuable lessons from each and every one of them.
Marathi: बर्‍याच वर्षांत मी अनेक गुरुना भेटलो आहे आणि त्या प्रत्येकाकडून मी बरेच मौल्यवान धडे शिकलो आहे.

English: Only one mentor is not enough if you want to be successful in life.
Marathi: जर तुम्हाला आयुष्यात यशस्वी व्हायचं असेल तर फक्त एकच गुरू पर्याप्त नाही.

English: Ramesh wants to be a carpenter, so he is in search of a mentor who can teach him.
Marathi: रमेशला सुतार व्हायचे आहे, म्हणून तो एका गुरुच्या शोधात आहे जो त्याला शिकवू शकेल.

English: The mentor must have a certain area of expertise, to guide someone.
Marathi: एखाद्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी गुरूकडे एका विशिष्ट क्षेत्राचे कौशल्य असले पाहिजे.

English: Sachin Tendulkar is a friend and mentor to many young cricketers.
Marathi: सचिन तेंडुलकर हा अनेक युवा क्रिकेटपटूंचा मित्र आणि मार्गदर्शक आहे.

English: He is my mentor and I am his mentee.
Marathi: ते माझे मार्गदर्शक आहेत आणि मी त्यांचे मार्गदर्शन घेणारा आहे.

‘Mentor’ चे इतर अर्थ

mentee- सल्लागारा कडून सल्ला घेणारी व्यक्ती

my mentor- माझे गुरू, माझे मार्गदर्शक, माझे सल्लागार

to be someones mentor- एखाद्याचा गुरु होण्यासाठी, एखाद्याचा मार्गदर्शक होण्यासाठी

mentor teacher- गुरु शिक्षक, मार्गदर्शक शिक्षक

mentor party- शिक्षक समुदाय

mentor advisor- गुरु सल्लागार

mentorship- मार्गदर्शक

mentorship program- मार्गदर्शक कार्यक्रम

mentoring- मार्गदर्शक

mentor me- उस्ताद करा

make me mentor- मला मार्गदर्शक बनवा

his mentor- त्याचा गुरू

mentor status- मार्गदर्शक स्थिती, सल्लागार स्थिती, गुरूचे स्थान

mentor list- मार्गदर्शक यादी

‘Mentor’ Synonyms-antonyms

 ‘Mentor’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

adviser
counselor
consultant
guide
master
teacher
tutor
coach
instructor
trainer
wise man

 ‘Mentor’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disciple
student
pupil
beginner
learner

🎁 Mentee शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment