Migrate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migrate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migrate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Migrate’ चा उच्चार= माइग्रेट, माइग्रैट

Migrate meaning in Marathi

‘Migrate’ म्हणजे एका देशातून किंवा प्रदेशातून दुसऱ्या देशात जाणे आणि काही कालावधीसाठी तेथे स्थायिक होणे.

1. आपला मूळ देश सोडून दुसर्‍या देशात काम करण्यासाठी आणि काही कालावधीसाठी त्या देशात स्थायिक होण्यासाठी तात्पुरते (Temporary) स्थलांतर करणे.

2. चांगले अन्न आणि चांगल्या हवामानाच्या शोधात प्राणी, पक्षी किंवा मासे यांचे एका क्षेत्रातून किंवा अधिवासातून दुसऱ्या भागात स्थलांतर.

3. वेळोवेळी एका क्षेत्रातून दुसर्‍या भागात हंगामानुसार स्थलांतरित होणे.

4. प्रोग्राम्स, हार्डवेअर किंवा तत्सम गोष्टी एका प्रणाली (System) मधून दुसऱ्या प्रणाली मध्ये ट्रान्सफर करणे.

Migrate- Verb (क्रियापद)
स्थलांतर
स्थलांतर करणे
एक ठिकाण सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे
देशांतर करणे
काही काळासाठी दुसऱ्या देशात प्रवास
प्रवास करणे
काही काळासाठी दुसऱ्या देशात स्थलांतरित
मध्ये स्थायिक होणे

Migrate-Example

‘Migrate’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो. 

‘Migrate’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Migrated’ आणि gerund or present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Migrating’ आहे.

‘Migrate’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Example:

English: Many rural people migrate to urban areas in search of employment.
Marathi: अनेक ग्रामीण लोक रोजगाराच्या शोधात शहरी भागात स्थलांतर करतात.

English: Birds migrate in the winter to warmer areas.
Marathi: पक्षी हिवाळ्यात उबदार भागात स्थलांतर करतात.

English: We get a lot of Canadian Citizens who migrate to Florida every winter.
Marathi: आम्हाला बरेच कॅनेडियन नागरिक मिळतात जे दर हिवाळ्यात फ्लोरिडामध्ये स्थलांतर करतात.

English: I want to migrate to Australia.
Marathi: मला ऑस्ट्रेलियात स्थलांतरित व्हायचे आहे.

English: We migrate to Qatar just for work.
Marathi: आम्ही फक्त कामासाठी कतारला स्थलांतरित होतो.

English: Animals and birds migrate for many reasons.
Marathi: प्राणी आणि पक्षी अनेक कारणांमुळे स्थलांतर करतात.

English: Animals and birds migrate to find better food and warmer or nicer weather.
Marathi: चांगले अन्न आणि उबदार किंवा चांगल्या हवामानाच्या शोधात प्राणी आणि पक्षी स्थलांतर करतात.

English: Certain birds migrate to the south in winter.
Marathi: काही पक्षी हिवाळ्यात दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात.

English: Many people migrate for work to different countries.
Marathi: अनेक लोक कामासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्थलांतर करतात.

English: ‘Migrate’ means a temporary movement of people or animals or birds from one place to another.
Marathi: ‘Migrate’ म्हणजे माणसे किंवा प्राणी किंवा पक्ष्यांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तात्पुरते  स्थलांतर.

English: ‘Migrate’ is a seasonal movement that is not permanent.
Marathi: ‘Migrate’ हे हंगामी स्थलांतर आहे जे कायमस्वरूपी नसते.

‘Migrate’ चे इतर अर्थ

migrate data= डेटा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित

migrate person= एका देशातून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केलेली व्यक्ती

migrate of India= भारतातून स्थलांतर

are you migrate?= तुम्ही स्थलांतरित आहात का?

‘Migrate’ Synonyms-antonyms

‘Migrate’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

transmigrate
roam
voyage
journey
itinerate
relocate
resettle
move
flit
emigrate
drift
shift

‘Migrate’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

remain
stay

 

Leave a Comment