Migration meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migration meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migration’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Migration’ चा उच्चार= माइग्रेशन, माइग्रैशन

Migration meaning in Marathi

‘Migration’ म्हणजे एका देशातून, प्रदेशातून किंवा ठिकाणाहून दुसऱ्या देशात किंवा ठिकाणी स्थलांतर. 

1. कामाच्या किंवा चांगल्या राहणीमानाच्या शोधात लोकांचे किंवा लोकांच्या समूहाचे दुसर्‍या क्षेत्रात, प्रदेशात किंवा प्रांतात स्थलांतर.

2. प्राणी, सस्तन प्राणी, पक्षी, कीटक इत्यादींची एका क्षेत्रातून दुसऱ्या भागात हंगामी (Seasonal) स्थलांतर.

3. एका प्रकारच्या प्रणालीमधून (system) दुसर्‍या प्रकारच्या प्रणालीत माहितीचे (data) स्थलांतर.

4. ग्राहकाची सध्याची सेवा (service) देणारी कंपनी बदलून दुसरया कंपनीच्या सेवेत स्थलांतरीत होण्याच्या प्रक्रियेला ‘Customer Migration’ असे म्हणतात.

Migration– Noun (संज्ञा, नाम)
स्थलांतर
स्थलांतरण
देशांतर
स्थानांतर
स्थानांतरण
प्रवसन

Migration-Example

‘Migration’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Migration’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Migrations’ आहे.

‘Migration’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Example:

English: What are the causes of Migration?
Marathi: स्थलांतराची कारणे कोणती?

English: ‘Migration’ can be within a country or between countries.
Marathi: ‘Migration’ एखाद्या देशामध्ये किंवा देशांमधील असू शकते.

English: ‘Migration’ means a movement from one place to another place for a while.
Marathi: ‘Migration’ म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी काही काळासाठी हालचाल (movement).

English: ‘Migration’ outside your constituency.
Marathi: तुमच्या मतदारसंघाबाहेर स्थलांतर.

English: Many animals, mammals, birds, insects, etc. are moved from one place to another place at certain times of the year, this movement is known as ‘Migration’.
Marathi: अनेक प्राणी, सस्तन प्राणी, पक्षी, कीटक इत्यादी वर्षातील ठराविक वेळी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करतात, हा प्रवास ‘Migration’ म्हणून ओळखला जातो.

English: ‘Migration’ is an impressive adaptation that helps animals to survive through seasonal changes.
Marathi: ‘Migration’ हे एक प्रभावी स्थलांतर आहे जे प्राण्यांना हंगामी बदलांद्वारे जगण्यास मदत करते.

English: Humpback whales have the longest migration journey than any other mammals on earth. They can travel up to 5000 miles.
Marathi: पृथ्वीवरील इतर सस्तन प्राण्यांपेक्षा हंपबॅक व्हेलचा प्रवास सर्वात लांब असतो. ते 5000 मैलांपर्यंत प्रवास करू शकतात.

English: Most of the time ‘Migration’ means moving over a long distance.
Marathi: बहुतेक वेळा ‘Migration’ म्हणजे लांबचा प्रवास.

English: Some animals look to the sky and use the stars, moon, and sun to help them find their way, during the migration.
Marathi: ‘Migration’ दरम्यान काही प्राणी आकाशाकडे पाहतात आणि तारे, चंद्र आणि सूर्य यांचा वापर करून त्यांना त्यांचा मार्ग शोधण्यात मदत करतात.

English: The great wildebeest migration is one of the most amazing things in the world.
Marathi: ग्रेट वाइल्डबीस्ट स्थलांतर ही जगातील सर्वात आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक आहे.

‘Migration’ चे इतर अर्थ

state migration= राज्य स्थलांतर

local migration= स्थानिक स्थलांतर

native place migration= मूळ ठिकाण स्थलांतर

migration problem= स्थलांतर समस्या

labour migration= कामगार स्थलांतर

migration routes= स्थलांतर मार्ग

mass migration= मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर

seasonal migration= हंगामी स्थलांतर

reverse migration= उलट स्थलांतर

animal migration= प्राणी स्थलांतर

domestic migration= घरगुती स्थलांतर

intrastate migration= आंतरराज्य स्थलांतर

temporary migration= तात्पुरते स्थलांतर

rural migration= ग्रामीण भागातून शहराकडे लोकांची हालचाल

migration of labour= कामाच्या शोधात कामगार स्थलांतर

migration system= स्थलांतर प्रणाली

migration day= स्थलांतर दिवस

migration time= स्थलांतर वेळ

human migration= मानवी स्थलांतर, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लोकांचे स्थलांतर  

bird migration= पक्षी स्थलांतर

data migration= डेटा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची प्रक्रिया

migration issues= स्थलांतर समस्या

migration and urbanisation= स्थलांतर आणि शहरीकरण

permanent migration= कायमचे स्थलांतर

migration period= स्थलांतर कालावधी

plan migration= स्थलांतराची योजना

‘Migration’ Synonyms-antonyms

‘Migration’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

dwelling abroad
transmigration
journey
resettlement
transference
transhumance
population movement
moving abroad
rehousing
movement
shift
departure
exodus
hegira
transfer
passage
trek

‘Migration’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

idleness
inaction

 

Leave a Comment