Moderate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Moderate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Moderate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Moderate’ चा उच्चार= मॉडरेट, मॉडरअट

Moderate meaning in Marathi

‘Moderate’ म्हणजे ना फार कमी आणि ना फार जास्त म्हणजेच माध्यम. 

‘Moderate’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत.

1. असे काहीतरी जे मात्रेमध्ये (Quantity) किंवा गुणवत्तेमध्ये (quality) सरासरी (Average) किंवा मर्यादित आहे.

English: Moderate amounts of air pollution can also be harmful to health.
Marathi: मध्यम प्रमाणातले वायू प्रदूषण देखील आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते.

English: The moderate wind is blowing today.
Marathi: आज मध्यम स्वरूपाचे वारे वाहत आहेत.

2. असे काहीतरी जे खूपही नाही आणि कमीही नाही.

English: Moderate flame consumes more gas than high flame.
Marathi: मध्यम ज्योत उच्च ज्योती जास्त गैस वापरते.

3. ‘Moderate’ हा शब्द कसलीतरी तीव्रता कमी करण्यासाठी किंवा काहीतरी नियंत्रित करण्यासाठीचे दर्शवन्यासाठी देखील वापरला जातो.

English: He moderated his unhealthy food eating habit.
Marathi: त्याने आपल्या अनारोग्यकारक अन्न खाण्याच्या सवयीवर नियंत्रण ठेवले.

4. मध्यम किंवा उदारमतवादी दृष्टीकोन.

English: He is a man of moderate views.
Marathi: तो उदारमतवादी विचारांचा माणूस आहे.

Moderate- मराठी अर्थ
noun (नाम, संज्ञा)
उदारमतवादी
मध्यम मार्ग
मध्यम मार्गी 
मवाळ पंथ
मवाळ पंथी
मवाळ पक्षाचा माणुस
adjective (विशेषण)
मध्यम
सरासरी
माफक
मर्यादेच्या आत
मर्यादित
मवाळ
नेमस्त
verb (क्रियापद)
आवर घालणे
मध्यम करणे
कमी करणे
नियंत्रीत करणे
मध्यम स्वरूपात आणणे
मर्यादित स्वरूपात आणणे
मवाळ असणे
नेमस्त असणे

Moderate-Example

‘Moderate’ हा शब्द adjective (विशेषण), noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Moderate’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Moderated’ आणि present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Moderating’ आहे.

‘Moderate’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Moderates आहे.

‘Moderate’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Air quality is moderate so not harmful to most people.
Marathi: वायू प्रदूषण मध्यम आहे म्हणून बहुतेक लोकांसाठी हानिकारक नाही.

English: Moderate air quality can be unhealthy for people who are very sensitive to air pollution.
Marathi: वायू प्रदूषणास अत्यंत संवेदनशील असलेल्या लोकांसाठी मध्यम हवेची गुणवत्ता हानिकारक असू शकते.

English: He was admitted to the hospital for a moderate heart attack problem.
Marathi: मध्यम हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

English: She cooked food on a moderate flame for better taste.
Marathi: चांगल्या चवीसाठी तिने मध्यम आचेवर अन्न शिजवले.

English: I can afford the rent of a moderate size room only.
Marathi: मला फक्त मध्यम आकाराच्या खोलीचे भाडे परवडते.

English: He is a moderate quantity drinker and smoker.
Marathi: तो एक माफक प्रमाणात मद्यपान करणारा आणि धूम्रपान करणारा आहे.

English: Even moderate amounts of alcohol consumption or smoking tobacco can be dangerous to health.
Marathi: मर्यादित प्रमाणात मद्यपान किंवा तंबाखूचे सेवन करने देखील आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

English: He is a moderate man.
Marathi: तो एक संयमी माणूस आहे.

English: The moderate phase (1885-1905) and extremist phase (1906-1919) were two eras of the Indian freedom struggle.
Marathi: उदारमतवादी स्वरुप (1885-1905) आणि जहाल स्वरुप (1906-1919) हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे दोन युग होते. 

English: He got only moderate success in business though of his hard work.
Marathi: अपार कष्ट करूनही त्यांना व्यवसायात फारच मर्यादित यश मिळाले.

English: Surprisingly the police inspector talked in a moderate tone with thieves.
Marathi: आश्चर्य म्हणजे पोलीस निरीक्षक चोरांशी संयत स्वरात बोलले.

English: The rain is moderate today.
Marathi: आज पाऊस मध्यम आहे.

English: He changed his talking tone from aggravating to moderate in front of children.
Marathi: त्याने मुलांसमोर आपला बोलण्याचा सूर आक्रमक वरून मध्यम असा बदलला.

English: He learned to moderate his anger.
Marathi: तो रागावर नियंत्रण ठेवायला शिकला.

English: He moderated his unnecessary expenses.
Marathi: त्याने आपल्या अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवले.

English: He moderated his daily smoking habit.
Marathi: त्याने आपली रोजची धूम्रपानाची सवय कमी केली.

English: He successfully moderated a quarrel between two brothers.
Marathi: दोन भावांमधील भांडण त्यांनी यशस्वीपणे मिटवले.

‘Moderate’ चे इतर अर्थ

moderate rain- मध्यम पाऊस, मध्यम स्वरूपाचा पाऊस

moderate rainfall- मध्यम पाऊस

moderate rainfall warning- मध्यम पावसाचा इशारा

moderate risk- मध्यम धोका, मध्यम जोखिम

moderate climate- मध्यम हवामान

moderate ascites- मध्यम जलोदर

moderate infection- मध्यम संसर्ग, मध्यम संक्रमण

mild to moderate- सौम्य ते मध्यम

mild to moderate pain- सौम्य ते मध्यम वेदना

mild to moderate hypertension- सौम्य ते मध्यम उच्च रक्तदाब

mild to moderate respiratory illness- सौम्य ते मध्यम श्वसन आजार

easy to moderate- मध्यम करणे सोपे

air quality moderate- हवेची गुणवत्ता मध्यम

religious moderate- धार्मिक उदारमतवादी

just moderate- फक्त मध्यम

white moderate- पांढरा मध्यम

female moderate- उदारमतवादी महिला

family values moderate- कौटुंबिक मूल्ये मध्यम आहेत

moderate viral- मध्यम व्हायरल

moderate values- मध्यम मूल्ये

moderate risk of infection- संसर्गाचा मध्यम धोका, संक्रमनाचा मध्यम धोका

moderate liberal- मध्यम उदारमतवादी

unmoderated section- अनियंत्रित विभाग

moderate family- उदारमतवादी परिवार, मध्यम मार्गी कुटुंब

moderate pain- मध्यम वेदना

moderate temperature- मध्यम तापमान

moderate pace- मध्यम गति

moderate fog- मध्यम धुके

moderate Muslim- उदारमतवादी मुस्लिम

moderate weather- मध्यम हवामान

password is moderate- पासवर्ड मध्यम आहे

moderate disease- मध्यम रोग

moderator- नियंत्रक, सरपरिक्षक

moderate severity- मध्यम तीव्रता

moderate retention- मध्यम धारणा

moderate person- उदारमतवादी व्यक्ति, मध्यमार्गी व्यक्ती 

apolitical moderate- अराजकीय उदारवादी

moderate vs conservative- उदारमतवादी विरुद्ध पुराणमतवादी

moderate political views- उदारवादी राजकीय विचार

moderately severe- मध्यम तीव्र

mild-moderate- सौम्य-मध्यम

moderate phase- मध्यम टप्पा

moderately- माफक प्रमाणात, साधारणपणे

moderately active- माफक प्रमाणात सक्रिय

mild to moderate pulmonary hypertension- सौम्य ते मध्यम फुफ्फुसाचा उच्च रक्तदाब

mild to moderate hypertension treatment- सौम्य ते मध्यम उच्च रक्तदाब उपचार

‘Moderate’ Synonyms-antonyms

‘Moderate’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

adjective (विशेषण)
mild
reasonable
modest
medium
average
mediocre
non-excessive
tolerable
controlled
lenient
non-extreme
sober
temperate
restrained
verb (क्रियापद)
control
keep under control
regulate
abate
lessen
repress
curb
soften
recede
restrict
alleviate
tone down
hold in
assuage
mediate
mitigate

‘Moderate’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

massive
immoderate
increase
excessive
great
aggravate
outrageous
unusual
unreasonable

Moderate meaning in Marathi

Leave a Comment