Moderate meaning in Tamil | தமிழில் எளிதான அர்த்தம் | Indian அகராதி

Moderate meaning in Tamil: இக்கட்டுரையில் ‘Moderate’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள் தமிழில் அதன் ‘இணைச்சொற்கள்’ (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’ (Antonyms) சொற்களுடன் எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘Moderate’ உச்சரிப்பு= மாடரட, மாடேரட

Moderate meaning in Tamil

‘Moderate’ என்றால் ‘சராசரி (Average)’ என்றால் குறைந்த பட்சம் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் குறைவாகவும் இருக்கும். பெரியதாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ இல்லாத ஒரு நடுத்தர அளவு.

‘Moderate’ என்ற சொல்லுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் உள்ளன.

1. அளவு (Quantity) அல்லது தரத்தில் (quality) சராசரியாக (Average) இருக்கும் ஒன்று.

English: Moderate amounts of air pollution can also be harmful to health.
Tamil: மிதமான அளவு காற்று மாசுபாடு கூட ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

English: The moderate air is blowing today.
Tamil: மிதமான காற்று இன்று வீசுகிறது.

2. அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இல்லாத ஒன்று.

English: Moderate flame consumes more gas than high flame.
Tamil: அதிக சுடரை விட மிதமான சுடர் அதிக வாயுவை பயன்படுத்துகிறது.

3. ‘Moderate’ என்ற சொல் எந்த தீவிரத்தையும் குறைக்க அல்லது கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

English: He moderated his unhealthy food eating habit.
Tamil: அவர் தனது ஆரோக்கியமற்ற உணவு உண்ணும் பழக்கத்தை மிதப்படுத்தினார்.

4. மிதமான அல்லது தாராளவாத அணுகுமுறை.

English: He is a man of moderate views.
Tamil: அவர் தாராளமயக் கருத்துகளைக் கொண்டவர்.

Moderate- தமிழ் பொருள்
noun (பெயர், பெயர்ச்சொல்)
தாராளவாத
நடுத்தரமான
மிதமான
adjective (பெயரடை)
நடுத்தர 
சராசரி
லேசான
நடுத்தரவர்க்கம்
வரையறுக்கப்பட்டவை
மிதமான
கட்டுப்படுத்தப்பட்
verb (வினைச்சொல்)
கட்டுப்படுத்த
இலகுவாக்கு
கட்டுப்படுத்தப்பட

Moderate-Example

‘Moderate’ என்ற சொல் ‘noun’ (பெயர், பெயர்ச்சொல்), adjective (பெயரடை) மற்றும் ‘verb’ (வினைச்சொல்) ஆக செயல்படுகிறது.

‘Moderate’ என்ற சொல்லின் ‘past tense’ (கடந்த காலம்) ‘Moderated’ மற்றும் ‘present participle’ (நிகழ்காலப் பெயரடை) ‘Moderating’ ஆகும்.

‘Moderate’ என்ற வார்த்தையின் plural noun (பன்மை பெயர்ச்சொல்) ‘Moderates’ ஆகும்.

‘Moderate’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில வாக்கியங்கள் (Sentence) பின்வருமாறு.

உதாரணமாக:

English: Air pollution is moderate so not harmful to most people.
Tamil: காற்று மாசுபாடு மிதமானதாக இருப்பதால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை.

English: Moderate air quality can be unhealthy for people who are very sensitive to air pollution.
Tamil: காற்று மாசுபாட்டிற்கு மிகவும் உணர்திறன் உள்ளவர்களுக்கு மிதமான காற்றின் தரம் ஆரோக்கியமற்றதாக இருக்கும்.

English: He was admitted to the hospital for a moderate heart attack problem.
Tamil: மிதமான மாரடைப்பு பிரச்சனைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English: She cooked food on a moderate flame for better taste.
Tamil: சிறந்த சுவைக்காக மிதமான தீயில் உணவை சமைத்தாள்.

English: I can afford the rent of a moderate size room only.
Tamil: ஒரு மிதமான அறையின் வாடகையை மட்டுமே என்னால் கொடுக்க முடியும்.

English: He is a moderate quantity drinker and smoker.
Tamil: அவர் மிதமான அளவு குடிப்பவர் மற்றும் புகைப்பிடிப்பவர்.

English: Even moderate amounts of alcohol consumption or smoking tobacco can be dangerous to health.
Tamil: குறைந்த அளவு மது அருந்துதல் அல்லது புகையிலை பயன்பாடு கூட ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தானது.

English: He is a moderate man.
Tamil: அவர் ஒரு தாராளவாத நபர்.

English: The moderate phase (1885-1905) and extremist phase (1906-1919) were two eras of the Indian freedom struggle.
Tamil: மிதமான கட்டம் (1885-1905) மற்றும் தீவிரவாதக் கட்டம் (1906-1919) இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் இரண்டு காலகட்டங்கள்.

English: He got only moderate success in business though of his hard work.
Tamil: கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும் அவர் வணிகத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட வெற்றியை மட்டுமே பெற்றார்.

English: Surprisingly the police inspector talked in a moderate tone with thieves.
Tamil: போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் திருடர்களிடம் மிதமான தொனியில் பேசியது ஆச்சரியம்.

English: The rain is moderate today.
Tamil: இன்று மழை மிதமானது.

English: He changed his talking tone from aggravating to moderate in front of children.
Tamil: அவர் குழந்தைகள் முன் பேசும் தொனியை நிதானப்படுத்தினார்.

English: He learned to moderate his anger.
Tamil: அவர் தனது கோபத்தை அடக்க கற்றுக்கொண்டார்.

English: He moderated his unnecessary expenses.
Tamil: தேவையற்ற செலவுகளை நிதானப்படுத்தினார்.

English: He moderated his daily smoking habit.
Tamil: தினசரி புகைபிடிக்கும் பழக்கத்தை அவர் கட்டுப்படுத்தினார்.

English: He successfully moderated a quarrel between two brothers.
Tamil: அவர் இரண்டு சகோதரர்களுக்கு இடையேயான சண்டையை வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்தினார்.

‘Moderate’ மற்ற அர்த்தங்கள்

moderate rain- மிதமான மழை

moderate rainfall- மிதமான மழை

moderate rainfall warning- மிதமான மழை எச்சரிக்கை

moderate risk- மிதமான ஆபத்து

moderate climate- மிதமான காலநிலை

moderate ascites- மிதமான ஆஸ்கைட்டுகள்

moderate infection- மிதமான தொற்று

mild to moderate- லேசானது முதல் மிதமானது

mild to moderate pain- லேசான முதல் மிதமான வலி

mild to moderate hypertension- லேசான முதல் மிதமான உயர் இரத்த அழுத்தம்

mild to moderate respiratory illness- லேசானது முதல் மிதமான சுவாச நோய்

easy to moderate- மிதப்படுத்த எளிதானது

air quality moderate- மிதமான காற்றின் தரம்

religious moderate- மத மிதவாதி

just moderate- வெறும் மிதமான

white moderate- வெள்ளை மிதமான

female moderate- தாராளவாத பெண்

family values moderate- குடும்ப மதிப்புகள் மிதமானவை

moderate climate- மிதமான காலநிலை

moderate viral- மிதமான வைரஸ்

moderate values- நடுத்தர விலை

moderate risk of infection- தொற்று மிதமான ஆபத்து

moderate liberal- மிதமான தாராளவாதி

unmoderated section- மிதமிஞ்சிய பகுதி

moderate family- மிதமான குடும்பம்

moderate pain- மிதமான வலி

moderate temperature- மிதமான வெப்பநிலை

moderate pace- மிதமான வேகம்

moderate fog- மிதமான மூடுபனி

moderate Muslim- மிதமான முஸ்லிம்

moderate weather- மிதமான வானிலை

password is moderate- கடவுச்சொல் மிதமானது

moderate disease- மிதமான நோய்

moderator- நடுவர்

moderate severity- மிதமான தீவிரம்

moderate retention- மிதமான தக்கவைப்பு

moderate person- தாராளவாத நபர்

apolitical moderate- அரசியலற்ற மிதவாதி

moderate vs conservative- மிதமான vs பழமைவாத

moderate political views- மிதமான அரசியல் பார்வைகள்

moderately severe- மிதமான கடுமையான

mild-moderate- லேசான-மிதமான

moderate phase- மிதமான கட்டம்

moderately- பொதுவாக, சாதாரணமானது

moderately active- மிதமான செயலில்

mild to moderate pulmonary hypertension- லேசானது முதல் மிதமான நுரையீரல் உயர் இரத்த அழுத்தம்

mild to moderate hypertension treatment- லேசான மற்றும் மிதமான உயர் இரத்த அழுத்தம் சிகிச்சை

‘Moderate’ Synonyms-antonyms

‘Moderate’ என்பதன் ஒத்த (Synonyms) சொற்கள் பின்வருமாறு.

adjective (பெயரடை)
mild 
reasonable
modest
medium
average
mediocre
non-excessive
tolerable
controlled
lenient
non-extreme
sober
temperate
restrained
verb (வினைச்சொல்)
control
keep under control
regulate
abate
lessen
repress
curb
soften
recede
restrict
alleviate
tone down
hold in
assuage
mediate
mitigate

‘Moderate’ என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள் (Antonyms) பின்வருமாறு. 

massive
immoderate
increase
excessive
great
aggravate
outrageous
unusual
unreasonable

Moderate meaning in Tamil

Leave a Comment