Nausea meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nausea meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nausea’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Nausea’ चा उच्चार= नॉज़िआ, नॉज़ीअ

Nausea meaning in Marathi

‘Nausea’ म्हणजे उलट्या होण्यापूर्वीची मळमळल्याची भावना, परंतु प्रत्यक्षात उल्‍टी होणे नाही.

Nausea- मराठी अर्थ
मळमळ
मऴमळ वाटणे
उलटीची भावना  होणे
ओकारी होत आहे असे वाटणे
घृणा
आत्यंतिक किळस किंवा तिटकारा

Nausea-Example

‘Nausea’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Nausea’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: After ate stale food he felt nausea.
Marathi: शिळे अन्न खाल्ल्यानंतर त्याला मळमळ जाणवली.

English: I experienced nausea in the early morning because of acidity.
Marathi: असिडिटीमुळे मला सकाळी लवकर मळमळ जाणवली.

English: I had feelings of nausea because of severe anxiety.
Marathi: तीव्र चिंतेमुळे मला मळमळ होत होती.

English: I cured my permanent nausea with the help of the doctor.
Marathi: मी डॉक्टरांच्या मदतीने माझा सततचा मळमळ बरा केला.

English: I am feeling nauseous now.
Marathi: मला आता मळमळ वाटत आहे.

English: Nausea is a feeling of vomiting.
Marathi: मळमळ ही उलट्यांची भावना आहे.

English: I have had a fever and nausea for few days.
Marathi: मला काही दिवसांपासून ताप आणि मळमळ आहे.

English: I hate the feeling of nausea.
Marathi: मला मळमळण्याच्या भावनांचा तिरस्कार आहे.

English: Nausea due to overeating can occur in anyone.
Marathi: अति खाण्यामुळे कोणालाही मळमळ होऊ शकते.

English: Some women can feel nauseated throughout the pregnancy days.
Marathi: काही स्त्रियांना गर्भधारणेच्या दिवसांमध्ये मळमळ वाटू शकते.

‘Nausea’ चे इतर अर्थ

severe nausea- तीव्र मळमळ

dizziness and nausea- चक्कर येणे आणि मळमळ

mild nausea- सौम्य मळमळ

just nausea- फक्त मळमळ

nausea in pregnancy- गर्भधारणेदरम्यान मळमळ

nausea state- मळमळण्याची स्थिती

nausea mean- मळमळ याचा अर्थ

nausea vomiting- मळमळ उलट्या

nausea vomiting diarrhea- मळमळ उलट्या अतिसार

nausea sickness- मळमळ आजार

nausea with or without vomiting- उलट्या सह किंवा न करता मळमळ

feeling nausea- मळमळ जाणवणे

persistent nausea- सतत मळमळ

nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea- मळमळ, छातीत जळजळ, अपचन, पोट खराब, अतिसार

nausea feeling- मळमळ भावना

bloating or nausea- फुगणे किंवा मळमळ

nauseating- मळमळणे

nauseated- मळमळलेली

nauseous- मळमळ

‘Nausea’ Synonyms-antonyms

‘Nausea’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

vomiting
retching
sickness
puking
morning sickness
motion sickness
disgust
repulsion
distaste
abhorrence
disrelish
repugnance
aversion
loathing
odium

‘Nausea’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

fondness
liking
loving
kindness

 

Leave a Comment