Neither Nor meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Neither Nor meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Neither Nor’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. 

‘Neither Nor’ चा उच्चार= नीदर नोर, नायदर नोर

Note: ‘Neither Nor’ चा उच्चार नीदर नोर किंवा नायदर नोर असा केला जातो. हे दोन्ही उच्चार बरोबर आहेत.

Neither Nor meaning in Marathi 

जेव्हा आपण दोन नकारात्मक पर्यायांबद्दल बोलतो तेव्हा ‘Nether Nor’ चा वापर केला जातो, याचा अर्थ ‘Nether Nor’ आपण नकारात्मक वाक्यांमध्ये वापरतो.

Neither Nor- मराठी अर्थ
हे नाही किंवा तेही नाही
ना हे ना ते 
हे किंवा तेही नाही
हे ही नाही किंवा तेही नाही
नाही किंवा नाही
ना…ना

‘Nether Nor’ वापरताना, क्रियापदाला (verb) लागून असलेला विषय (subject) एकवचनी (singular) असेल, तर एकवचनी क्रियापदाचा (singular verb) वापर करा. आणि जर विषय (subject) बहुवचन (plural) असेल तर बहुवचन क्रियापद रूप (plural verb form) वापरा. उदाहरणार्थ:-

1. singular verb (एकवचनी क्रियापद)

English: I had neither money nor any property to give my son.
Marathi: माझ्या मुलाला देण्यासाठी माझ्याकडे ना पैसा होता ना कुठली संपत्ती.

2. plural verb form (अनेकवचनी क्रियापद)

English: Neither I smoke nor do my friends are smoke cigars.
Marathi: मी धुम्रपान करत नाही आणि माझे मित्रही सिगार ओढत नाहीत.

Note: या वाक्यात ‘Friends’ हा शब्द अनेकवचनी (plural) आहे, म्हणून यासोबत (plural verb) अनेकवचनी क्रियापद ‘are’ वापरले आहे.

Neither Nor-Example

‘Neither Nor’ हा एक Correlative Conjunction (सहसंबंधित संयोग) आहे जो दोन वाक्यांना जोडण्याचे कार्य करतो.

‘Neither Nor’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Neither I nor my wife like horror movies.
Marathi: मला किंवा माझ्या पत्नीला भयपट चित्रपट आवडत नाहीत. 

English: Neither I drink wine nor I smoke cigarettes.
Marathi: मी दारू पीत नाही आणि सिगारेटही ओढत नाही.

English: Love knows neither time nor distance.
Marathi: प्रेमाला वेळ किंवा अंतर कळत नाही.

English: Neither breakfast nor lunch I did today.
Marathi: आज ना नाश्ता केला ना दुपारचं जेवण.

English: She neither hates me nor loves me.
Marathi: ती ना माझा द्वेष करते ना माझ्यावर प्रेम करते.

English: She is neither beautiful nor ugly.
Marathi: ती सुंदरही नाही आणि कुरूपही नाही.

English: Neither medicine nor blessing will cure him.
Marathi: औषध किंवा आशीर्वाद त्याला बरे करणार नाहीत.

English: Neither john nor Julie bought that house.
Marathi: जॉन किंवा ज्युली दोघांनीही ते घर विकत घेतले नाही.

English: The postman came neither today nor yesterday.
Marathi: पोस्टमन ना आज आला ना काल.

English: Sonali is neither fat nor thin.
Marathi: सोनाली जाडही नाही आणि पातळही नाही.

English: The house is neither big nor small.
Marathi: घर ना मोठे आहे ना लहान.

English: Her hair is neither long nor short.
Marathi: तिचे केस लांबही नाहीत किंवा छोटेही नाहीत.

English: Neither ram nor sham went to the picnic.
Marathi: राम किंवा शाम दोघेही पिकनिकला गेले नाहीत.

‘Neither Nor’ चे इतर अर्थ

neither fish nor fowl- ना मासे ना पक्षी, मासे किंवा पक्षी नाही 

neither I nor you- ना मी ना तू, मी किंवा तू नाही

neither ever nor never- कधीही किंवा कधीही नाही, कधी कधी पण कधी नाही

neither good nor bad- ना चांगले ना वाईट, चांगले किंवा वाईट नाही

neither smooth nor rough- ना गुळगुळीत ना खडबडीत, गुळगुळीत किंवा खडबडीत नाही

neither detected nor disclosed- ना आढळले ना उघड केले, आढळले नाही किंवा उघड केले नाही

neither attributable nor aggravated- ना गुणविशेष ना उत्तेजित, गुणवत्तेचे किंवा वाढलेले नाही

neither happy nor sad- ना आनंदी ना दुःखी, आनंदी किंवा दुःखी नाही

neither a borrower nor a lender be- कर्जदार किंवा सावकारही नाही, ना कर्जदार ना सावकार

neither seek nor avoid take what comes- जे मिळेल ते घेऊ नका किंवा टाळू नका

make neither head nor tail- ना डोके बनवा ना शेपूट बनवा, डोके किंवा शेपूट बनवू नका

neither more nor less- ना जास्त ना कमी, जास्त किंवा कमी नाही

neither a nor b- ए किंवा बी नाही, ना ए ना बी

neither sight nor sound- ना दृष्टी ना आवाज

neither chick nor child- ना पक्ष्याचे पिल्लू ना मूल, पक्ष्याचे पिल्लू किंवा मूल नाही

neither 1 nor 2- 1 किंवा 2 नाही, ना 1 ना 2 

neither agree nor disagree- ना सहमत ना असहमत, सहमत किंवा असहमत नाही

neither here nor there- ना इकडे ना तिकडे

1 is neither prime nor composite- 1 ना अविभाज्य आहे ना संमिश्र, 1 अविभाज्य किंवा संमिश्र नाही

neither a hawk nor a dove- ना बहिरी ससाणा ना कबुतर

neither one thing nor the other- ना एक गोष्ट ना दुसरी

my lord neither errs nor forgets- महाराज चुकत नाहीत आणि विसरत नाहीत

for neither ever nor never goodbye- कधीही किंवा कधीही अलविदा नाही

Neither Nor meaning in Marathi 

Leave a Comment