Nepotism meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nepotism meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nepotism’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Nepotism’ चा उच्चार= ने᠎पटिज़म

Nepotism meaning in Marathi

‘Nepotism’ म्हणजे एखाद्याने आपले पद आणी अधिकाराचा गैरवापर करुन स्वताच्या कुटुंब, नातेवाईक किंवा मित्रांना लाभ मिळवून देने, विशेषत: त्यांना नोकऱ्या देऊन.

Nepotism- मराठी अर्थ
वशिलेबाजी
पक्षपात
पक्षपातीपणा
घराणेशाही
नातेवाईकांसाठी पक्षपात करने 

Nepotism-Example

‘Nepotism’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Nepotism’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Nepotism is the reality of the Bollywood film industry.
Marathi: घराणेशाही हे बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्रीचे वास्तव आहे.

English: There is no room for nepotism in government projects.
Marathi: सरकारी प्रकल्पांमध्ये वशिलेबाजीला जागा नाही.

English: Nepotism is visible in each and every society.
Marathi: प्रत्येक समाजात घराणेशाही दिसून येते.

English: Nepotism is the process of doing injustice with other talented candidates.
Marathi: पक्षपातीपणा म्हणजे इतर हुशार उमेदवारांवर अन्याय करण्याची प्रक्रिया.

English: People hate nepotism due to its bias nature.
Marathi: पक्षपाती स्वभावामुळे लोक घराणेशाहीचा तिरस्कार करतात.

English: Nepotism breeds corruption in society.
Marathi: वशिलेबाजी मुळे समाजात भ्रष्टाचार निर्माण होतो.

English: Nepotism is mostly common in the political field.
Marathi: राजकीय क्षेत्रात घराणेशाही मुख्यतः सामान्य आहे.

English: It is not possible to make an end to nepotism in society.
Marathi: समाजातील वशिलेबाजी संपवणे शक्य नाही.

English: Nepotism is one form of corruption.
Marathi: वशिलेबाजी हा भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार आहे.

English: Nepotism is prevalent in every country.
Marathi: प्रत्येक देशात घराणेशाही प्रचलित आहे.

English: He is the victim of nepotism.
Marathi: तो घराणेशाहीचा बळी आहे.

English: He is accused of nepotism.
Marathi: त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप आहे.

‘Nepotism’ चे इतर अर्थ

boycott nepotism- बहिष्कार पक्षपातीपणा

nepotism gang- वशिलेबाज टोळी

nepotism relationship- घराणेशाही संबंध

product of nepotism- घराणेशाहीचे उत्पादन

flag bearer of nepotism- घराणेशाहीचा ध्वजवाहक

nepotism day- घराणेशाहीचा दिवस

nepotist- घराणेशाही, असा वशिलेबाज मनुष

anti nepotism- घराणेशाही विरोधी

nepotism in bollywood- बॉलीवूडमधील घराणेशाही

nepotism test- पक्षपातीपणा चाचणी

victim of nepotism- घराणेशाहीचा बळी

nepotism free- घराणेशाही मुक्त

nepotism family- घराणेशाही परिवार

nepotism artist- घराणेशाही कलाकार

nepotism period- घराणेशाही कालावधी

anti-nepotism day- भातावाद विरोधी दिवस

nepotism me- मला घराणेशाही

nepotism prevalent- घराणेशाही प्रचलित

‘Nepotism’ Synonyms-antonyms

‘Nepotism’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

favoritism
partiality
bias
partisanship
unfairness
prejudice

‘Nepotism’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

impartiality
fairness
neutrality
indifference

🎁 Niece शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Nephew शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Nephew meaning in English-Easy explanation

Leave a Comment