Nostalgic meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nostalgic meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nostalgic’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Nostalgic’ चा उच्चार= नॉस्टॅल्जिक, नोस्टाल्जिक, नोस्टालजिक्‌

Nostalgic meaning in Marathi

‘Nostalgic’ या शब्दाचा मुळ अर्थ ‘भूतकाळातील चांगला काळ आठवून भावनिक होणे आणि भूतकाळाची आठवण हृदयात ठेवणे’ असा आहे.

1. भूतकाळातील प्रेमळ आठवणींमध्ये हरवलेला आणि जुन्या गोष्टींची आवड असणारा.

2. भूतकाळातील आनंदी किंवा दुःखी घटना आणि गोष्टी लक्षात ठेवून उदास वाटणे

3. बराच काळ घरापासून दूर असल्यामुळे घरी परतण्यास उत्सुक

Nostalgic- मराठी अर्थ
अशी ओढ वाटणारा
अशी ओढ उत्पन्न करणारा
भूतकाळ लक्षात ठेवण्यास उत्सुक
भूतकाळाची आठवण करून देणारा
जुन्या आठवणींमध्ये मग्न
उदासीन
दुःखी
घरी परतण्यास उत्सुक

Nostalgic-Example

‘Nostalgic’ एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Nostalgic’ हा शब्द एकाच वेळी आनंदी किंवा दुःखी असल्याची भावना वर्णन करतो.

‘Nostalgic’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I felt extremely nostalgic at the time of leaving my old house.
Marathi: माझे जुने घर सोडताना मला अत्यंत उदासीन वाटले.

English: My father became nostalgic when he visited his village after many years.
Marathi: माझ्या वडिलांनी बऱ्याच वर्षांनी त्यांच्या गावाला भेट दिली तेव्हा ते जुन्या आठवणींमध्ये मग्न झाले.

English: Away from the family, I felt nostalgic while talking with my parents on phone.
Marathi: कुटुंबापासून दूर, माझ्या पालकांशी फोनवर बोलताना मला त्यांच्या आठवणीने उदासीन वाटले.

English: He felt nostalgic while reading the letter sent by her daughter.
Marathi: आपल्या मुलीने पाठवलेले पत्र वाचून तो जुन्या आठवणींमध्ये मग्न झाला.

English: Whenever she saw a photo of his late husband, feels very nostalgic.
Marathi: जेव्हाही ती आपल्या दिवंगत पतीचे फोटो पाहते तेव्हा ती जुन्या आठवणींमध्ये हरवून जाते.

English: Many old peoples are nostalgic for their old young days.
Marathi: बरेच जुने लोक त्यांच्या जुन्या तरुण दिवसांबद्दल उदासीन असतात.

English: Our old childhood things make us feel nostalgic.
Marathi: आपल्या लहानपणीच्या जुन्या गोष्टी आपल्याला जुन्या आठवणींमध्ये विखुरतात.

English: My nostalgic memories are mainly from my college days.
Marathi: माझ्या जुन्या आठवणी प्रामुख्याने माझ्या कॉलेजच्या दिवसांच्या आहेत.

English: The nostalgic feelings we all get whenever we watch our old photographs.
Marathi: जेव्हा जेव्हा आपण आपली जुनी चित्रे पाहतो तेव्हा आपल्या सर्वांना जुन्या आठवणी येतात.

‘Nostalgic’ चे इतर अर्थ

feeling nostalgic- उदासीन वाटत आहे

damn nostalgic- उदासीनता का धिक्कार

nostalgic post- ओढ उत्पन्न करणारी पोस्ट

nostalgic approach- उदासीन दृष्टिकोण

nostalgic memories- जुन्या आठवणी, ओढ वाटणारया आठवणी

nostalgic moments- उदासीन क्षण, ओढ उत्पन्न करणारे क्षण

nostalgic vibe- उदासीन वातावरण, उदासीन अनुभूति

nostalgic girl- उदासीन मुलगी, जुन्या आठवणींमध्ये मग्न मुलगी

nostalgic song- भूतकाळाची आठवण करून देणारे गाणे

nostalgic time- भूतकाळाची आठवण करून देणारी वेळ

nostalgic feel- उदासीन भावना, ओढ उत्पन्न करणारी भावना

nostalgic feelings- उदासीन भावना, जुनी आठवण

nostalgic days- उदासीन दिवस, ओढ उत्पन्न करणारे दिवस

nostalgic period- उदासीन कालावधी, ओढ वाटणारा कालावधी

Nostalgia- घराची ओढ, आपल्या भूतकालीन जीवनाविषयी वाटणारी ओढ

nostalgia for the past- भूतकाळातील जीवनाविषयी वाटणारी ओढ

nostalgically- उदासीनपणे

‘Nostalgic’ Synonyms-antonyms

‘Nostalgic’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

wistful
sentimental
regretful
desirous
wishful
homesick
yearning
lonesome
dewy-eyed

‘Nostalgic’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unsentimental
undesirous
undesiring

🎁 Nostalgia शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment