Often meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Often meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Often’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Often’ चा उच्चार= ऑफ़न

Often meaning in Marathi

‘Often’ म्हणजे एखादी घटना किंवा क्रिया जी अनेक वेळा किंवा खूप वेळा किंवा वारंवार घडते.

1. एखादी गोष्ट वारंवार घडत असेल, तर ही वारंवारता दर्शवण्यासाठी किंवा त्याबद्दल माहिती देण्यासाठी विधानांमध्ये ‘Often’ हा शब्द वापरला जातो.

Often- मराठी अर्थ
adverb (क्रिया-विशेषण)
अनेकदा
वारंवार
पुष्कळदा
खुपदा
पुन्हा पुन्हा
बहुतेक वेळा 

Often-Example

‘Often’ शब्द एक adverb (क्रिया-विशेषण) आहे.

‘Often’ शब्दाचे comparative adverb (तुलनात्मक क्रियाविशेषण) ‘Oftener’ आणी superlative adverb (उत्कृष्ट क्रियाविशेषण) ‘oftenest’ आहे.

‘Often’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Too often we listen to patriotic songs.
Marathi: अनेकदा आपण देशभक्तीपर गाणी ऐकतो.

English: How often do you exercise?
Marathi: तुम्ही किती वेळा व्यायाम करता?

English: Oftentimes there is no clear relationship between saying and doing.
Marathi: अनेकदा बोलणे आणि करणे यात स्पष्ट संबंध नसतो.

English: How often do you cook it?
Marathi: तुम्ही किती वेळा शिजवता?

English: He often exhibits his skill in front of the audience.
Marathi: तो अनेकदा आपले कौशल्य प्रेक्षकांसमोर दाखवतो.

English: His pockets are often full of chocolates.
Marathi: त्याचे खिसे अनेकदा चॉकलेटने भरलेले असतात.

English: She often listens to the radio.
Marathi: ती अनेकदा रेडिओ ऐकते.

English: He often goes to the cinema with friends.
Marathi: तो अनेकदा मित्रांसोबत सिनेमाला जातो.

English: He often makes me laugh.
Marathi: तो अनेकदा मला हसवतो.

English: She often watches tv.
Marathi: ती अनेकदा टीव्ही पाहते.

English: She often visits her native place.
Marathi: ती अनेकदा तिच्या मूळ गावी जाते.

English: The Central Processing Unit has often called the brain of the computer.
Marathi: सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला सहसा संगणकाचा मेंदू म्हटले जाते.

English: He often leads his team.
Marathi: तो अनेकदा त्याच्या संघाचे नेतृत्व करतो.

English: She often visits the temple.
Marathi: ती अनेकदा मंदिरात जाते.

‘Often’ चे इतर अर्थ

very often- खूप वेळा

too often- खूप वेळा

most often- बहुतेकदा

not often- अनेकदा नाही

not often enough- अनेकदा पुरेसे नाही

so often- वारंवार

more often- बरेच वेळा

more often than not- जास्तीत जास्त, वारंवार

more often than- पेक्षा अधिक वेळा

more often than not now- आतापेक्षा जास्त वेळा

smile big laugh often- मोठे हसा, अनेकदा हसा

often demonstrate- अनेकदा प्रात्यक्षिक

oftentimes- अनेकदा, वारंवार

often true- अनेकदा खरे

often enough- अनेकदा पुरेशी

often untrue- अनेकदा असत्य

quite often- नेहमी

often disguised- अनेकदा वेशात

wander often wonder always- भटकणे नेहमी आश्चर्य वाटते

as often as not- जितक्या वेळा नाही

often out- अनेकदा बाहेर

less often- कमी वेळा

less often than- पेक्षा कमी वेळा

repent often- अनेकदा पश्चात्ताप करा

fairly often- बर्‍याचदा

all too often- सर्व खूप वेळा

often exhibit- अनेकदा प्रदर्शन

often full- अनेकदा भरलेले

he often goes- तो अनेकदा जातो

often you- अनेकदा आपण

often happens- अनेकदा घडते

often day- अनेकदा दिवस

hit often- अनेकदा तडाखा हाणणे

often called- अनेकदा म्हणतात

often sometimes- अनेकदा कधी कधी

often number- अनेकदा संख्या

often produce- अनेकदा उत्पादन

often up- अनेकदा वर

often change- अनेकदा बदलतात, पुष्कळदा बदलतात

often not- अनेकदा नाही, खुपदा नाही

often leads- अनेकदा नेतृत्व करते, खुपदा नेतृत्व करते

often prayer- अनेकदा प्रार्थना

often feel overwhelmed- अनेकदा दडपल्यासारखे वाटते, खुपदा दडपल्यासारखे वाटते

often feel tired- अनेकदा थकवा जाणवतो, वारंवार थकवा जाणवतो

‘Often’ Synonyms-antonyms

‘Often’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

frequently
mostly
commonly
oftentimes
regularly
repeatedly
generally
usually
oft
over and over again
many times
nearly
not infrequently

 ‘Often’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

infrequently
seldom
rarely
never
sometime
now and then

Often meaning in Marathi

Leave a Comment