Or Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Or Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Or Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) दीले गेले आहेत.

Or Else’ चा उच्चार (pronunciation)= और एल्स

Or Else meaning in Marathi

‘Or Else’ हा ‘Else’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे.

1. ‘Or Else’ आपल्याला दुसर्‍या पर्यायाची (option) कल्पना देतो. दुसऱ्या पर्यायाबद्दल (option) आपले मत किंवा विचार व्यक्त करण्यासाठी आपण ‘Or Else’ हा वाक्प्रचार वापरतो.

English: I think, we missed the train, or else there would be loads of people on the platform.
Marathi: मला वाटतं आमची ट्रेन चुकली. नाहीतर प्लॅटफॉर्मवर लोकांची गर्दी असती.

2. ‘Or Else’ वेगवेगळ्या परिस्थितीत दुसरी शक्यता (possibility) व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो.

English: We must be there by 2 o’clock or else we will miss the train.
Marathi: आपण 2 वाजेपर्यंत तिथे पोहोचले पाहिजे, नाहीतर आपली ट्रेन चुकू शकते.

English: We must admit him to the hospital or else his life will be in danger.
Marathi: त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागेल अन्यथा त्याच्या जीवाला धोका होऊ शकतो.

3. एखाद्याला धोक्याची (threat) जाणीव करून देण्यासाठी देखील आपण ‘Or Else’ वापरू शकतो.

English: Don’t mess with me, or else!
Marathi: माझ्याशी गडबड करू नका, नाहीतर!

English: Don’t insult him, or else!
Marathi: त्याचा अपमान करू नका, नाहीतर!

English: Follow your boss’s order or else you will lose the job.
Marathi: तुमच्या बॉसच्या आदेशाचे पालन करा, अन्यथा तुम्हाला नोकरी गमवावी लागेल.

4. एखादा उपलब्ध पर्याय (alternative) सूचित (indicate) करण्यासाठी आपण ‘Or Else’ वापरतो.

English: I need to buy warm cloth for winter, or else I can use old ones.
Marathi: मला हिवाळ्यासाठी उबदार कपडे खरेदी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा मी जुने कपडे वापरू शकतो.

English: I need a new vehicle, or else I can use public transport.
Marathi: मला नवीन वाहन हवे आहे, अन्यथा मी सार्वजनिक वाहतूक वापरू शकतो.

English: I need to buy more food or else we can eat what’s left from yesterday’s lunch.
Marathi: मला आणखी अन्न विकत घ्यावे लागेल नाहीतर कालच्या दुपारच्या जेवणातून जे शिल्लक आहे ते आपण खाऊ शकतो.

Or Else- मराठी अर्थ
नाहीतर
अन्यथा

Or Else-Example

‘Or Else’ हा ‘‘Else’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे.

‘Or Else’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: Follow my Instructions, or else.
Marathi: माझ्या सूचनांचे पालन करा नाहीतर.

English: Or else you will do what.
Marathi: नाहीतर तुम्ही काय कराल.

English: Or else forget about it.
Marathi: अन्यथा, त्याबद्दल विसरून जा.

English: Or else you will die.
Marathi: नाहीतर, तुम्ही मराल. / नाहीतर तू मरशील.

English: Or else my heart is going to pop.
Marathi: अन्यथा माझे हृदय फुटेल.

English: Or else I am gonna throw you in the fire.
Marathi: नाहीतर मी तुला आगीत टाकून देईन.

English: Or else what you big loser?
Marathi: नाहीतर काय, तू अपयशी?

English: Or else I will tear up this town.
Marathi: नाहीतर मी हे शहर उध्वस्त करीन.

English: Or else what, you gonna blast me to bits?
Marathi: नाहीतर काय, तू माझे तुकडे करशील?

English: She must impress a man who loves her, or else her life will be over.
Marathi: तिने तिच्यावर प्रेम करणार्‍या माणसाला प्रभावित केले पाहिजे, अन्यथा तिचे आयुष्य संपेल.

English: Or else you can lose everything!
Marathi: अन्यथा, आपण सर्वकाही गमावू शकता!

English: Don’t forget to claim all these free rewards, or else you will regret it!
Marathi: या सर्व विनामूल्य बक्षिसांवर दावा करण्यास विसरू नका अन्यथा तुम्हाला पश्चाताप होईल!

English: Don’t call me trash, or else.
Marathi: मला कचरा म्हणू नका, नाहीतर.

English: Study or else you will fail the exam.
Marathi: अभ्यास करा नाहीतर परीक्षेत नापास व्हाल.

English: We should not do bad to anyone, or else bad happens to us.
Marathi: आपण कोणाचे वाईट करू नये नाहीतर आपले वाईट होईल.

English: Don’t troll me, or else.
Marathi: मला ट्रोल करू नका नाहीतर.

English: A beautiful witch has to find true love in 3 weeks, or else she will lose her powers.
Marathi: एका सुंदर डायनला 3 आठवड्यांत खरे प्रेम शोधावे लागेल, अन्यथा ती तिची शक्ती गमावेल.

English: Keep quiet, or else.
Marathi: गप्प बसा नाहीतर.

English: Don’t talk wrong about Emy, or else I’ll have to do something.
Marathi: एमीबद्दल वाईट बोलू नकोस, नाहीतर मला काहीतरी करावे लागेल.

English: Don’t do this, or else you will die.
Marathi: असे करू नका, नाहीतर मराल. / असं करू नकोस नाहीतर मरशील.

English: Don’t pick the wrong one, or else.
Marathi: चुकीची निवड करू नका, अन्यथा.

English: Feed them very well, or else they will be mad at you.
Marathi: त्यांना चांगले खायला द्या, नाहीतर ते तुमच्यावर रागावतील.

English: Don’t wake the monster, or else!
Marathi: राक्षसाला उठवू नका, नाहीतर! / दैत्याला उठवू नका, नाहीतर!

English: Do what I say, or else.
Marathi: मी सांगतो ते कर, नाहीतर.

Or Else-Synonym

‘Or Else’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

otherwise
any other way
differently
alternatively
in different circumstances
contrarily
if not
or then

Or Else meaning in Marathi

Leave a Comment