Out of meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Out of meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Out of’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Out of’ चा उच्चार (pronunciation)= आउट ऑफ़ 

Out of meaning in Marathi

इंग्रजी वाक्य ‘Out of’ खालील परिस्थितीत वापरले जाते.

1. एखाद्या गोष्टीचा स्रोत (source) किंवा व्युत्पत्ती (derivation) दर्शविण्यासाठी.

English: This table is made out of rare wood.
Marathi: हे टेबल दुर्मिळ लाकडापासून बनवलेले आहे.

2. एका संख्‍येमध्‍ये संख्‍या दर्शवण्‍यासाठी.

English: Out of 20.
Marathi: 20 पैकी.

English: 1 out of 3.
Marathi: 3 पैकी 1.

3. एखादी विशिष्ट गोष्ट नसणे किंवा संपलेली आहे हे दर्शवण्यासाठीही ‘Out of’ चा वापर केला जातो.

English: His car was out of fuel.
Marathi: त्याच्या गाडीचे इंधन संपले होते.

Out of- मराठी अर्थ
बाहेर
च्या बाहेर
च्या पासून
पासून
पैकी
च्या पैकी

Out of चे इतर उदाहरणे (Examples)

English: Out of station.
Marathi: ‘Out of station’ म्हणजे तुम्ही सध्या (Currently) तुमच्या निवासी शहरात (Residential city) नाही आहात.

English: Out for delivery.
Marathi: ‘Out for delivery’ म्हणजे पॅकेज प्राप्तकर्त्याला अंतिम वितरणासाठी पाठवले गेले आहे.

English: Out of delivery.
Marathi: ‘Out of delivery’ म्हणजे डिलिव्हरी क्षेत्राबाहेर.

English: Your address is out of the delivery area.
Marathi: तुमचा पत्ता वितरण क्षेत्राच्या बाहेर आहे.

English: Out of stock.
Marathi: ‘Out of stock’ म्हणजे स्टॉक उपलब्ध नाही किंवा संपला आहे.

English: Out of order.
Marathi: योग्यरित्या काम करत नाही किंवा अजिबात काम करत नाही.

English: Out of control.
Marathi: नियंत्रणाबाहेर किंवा अनियंत्रित.

English: Out of curiosity.
Marathi: उत्सुकतेपोटी.

English: Out of mind.
Marathi: मनाच्या बाहेर.

English: Out of context.
Marathi: संदर्भाबाहेर किंवा असंबद्ध.

English: Out of league.
Marathi: संघाबाहेर.

English: Based out of.
Marathi: च्या आधारावर.

English: Marks out of.
Marathi: च्या पैकी गुण.

English: Out of 100.
Marathi: 100 पैकी.

English: 1 out of 10.
Marathi: 10 पैकी 1.

English: Run out of.
Marathi: एखाद्या गोष्टीचा साठा संपणे.

English: Get out of.
Marathi: बाहेर पड.

English: Roll out of bed.
Marathi: अंथरुणातून लोळणे.

English: Back out of from deal.
Marathi: करारातून माघार घेणे.

English: Come out of.
Marathi: बाहेर येणे.

English: Come out of the dream.
Marathi: स्वप्नातून बाहेर या.

English: Carved out of.
Marathi: पासून कोरलेली.

English: This statue is carved out of wood.
Marathi: ही मूर्ती लाकडात कोरलेली आहे.

English: Break out of.
Marathi: मधून बाहेर पडणे.

English: Out of all the candidates.
Marathi: सर्व उमेदवारांपैकी.

English: Out of time.
Marathi: कालबाह्य.

English: Out of the woods.
Marathi: जंगलाबाहेर.

English: Out of the box.
Marathi: बॉक्सच्या बाहेर.

English: Out-of-the-box thinking.
Marathi: चौकटीबाहेरचा विचार.

English: Out of the office message.
Marathi: ऑफिसमधून मेसेज आला.

English: Out of pocket.
Marathi: खर्चाला पैसे नसलेला.

English: Pay out of pocket.
Marathi: स्वतःच्या खिशातून एखाद्या गोष्टीसाठी पैसे देणे. 

English: I am out of my mind.
Marathi: माझा मेंदू काम करत नाही आहे.

English: Out of the blue.
Marathi: पूर्णपणे अनपेक्षित, अकल्पनीय.

English: Out of nowhere appearing.
Marathi: अचानक कुठून तरी प्रकट होणे.

English: Out of scope.
Marathi: व्याप्ती बाहेर.

English: Out of wedlock.
Marathi: विवाहबाह्य. जेव्हा पालकांनी एकमेकांशी लग्न केलेले नसते परन्तु स्त्रीला विवाहबाह्य गर्भधारणा होवून मूल झालेले असते. 

English: Out of sight.
Marathi: नजरेआड.

English: Out of sight but on your mind.
Marathi: नजरेआड पण मनात.

English: Out of love.
Marathi: प्रेमातून.

English: Made out of.
Marathi: च्या पासून बनवलेले.

English: Lean out of your mistakes.
Marathi: आपल्या चुकांमधून बाहेर पडा.

English: Went out of.
Marathi: च्या बाहेर गेली.

English: Went out of business.
Marathi: व्यवसायाबाहेर गेला.

English: Throw out of.
Marathi: बाहेर फेकणे.

English: Throw out of your car.
Marathi: आपल्या कारमधून बाहेर फेकून द्या.

English: Let out of.
Marathi: च्या बाहेर द्या.

English: Out of these.
Marathi: यापैकी.

English: Out of these different available energy sources.
Hindi: या विविध उपलब्ध ऊर्जास्रोतांपैकी.

English: Out of danger.
Hindi: धोक्याच्या बाहेर.

English: Out of death.
Hindi: मृत्यूच्या बाहेर.

English: Move out of your parent’s house.
Hindi: आपल्या पालकांच्या घरातून बाहेर जा.

English: Drive out of state.
Hindi: राज्याबाहेर काढा.

English: Fall out of.
Hindi: च्या बाहेर पडणे.

English: Pass out of.
Hindi: च्या बाहेर पडणे.

English: Step out of your comfort zone.
Hindi: तुमच्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा.

English: Keep out of reach of children.
Marathi: लहान मुलांपासून दूर ठेवा.

English: Out of print.
Marathi: छापून बाहेर.

English: Grown out of.
Marathi: च्या पासून वाढले.

English: Arising out of.
Marathi: मधून उद्भवते.

English: Out of all.
Marathi: सगळ्यांपैकी.

English: Out of all days.
Marathi: सर्व दिवसांतून.

English: Out of the proportion.
Marathi: प्रमाणाबाहेर.

Out of meaning in Marathi

Leave a Comment