Pathetic meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Pathetic meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Pathetic’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Pathetic’ चा उच्चार= पथेटिक, पअथेटिक

Pathetic meaning in Marathi

‘Pathetic’ हा शब्द दोन भिन्न भावना दर्शवतो.

1. एखाद्याबद्दल मनात सहानुभूतीची किंवा दयेची भावना उत्पन्न होणे.

2. एखाद्याबद्दल नाराजीची किंवा निराशेची भावना दाटून येणे.

Pathetic- मराठी अर्थ
adjective (विशेषण)
दीन
दयनीय
कीव येण्याजोगा
करुणास्पद
हृदयस्पर्शी
निराश
हताश
निराशाजनक
खराब
वाईट
निकृष्ट

Pathetic-Example

‘Pathetic’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Pathetic’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I know it is pathetic.
Marathi: मला माहित आहे की ते दयनीय आहे.

English: Hard time makes man pathetic.
Marathi: कठीण काळ माणसाला दयनीय बनवतो.

English: It was pathetic to see people dying from the corona.
Marathi: कोरोनामुळे लोक मरताना पाहणे दयनीय होते.

English: He blamed his teammates for the team’s pathetic performance.
Marathi: संघाच्या खराब कामगिरीसाठी त्याने आपल्या सहकाऱ्यांना जबाबदार धरले.

English: The old beggar looked so pathetic that I offered him food.
Marathi: म्हातारा भिकारी इतका दयनीय दिसत होता की मी त्याला खायला अन्न दिले.

English: His excuses of coming late to the office every day were very pathetic.
Marathi: रोज ऑफिसला उशिरा येण्याचे त्याचे निमित्त फार निराशाजनक होते.

English: I almost cry after hearing his life’s pathetic story.
Marathi: त्याच्या आयुष्याची दयनीय कहाणी ऐकून मी जवळजवळ रडलो.

English: His pathetic time started already.
Marathi: त्याचा दयनीय काळ आधीच सुरू झाला होता. / त्याचा निकृष्ट काळ आधीच सुरू झाला होता.

English: What a pathetic dress she wore at the party.
Marathi: पार्टीला तिने किती वाईट ड्रेस परिधान केला होता.

English: Bad time can change a brave man into a pathetic man.
Marathi: वाईट वेळ धाडसी माणसाला दयनीय माणसात बदलू शकते.

English: His physical condition was pathetic after the accident.
Marathi: अपघातानंतर त्यांची शारीरिक स्थिती दयनीय होती.

English: The situation was more pathetic than my imagination.
Marathi: माझ्या कल्पनेपेक्षा परिस्थिती अधिक दयनीय होती. / माझ्या कल्पनेपेक्षा परिस्थिती अधिक निराशाजनक होती.

English: The lead actor dancing and acting in the movie were very pathetic.
Marathi: चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्याचा नृत्य आणि अभिनय अतिशय वाईट होता.

‘Pathetic’ चे इतर अर्थ

pathetic fallacy- दयनीय खोटेपणा, निराशाजनक खोटेपणा

pathetic scene- दयनीय दृश्य, हृदयस्पर्शी दृश्य

pathetic time- दयनीय वेळ, वाईट वेळ

pathetic approach- दयनीय दृष्टीकोन, कीव येण्याजोगा दृष्टीकोन

pathetic dance- दयनीय नृत्य, खराब नृत्य

pathetic friend- दयनीय दोस्त, निराश मित्र

pathetic but aesthetic- दयनीय पण सौंदर्याचा

pathetic massy joke- दयनीय भव्य विनोद

pathetic person- दयनीय व्यक्ती, निराश व्यक्ती

pathetic joke- वाईट विनोद

pathetic failure- दयनीय अपयश, निराशाजनक अपयश

pretty pathetic- खूपच दयनीय, खूपच करुणास्पद

you are so pathetic- तू खूप दयनीय आहेस

pathetic loser- दयनीय पराभव, निराशाजनक पराभव

pathetic thinking- दयनीय विचार

absolutely pathetic- पूर्णपणे दयनीय

it’s pathetic- ते दयनीय आहे

you are pathetic- तू दयनीय आहेस

latest pathetic- नवीनतम दयनीय

pathetic wandering- दयनीय भटकंती

so pathetic- खूप दयनीय

pathetic girl- दयनीय मुलगी, निराश मुलगी

no pathetic- दयनीय नाही

not pathetic- दयनीय नाही

will pathetic- दयनीय होईल

very pathetic- अतिशय दयनीय

pathetic plight- दयनीय अवस्था

pathetic fellow- दयनीय सहकारी, हताश सहकारी

pathetic full- दयनीय पूर्ण

pathetic jerk- दयनीय धक्का

pathetic day- दयनीय दिवस, निराश दिवस

pathetically- दयनीयपणे, करुणा उत्पन्न होईल अशा रीतीने

‘Pathetic’ Synonyms-antonyms

‘Pathetic’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

piteous
moving
miserable
heartbreaking
tragic
agonizing
mournful
woeful
sad
heartwarming
touching
disappointed
frustrated
hopeless
desperate
despondent
deplorable
lamentable
feeble

‘Pathetic’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

admirable
excellent
cheerful
adequate
high standard
happiness

 

Leave a Comment