Patience meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Patience meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Patience’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Patience’ चा उच्चार= पेशन्‍स, पैशन्स

Patience meaning in Marathi

‘Patience’ म्हणजे क्रोधित न होता अडचणीच्या वेळी किंवा दीर्घ प्रतीक्षेच्या वेळी शांत राहणे.

1. अडचणी असूनही, धैर्याने कार्य करत राहणे.

2. जीवनातील समस्या, वेदना धीराने सहन करण्याची क्षमता.

3. धीराने वाट पाहण्याची क्षमता

Patience- मराठी अर्थ
धैर्य
संयम
चिकाटी
सहनशीलता
सोशिकपणा
घाई न करता
शांतपणे प्रश्नांची उकल करण्याचे सामर्थ्य
सबुरी
धीर

Patience-Example

‘Patience’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Patience’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Patience is the key to success.
Marathi: संयम ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.

English: He has the patience to wait till gets the new job.
Marathi: त्याला नवीन नोकरी मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचा संयम आहे.

English: In today’s busy world almost everyone loses their patience sometimes.
Marathi: आजच्या व्यस्त जगात जवळजवळ प्रत्येकजण कधीकधी आपला संयम गमावतो.

English: Patience is essential to our daily life.
Marathi: आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी संयम आवश्यक आहे.

English: Patience is the virtue that handles tough times easily.
Marathi: संयम हा एक गुण आहे जो कठीण काळ सहज हाताळतो.

English: Patience gives you time to prepare yourself for tough times.
Marathi: संयम तुम्हाला कठीण काळासाठी स्वतःला तयार करण्यासाठी वेळ देतो.

English: Patience can be developed through all manner of spiritual practices.
Marathi: सर्व प्रकारच्या आध्यात्मिक पद्धतींद्वारे संयम विकसित केला जाऊ शकतो.

English: I need the patience to watch this lengthy movie.
Marathi: हा प्रदीर्घ चित्रपट पाहण्यासाठी मला संयम हवा आहे.

English: Patience is a very powerful weapon for fought with negatives.
Marathi: नकारात्मकतेशी लढण्यासाठी संयम हे एक अतिशय शक्तिशाली शस्त्र आहे.

English: Show some patience you are in hospital.
Marathi: थोडा संयम दाखवा, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये आहात.

‘Patience’ चे इतर अर्थ

keep patience- संयम ठेवा

thank you for your patience- आपल्या संयमाबद्दल आभार मानतो

thank you for your patience and understanding- तुमच्या संयम आणि समजुतीबद्दल धन्यवाद

thank you for your patience and cooperation- आपल्या संयम आणि सहकार्याबद्दल धन्यवाद

thank you for your patience with me- माझ्याबरोबर असलेल्या संयमाबद्दल धन्यवाद

don’t test my patience- माझ्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका

appreciate your patience- तुमच्या संयमाचे कौतुक 

appreciate your patience and understanding- आपल्या संयम आणि समजुतीचे कौतुक 

appreciate your patience staying online- ऑनलाईन राहण्याच्या तुमच्या संयमाचे कौतुक

take patience- धीर धरा

please have patience- कृपया संयम ठेवा

please have patience with me- कृपया माझ्याशी संयम ठेवा, कृपया माझ्याशी धीर धरा

patience pays- संयम तुम्हाला लाभ देतो

losing patience- संयम गमावणे

my patience- माझा संयम

my patience with everyone- सर्वांसोबत माझा संयम

my patience level- माझ्या सहनशीलतेचा स्तर, माझ्या सहनशीलतेची पातळी

patience less- धैर्य कमी, धीर कमी

have patience- धीर धरा

have patience with all things- सर्व गोष्टींवर संयम ठेवा

have patience with me- माझ्याशी धीर धरा, माझ्याशी संयम बाळगा

have patience, my love- धीर धर, माझ्या प्रिये 

lose patience- संयम गमावने, अधीर असणे

patience girl- संयमी मुलगी

patience forbearance- सहनशीलता

I lost patience- मी संयम गमावला

no patience- संयम नाही

patience and preservance- संयम आणि जतन

patience and consistency- संयम आणि सातत्य

‘Patience’ Synonyms-antonyms

‘Patience’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

forbearance
tolerance
fortitude
stoicism
sufferance
calmness
endurance
composure
serenity
restraint
self-restraint
tranquillity

‘Patience’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

impatience

 

Leave a Comment