Perusal meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Perusal meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Perusal’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Perusal’ चा उच्चार= परूज़ल

Perusal meaning in Marathi

‘Perusal’ म्हणजे काहीतरी लक्षपूर्वक वाचण्याची, तपासण्याची किंवा अवलोकन करण्याची क्रिया.

1. एखाद्या गोष्टीचे काळजीपूर्वक वाचन, अभ्यास, तपासणी किंवा परीक्षण म्हणजेच ‘Perusal’.

Perusal- मराठी अर्थ
अभ्यास
वाचन
अवलोकन
लक्षपूर्वक संपूर्ण वाचन
विचारपूर्वक अभ्यास
चांगल्या प्रकारे पहाणे 

Perusal-Example

‘Perusal’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Perusal’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) Perusal’s आहे.

‘Perusal’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Submitted for your kind perusal and approval.
Marathi: तुमच्या अवलोकनासाठी आणि मंजुरीसाठी सादर केले.

English: Please submit your loan proposal to the bank manager for perusal and approval.
Marathi: कृपया तुमचा कर्ज प्रस्ताव बँक व्यवस्थापकाकडे अवलोकनासाठी आणि मंजुरीसाठी सादर करा.

English: He signed the legal agreement after careful perusal.
Marathi: त्याने काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी केली.

English: Bank officers do careful perusal of loan applications received from new entrepreneurs.
Marathi: बँक अधिकारी नवीन उद्योजकांकडून प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या अर्जाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करतात.

English: He published his article in a newspaper after careful perusal.
Marathi: त्यांनी काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यानंतर त्यांचा लेख एका वर्तमानपत्रात प्रकाशित केला.

English: He submitted his research paper to the approval committee after a deep perusal of the particular topic.
Marathi: विशिष्ट विषयाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी आपला शोधनिबंध मंजुरी समितीला सादर केला.

English: Bank rejected his loan proposal after perusal.
Marathi: अवलोकन केल्यानंतर बँकेने त्याचा कर्जाचा प्रस्ताव नाकारला.

English: The garage mechanic refused to do perusal of outdated car for repair.
Marathi: गॅरेज मेकॅनिकने दुरुस्तीसाठी कालबाह्य कारचे परीक्षण करण्यास नकार दिला.

English: The advocate did a detailed perusal of legal documents of the case.
Marathi: वकिलांनी प्रकरणाच्या कायदेशीर कागदपत्रांचा तपशीलवार अभ्यास केला.

English: After careful perusal, a judge acquitted him from the case.
Marathi: काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यानंतर न्यायाधीशांनी त्याला खटल्यातून मुक्त केले.

‘Perusal’ चे इतर अर्थ

submitted for your kind perusal- तुमच्या अभ्यासासाठी सादर केले

after perusal- अवलोकन केल्यानंतर

quick perusal- जलद अवलोकन

for your kind perusal and approval- आपल्या अभ्यासासाठी आणि मंजुरीसाठी

put up for perusal, please- कृपया विचारात घ्या

for your perusal, please- कृपया तुमच्या अभ्यासासाठी

perusal and approval- अवलोकन आणि मान्यता, विहंगावलोकन आणि मान्यता

kind perusal, please- कृपया विचार करा, कृपया एक नजर टाका

perusal party- अवलोकन पक्ष

submitted for perusal- अवलोकनासाठी सादर केले, पाहणीसाठी सादर केले 

for your perusal- तुमच्या अभ्यासासाठी, तुमच्या अवलोकनासाठी

kind perusal- दयाळू अवलोकन

upon perusal- अवलोकन केल्यावर, निरीक्षणावर

perusal company- अवलोकन कंपनी

customer perusal- ग्राहकांचे अवलोकन

perusal amount- अवलोकन राशि, अवलोकन रक्कम

bare perusal- केवल अवलोकन, केवळ निरीक्षण

perusal girl- निरीक्षण करत असलेली मुलगी

perusal to- चे अवलोकन

perusal time- पाहण्याची वेळ, निरीक्षण वेळ

‘Perusal’ Synonyms-antonyms

‘Perusal’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

study
reading
scrutiny
inspection
examination
review
browse
research
survey
observation

‘Perusal’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ignorance
neglect
glimpse

 

Leave a Comment