Peruse meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Peruse meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Peruse’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Peruse’ चा उच्चार= परूज़

Peruse meaning in Marathi

1. ‘Peruse’ म्हणजे काळजीपूर्वक वाचणे किंवा काळजीपूर्वक अवलोकन करणे.

2. वर वर वाचणे किंवा वर वरचे निरीक्षण करणे.

Peruse- मराठी अर्थ
काळजीपूर्वक वाचणे
मन लावून वाचणे
अवलोकन
परिशीलन करणे
विचार करणे

Peruse-Example

‘Peruse’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Peruse’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I like to peruse all the books on the Buddhist religion.
Marathi: मला बौद्ध धर्माच्या सर्व पुस्तकांचा अभ्यास करायला आवडते.

English: We perused the books on sale in the book shop.
Marathi: आम्ही पुस्तकांच्या दुकानात विक्रीवर असलेली पुस्तकांचे अवलोकन केले.

English: I went to the museum and perused the titles of the ancient artifacts.
Marathi: मी संग्रहालयात गेलो आणि प्राचीन कलाकृतींची शीर्षके पाहिली.

English: All students peruse the question paper before writing the answers in the exam.
Marathi: सर्व विद्यार्थी परीक्षेमध्ये उत्तरे लिहिण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिकेचे अवलोकन करतात.

English: I peruse some ancient books from yesterday.
Marathi: मी कालपासून काही प्राचीन पुस्तकांचा अभ्यास करत आहे.

English: He perused books at the library. 
Marathi: त्यांनी ग्रंथालयात पुस्तके वाचली.

English: He peruses books often to find out the required information.
Marathi: आवश्यक माहिती शोधण्यासाठी तो अनेकदा पुस्तकांचा वापर करतो.

English: I peruse legal documents carefully and then sign on them.
Marathi: मी कायदेशीर कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करतो आणि नंतर त्यावर स्वाक्षरी करतो.

English: I peruse some of the Christmas stories today.
Marathi: मी आज ख्रिसमसच्या काही कथा वाचत आहे.

English: When I need to figure out some important details I peruse those things carefully.
Marathi: जेव्हा मला काही महत्वाचे तपशील शोधायचे असतात, तेव्हा मी त्या गोष्टींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करतो.

‘Peruse’ चे इतर अर्थ

peruse it- त्याचा वापर करा

kindly peruse- कृपया विचार करा

peruse over- संपुष्टात येणे

may kindly peruse- कृपया वापरू शकता

peruse carefully- काळजीपूर्वक वापरा

peruse me- मला समजून घ्या

peruse girl- वाचणारी मुलगी

perusing you- तुम्हाला विचारत आहे

perusing- अभ्यास करत आहे

perused- अवलोकन केले 

‘Peruse’ Synonyms-antonyms

‘Peruse’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

analyze
scrutinize
inspect
look through
study
read
scan
glance over
browse

‘Peruse’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

neglect
overlook
ignorance

🎁 Perusal सोपा अर्थ मराठीत 

Leave a Comment