Premises meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Premises meaning in Marathi: या लेखा मध्ये आपल्याला Premises या इंग्रजी शब्दाचा सोप्या मराठी भाषेत अर्थ समजावून सांगितलेला आहे.

Premises शब्दाचा उच्चार = प्रेमिसेस, प्रीमाइसेस, प्रीमिसेस

Premises meaning in Marathi 

परिसर
आवार
जागा
जमीन आणि त्यावरील इमारत

विशेषतः व्यावसायिक इमारतीद्वारे किंवा निवासी घरांनी ताब्यात घेतलेली जमीन. या इमारती आणी त्याच्या परिसराला Premises म्हटले जाते.

Office premises = कार्यालय परिसर

School premises = विद्यालय परिसर, विद्यालय प्रांगण

Business premises = व्यवसाय परिसर

Premises Example

Premise’s हे Premise चे अनेकवचनी नाम आहे.

Premises शब्दा पासून बनवन्यात येणारी वाक्य (Sentence) खालील प्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Private Vehicle is not allowed on government premises.
मराठी: सरकारी आवारात खासगी वाहनास परवानगी नाही.

Eng: The owner leased his premises to HDFC bank.
मराठी: मालकाने त्याचा परिसर एचडीएफसी बँकेला भाड्याने दीला.

Eng: Smoking is strictly forbidden on hospital premises.
मराठी: रुग्णालयाच्या आवारात धूम्रपान करण्यास मनाई आहे.

Eng: The car company office is moved to new premises due to requirement of a big place.
मराठी: मोठ्या जागेच्या आवश्यकतेमुळे कार कंपनी कार्यालय नवीन आवारात हलविले गेले आहे.

Eng: Alcohol is strictly prohibited on our building premises.
मराठी: आमच्या इमारतीच्या जागी दारू पिण्यास मनाई आहे.

Premises Synonyms

Synonyms- (समानार्थक शब्द) 
Property मालकिची वस्तु
Establishment पायावर उभारणी झालेला कारखाना
Place ठिकाण
Buildings इमारती
Building इमारत
Office कार्यालय
Site बांधकामासाठी मुक्रर केलेली जागा

Leave a Comment