Privilege meaning in Marathi | ✌सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Privilege meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Privilege’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Privilege’ चा उच्चार= प्रिवलिज, प्रिव़िलिज्

Privilege meaning in Marathi

‘Privilege’ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट समूहासाठी उपलब्ध असलेले विशेषाधिकार किंवा विशेष लाभ, जे इतरांना उपलब्ध नसतात.

1. राज्य किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने मागासलेल्या गटाला जन्माने किंवा सशर्त आधारावर दिलेला विशेषाधिकार.

2. सौभाग्याने प्राप्त होणारा विशेष दुर्मिळ किंवा भाग्यवान प्रसंग.

Privilege- मराठी अर्थ
Noun (संज्ञा, नाम)
विशेष अधिकार
विशेषाधिकार
विशेष हक्क
सुविधा
विशेष सुविधा
सौभाग्य
विशेष लाभ
अहोभाग्य
Verb (क्रियापद)
विशेषाधिकारी देणे
असमान्य अधिकार देणे

Privilege-Example

‘Privilege’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि Verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

‘Privilege’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Privileges’ आहे.

‘Privilege’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Privileged’ आणि gerund or present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Privileging’ आहे.

‘Privilege’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I feel honored and privileged.
Marathi: मला सन्मान आणि विशेषाधिकार वाटतो.

English: A privilege denied to many.
Marathi: अनेकांना एक विशेषाधिकार नाकारला गेला.

English: I feel privileged.
Marathi: मला विशेषाधिकार वाटतो.

English: It is my privilege.
Marathi: तो माझा विशेषाधिकार आहे. 

English: We have the privilege of having you as our teacher.
Marathi: तुम्ही आमचे शिक्षक असण्‍याचे आम्‍हाला सौभाग्य प्राप्त आहे.

English: An ambassador has the privilege of going through customs without being checked.
Marathi: एका राजदूताला सीमाशुल्क तपासल्याशिवाय जाण्याचा विशेषाधिकार आहे.

English: A ‘privilege’ is a certain entitlement granted by the state or official authority to a certain group or individual on a conditional basis.
Marathi: ‘विशेषाधिकार (Privilege)’ हा एक विशिष्ट अधिकार आहे जो राज्य किंवा अधिकृत अधिकाराने विशिष्ट गट किंवा व्यक्तीला सशर्त आधारावर प्रदान केलेला विशिष्ट हक्क आहे.

English: ‘Privilege’ is a special right provided only for a special group of people.
Marathi: ‘Privilege’ हा केवळ विशिष्ट लोकांच्या गटासाठी प्रदान केलेला विशेष अधिकार आहे.

English: In India, socially backward people enjoy the privilege of reservation in government employment.
Marathi: भारतात, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा विशेषाधिकार आहे.

English: ‘Privilege’ is not available to everyone and is restricted by the number of people.
Marathi: ‘Privilege (विशेषाधिकार)’ प्रत्येकासाठी उपलब्ध नाही आणि तो लोकांच्या संख्येनुसार मर्यादित आहे.

English: Handicapped employees get certain privileges in government jobs.
Marathi: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही सवलती मिळतात.

‘Privilege’ चे इतर अर्थ

breach of privilege= विशेषाधिकाराचा भंग

privilege leave= विशेषाधिकार रजा (कर्मचारी रजेवर असतानाही कंपनी त्यांना पगार देते.)

rare privilege= दुर्मिळ विशेषाधिकार

privilege motion= विशेषाधिकार प्रस्ताव (एखाद्या मंत्र्याने किंवा सदस्याने सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन केले आहे असे जेव्हा एखाद्या सदस्याला वाटते तेव्हा ‘विशेषाधिकार प्रस्ताव (privilege motion)’ मांडला जातो.)

underprivileged= वंचित

underprivileged children= वंचित मुले

underprivileged people= वंचित लोक

feudal privilege= सामंत विशेषाधिकार

privileged= विशेषाधिकार प्राप्त

privileged member= विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य

privileged information= विशेषाधिकार प्राप्त माहिती

privileged to have you= भाग्यवान आहे की तुम्ही आहात

great privilege= महान विशेषाधिकार

privilege customer= विशेषाधिकार ग्राहक

privileged subscription= विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यता

privileged communication= विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण, विशेषाधिकार प्राप्त दळणवळण

social privilege= सामाजिक विशेषाधिकार

my privilege= माझा विशेषाधिकार

male privilege= पुरुष विशेषाधिकार

privileged instruction= विशेषाधिकार प्राप्त सूचना

absolute privilege= पूर्ण विशेषाधिकार

privilege class= विशेषाधिकार वर्ग

less privilege= कमी विशेषाधिकार

least privilege= किमान विशेषाधिकार

admitting privilege= विशेषाधिकार मान्य करणे

privileged position= विशेषाधिकार प्राप्त स्थिती

privileged person= विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ती

privilege family= विशेषाधिकार कुटुंब

phenomenal privilege= अभूतपूर्व विशेषाधिकार

principle of least privilege= किमान विशेषाधिकाराचे तत्त्व

job privilege= नोकरीचा विशेषाधिकार

privilege fee= विशेषाधिकार शुल्क

privilege escalation= विशेषाधिकार वाढ, विशेषाधिकार वृद्धि

feel privileged= विशेषाधिकार वाटतो

‘Privilege’ Synonyms

‘Privilege’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

prerogative
entitlement
right
advantage
perquisite
faculty
concession
exemption
immunity
honour
pleasure
birthright
‘Privilege’ Antonyms

‘Privilege’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disadvantage
restriction
hindrance
responsibility
detriment
burden
duty
obligation
underprivilege

 

Leave a Comment