Provision meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Provision meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Provision’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Provision’ चा उच्चार (pronunciation)= प्रअˈव़िज़न्, प्रˈव्हिझन

Provision meaning in Marathi

‘Provision’ म्हणजे “एखाद्याला अन्न, पेय, उपकरणे किंवा आवश्यक वस्तू पुरवणे किंवा तरतूद करणे.”

‘Provision’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) किंवा Verb (क्रियापद) च्या रुपात कार्य करतो.

Noun (संज्ञा, नाम):

1. भविष्यातील वापरासाठी एखाद्याला आवश्यक वस्तू, अन्न पेय प्रदान करण्याची किंवा पुरवण्याची कृती.

2. भविष्यातील संभाव्य समस्यांसाठी आगाऊ तयारी करणे किंवा तरतुद करणे.

3. कायदेशीर दस्तऐवजात असलेली तरतूद, नमुद केलेली अट.

Finance (वित्त):

4. ‘Account’ मध्ये ‘Provisions’ ही भविष्यातील संभाव्य खर्च किंवा मालमत्तेच्या मूल्यातील घट कव्हर करण्यासाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम आहे.

Verb (क्रियापद):

1. भविष्यातील वापरासाठी, विशेषतः प्रवासासाठी वस्तू, उपकरणे, अन्न किंवा पेय यांचा पुरवठा.

2. ज्ञात उत्तरदायित्वासाठी (known liability) कंपनीच्या नफ्यातून बाजूला ठेवलेली विशिष्ट रक्कम (specific amount).

Provision- मराठी अर्थ 
पुरवठा करण्याची कृती
तरतुद
बेगमी
ला अन्नपुरवठा करणे
प्रावधान
उपबंध
अट

Provision-Example

‘Provision’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) किंवा Verb (क्रियापद) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Provision’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Provisioned’ आणि याचा present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Provisioning’ आहे.

‘Provision’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Provisions’ आहे.

‘Provision’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: A fort had provision of food for 150 men for 45 days.
Marathi: एका किल्ल्यावर 150 माणसांसाठी 45 दिवस जेवणाची व्यवस्था होती.

English: It’s a two-day journey so we ought to take some provisions with us.
Marathi: हा दोन दिवसांचा प्रवास आहे त्यामुळे आपण काही गोष्टी सोबत घेतल्या पाहिजेत.

English: U.S. banks already provisioned for looming recession, analyst says.
Marathi: विश्लेषक म्हणतात की अमेरिकी बँकांनी येऊ घातलेल्या मंदीसाठी आधीच तरतुदी केल्या आहेत.

English: He made provisions of an umbrella for the upcoming rainy season.
Marathi: आगामी पावसाळ्यासाठी त्यांनी छत्रीची तरतूद केली. 

English: Father made provisions for his daughter’s marriage expenses.
Marathi: वडिलांनी आपल्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाची तरतूद केली.

English: Mother made provision for his children’s lunch before she is going shopping.
Marathi: आईने खरेदीला जाण्यापूर्वी मुलांच्या जेवणाची सोय केली. / खरेदीला जाण्यापूर्वी आईने आपल्या मुलांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली.

English: Provisioning for five months in the Bahamas for our team.
Marathi: बहामासमध्ये आमच्या संघासाठी पाच महिन्यांची व्यवस्था आहे.

English: Adjustment of bad debts and all types of provisions in final accounts profit and loss balance sheet.
Marathi: बुडीत कर्जांचे समायोजन आणि अंतिम खात्यातील नफा-तोटा ताळेबंदातील सर्व प्रकारच्या तरतुदी.

English: Provisions relating to expenses paid before filing a return.
Marathi: विवरणपत्र भरण्यापूर्वी भरलेल्या खर्चाशी संबंधित तरतुदी.

English: The attempt of equipment provisioning to the army could not be completed due to heavy rain.
Marathi: मुसळधार पावसामुळे लष्कराला उपकरणे पुरविण्याचे प्रयत्न पूर्ण होऊ शकले नाहीत.

English: A military camp has provisions for 630 men to last for 25 days.
Marathi: लष्करी छावणीत 630 पुरुषांना 25 दिवस राहण्याची सोय आहे.

English: Our Ship stocked up on food provisions for the next voyage.
Hindi: आमच्या जहाजाने पुढील प्रवासासाठी अन्न तरतुदींचा साठा केला आहे.

English: What do we eat on the ship? what do we have in provision?
Hindi: आपण जहाजावर काय खातो? आमच्याकडे तरतुदीत काय आहे?

English: A group of 120 men had provisions for 20 days for the journey.
Marathi: 120 पुरुषांच्या गटाला प्रवासासाठी 20 दिवसांची तरतूद होती.

English: Loading of stuff to the provision of the cruise ship for 2 months’ journey is completed.
Marathi: 2 महिन्यांच्या प्रवासासाठी क्रूझ जहाजाच्या तरतुदीसाठी सामग्री लोड करणे पूर्ण झाले आहे.

English: How to provision is been stored onboard the ship for the long journey?
Marathi: लांबच्या प्रवासासाठी जहाजावर तरतूद कशी ठेवली जाते?

English: Provision for filing return of income and self-assessment.
Marathi: उत्पन्नाचे विवरणपत्र आणि स्व-मूल्यांकन भरण्याची तरतूद.

English: An interior designer can plan and include the provision for a refrigerator, oven, or even a washing machine as part of the modular kitchen.
Marathi: इंटिरिअर डिझायनर मॉड्युलर किचनचा भाग म्हणून रेफ्रिजरेटर, ओव्हन किंवा अगदी वॉशिंग मशीनची योजना आखू शकतो आणि त्यात समाविष्ट करू शकतो.

English: All the household chores like monthly provision of shopping, vegetables, paying bills, etc.
Marathi: खरेदी, भाजीपाला, बिल भरणे इत्यादी सर्व घरगुती कामांसाठी मासिक तरतूद.

English: Subject to other provisions of the Constitution.
Marathi: संविधानाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन.

English: The bank needs provisions against bad debts.
Marathi: बॅंकेला बुडीत कर्जाविरूद्ध तरतुदी आवश्यक आहेत.

English: You need to take all sorts of provisions for possible future problems.
Marathi: भविष्यातील संभाव्य समस्यांसाठी तुम्हाला सर्व प्रकारच्या तरतुदी कराव्या लागतील.

English: They carried enough provisions with them for the journey.
Marathi: त्यांनी प्रवासासाठी पुरेसे सामान सोबत ठेवले होते.

English: We have two weeks’ provisions with us for trekking.
Marathi: ट्रेकिंगसाठी आमच्याकडे दोन आठवड्यांची तरतूद आहे.

English: The company is responsible for the provision of employees’ healthcare.
Marathi: कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे.

English: There is a provision for health insurance for employees in this company.
Marathi: या कंपनीत कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विम्याची तरतूद आहे.

English: There is no provision for employees’ safety in the company.
Marathi: कंपनीत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही तरतूद नाही.

English: There is no provision for public transport in this rural area.
Marathi: या ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नाही.

English: In this budget, there is a special provision for farmers and the agriculture sector.
Marathi: या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

English: Provision should be made whenever what is anticipated.
Marathi: जेव्हा अपेक्षित असेल तेव्हा तरतूद केली पाहिजे. / जेव्हा गरज असेल तेव्हा तरतूद करावी.

English: In the contract, there is a provision for a 6% rent increase after 11 months.
Marathi: करारामध्ये 11 महिन्यांनंतर 6% भाडेवाढीची तरतूद आहे.

English: I can’t leave this company without prior 3-month notice, there is a provision in the contract.
Marathi: मी 3-महिन्याच्या पूर्वसूचनेशिवाय ही कंपनी सोडू शकत नाही, करारामध्ये तशी तरतूद आहे.

English: The company made a provision for future unknown expenses.
Marathi: कंपनीने भविष्यातील अज्ञात खर्चासाठी तरतूद केली.

English: An arrest shall be made in accordance with the provisions of this Act.
Marathi: या कायद्यातील तरतुदींनुसार अटक केली जाईल. 

‘Provision’ चे इतर अर्थ

adequate provision= पुरेशी तरतूद

substantive provision= वस्तु-संबंधी तरतूद, ठोस तरतूद

provision period= तरतूद कालावधी

provision for doubtful debts= वसूल न होणार्‍या कर्जासाठी पैशाची तरतूद करून ठेवणे

provision fund= तरतूद निधी

no provision= कोणतीही तरतूद नाही   

statutory provision= वैधानिक तरतूद

self-provision= भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी आगाऊ केलेली व्यवस्था किंवा तयारी

financial provision= आर्थिक तरतूद, भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी केलेली आगाऊ आर्थिक व्यवस्था केली

constitutional provision= घटनात्मक तरतूद

job provision= नोकरीची तरतूद

legal provision= कायदेशीर तरतूद

subject to the provision= तरतुदीच्या अधीन

subject to the provisions of this act= या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन

kitchen provision= स्वयंपाकघर तरतूद

provision for tax= करासाठी तरतूद

provision for contingencies= आकस्मिक परिस्थितीसाठी तरतूद

provision for depreciation= घसारा साठी तरतूद

intervention provision= हस्तक्षेप तरतूद

provisions list= तरतुदींची यादी

provision for taxation= कर आकारणीसाठी तरतूद

Provision-Synonyms

‘Provision’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

supplying
providing
allocation
arrangements
plan
catering
equipping
preparations
procurement
stock
store
Provision-Antonyms

‘Provision’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

removal
taking
withhold
lack

Provision meaning in Marathi

Leave a Comment