Purest form of love meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Purest form of love meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ़ लव

English: Purest form of love.
Marathi: प्रेमाचे शुद्ध स्वरूप.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: Sometimes goodbye is the purest form of I love you.
Marathi: 1) कधीकधी गुडबाय हे मी तुझ्यावर प्रेम करतो याचे शुद्ध रूप असते. 2) केव्हा तरी निरोप हे ‘आय लव्ह यू’ चे शुद्ध स्वरूप असते.

English: Love is the purest form of a soul at peace.
Marathi: 1) प्रेम हे शांत आत्म्याचे शुद्ध स्वरूप आहे. 2) प्रेम हे शांततेचे शुद्ध स्वरूप आहे.

English: Being in someone’s prayer is the purest form of love.
Marathi: एखाद्याच्या प्रार्थनेत असणे, हे प्रेमाचे सर्वात शुद्ध स्वरूप आहे.

English: Someone being patient with you is one of the purest forms of love.
Marathi: कोणीतरी तुमच्याशी संयम बाळगणे हे प्रेमाच्या सर्वात शुद्ध प्रकारांपैकी एक आहे.

English: Love in its purest form.
Marathi: प्रेम, त्याच्या शुद्ध स्वरूपात.

English: Nikah is the purest form of love.
Marathi: निकाह हा प्रेमाचा सर्वात शुद्ध प्रकार आहे.

English: Friendship is the purest form of love.
Marathi: मैत्री हे प्रेमाचे सर्वात शुद्ध रूप आहे.

English: Prayer is the purest form of love.
Marathi: प्रार्थना हे प्रेमाचे सर्वात शुद्ध स्वरूप आहे.

English: Parents’ love is the purest form of love.
Marathi: 1) आई-वडिलांचे प्रेम हे प्रेमाचे शुद्ध स्वरूप आहे. 2) पालकांचे प्रेम हे प्रेमाचे सर्वात शुद्ध स्वरूप आहे.

English: Grief is the deepest and purest form of love.
Marathi: दु:ख हे प्रेमाचे सर्वात खोल आणि शुद्ध स्वरूप आहे.

English: The strongest and purest form of love.
Marathi: प्रेमाचे सर्वात मजबूत आणि शुद्ध स्वरूप.

English: The purest form of love is selflessness.
Marathi: प्रेमाचे शुद्ध स्वरूप म्हणजे निस्वार्थीपणा.

English: The purest form of love is sacrifice.
Marathi: 1) प्रेमाचे शुद्ध स्वरूप म्हणजे त्याग. 2) त्याग हे प्रेमाचे शुद्ध स्वरूप आहे.

Purest form of love meaning in Marathi

Leave a Comment