Rather meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rather meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rather’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Rather’ चा उच्चार (pronunciation)= राद़्अ, रैद़

Rather meaning in Marathi

‘Rather’ हा शब्द खालील प्रकारे वापरला जाऊ शकतो:

1. जेव्हा आपण सांगितलेली एखादी गोष्ट दुरुस्‍त करण्‍याची किंवा स्पष्ट करायची असल्‍यास आपण ‘Rather’ वापरतो.

English: I don’t watch movies. Rather I don’t watch horror movies.
Marathi: मी चित्रपट पाहत नाही. त्यापेक्षा मी हॉरर चित्रपट पाहत नाही.

English: Rich peoples are arrogant. Rather they don’t want to be lenient.
Marathi: श्रीमंत लोक गर्विष्ठ असतात. उलट त्यांना नम्र व्हायचे नसते.

2. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात दुसऱ्याला पर्याय किंवा निवड दाखवण्यासाठी आम्ही ‘Rather’ वापरतो.

English: Would you rather watch this movie or read a book?
Marathi: तुम्ही हा चित्रपट पहा किंवा त्याऐवजी एखादे पुस्तक वाचा?

English: Would you rather play sports or watch them?
Marathi: आपण खेळ खेळा किंवा त्याऐवजी पहा?  

3. ‘Rather’ चा वापर विशेषत: तेव्हा केला जातो जेव्हा तुम्ही एका गोष्टीपेक्षा दुसऱ्या गोष्टीला अधिक प्राधान्य देता.

English: I would rather die than beg.
Marathi: भीक मागण्यापेक्षा मी मरणे पसंत करेन.

English: I would rather starve than beg for food.
Marathi: अन्नासाठी भीक मागण्यापेक्षा मी उपाशी राहणे पसंत करेन.

English: I would rather drink milk than tea.
Marathi: मी चहापेक्षा दूध पिणे पसंत करेन.

4. ‘Rather’ म्हणजे ऐवजी किंवा त्याऐवजी (instead).

English: I would rather call you tomorrow.
Marathi: त्याऐवजी मी तुला उद्या फोन करेन.

English: I would rather be watching a romantic film.
Marathi: त्याऐवजी मी रोमँटिक चित्रपट पाहणे पसंत करेन.

5. काही प्रमाणात (मोठा किंवा लहान / अधिक किंवा कमी)

English: It was rather heavy than expected.
Marathi: ते अपेक्षेपेक्षा भारी होते.

English: It was rather slower than average.
Marathi: ते सरासरीपेक्षा कमी होते.

6. कोणत्याही आवडीच्या गोष्टीचे प्राधान्य व्यक्त करण्यासाठी ‘Rather’ चा वापर केला जातो. (सामान्यतः अशा वाक्यांमध्ये ‘Rather’ नंतर ‘Than’ वापरला जातो.)

English: I prefer dancing rather than singing.
Marathi: मला गाण्यापेक्षा नाचायला जास्त आवडते.

English: I prefer eating vegetarian food rather than non-vegetarian.
Marathi: मी मांसाहारापेक्षा शाकाहारी पदार्थ खाणे पसंत करतो.

English: I prefer ice cream rather than cold drinks.
Marathi: मी कोल्ड्रिंक्सपेक्षा आईस्क्रीमला प्राधान्य देतो.

7. एखाद्या गोष्टीतील विरोधाभास (contradiction) सादर करण्यासाठीही ‘Rather’ वापरला जातो.

English: Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
Marathi: सभेत व्यत्यय आणण्याऐवजी मी निरोप न घेता निघालो.

English: There is no shortage of funds for the project. Rather, the problem is the non-availability of skilled workers.
Marathi: प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता नाही. त्याऐवजी कुशल कामगारांच्या अनुपलब्धतेची समस्या आहे.

Rather (adverb- क्रियाविशेषण)
ऐवजी
त्याऐवजी
त्यापेक्षा
काहीसा
जरासा
थोडा
अंमळसा
खरे म्हणजे
उलट
खूप

Rather-Example

‘Rather’ हा शब्द adverb (क्रियाविशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Rather’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: I’m rather busy with work.
Marathi: मी कामात खूप व्यस्त आहे.

English: It was rather sweet, actually.
Marathi: खरं तर ते खूप गोड होतं.

English: Is this still fun? Or maybe you’d rather talk?
Marathi: हे अजूनही मजेदार आहे? किंवा कदाचित आपण त्याऐवजी बोलू इच्छिता?

English: You are taking his untimely death rather calmly, miss.
Marathi: तुम्ही त्यांचा अकाली मृत्यू काहीसा शांतपणे घेत आहात, मिस.

English: Vegetarianism has been around for centuries. such a diet can be quite beneficial. And rather tasty.
Marathi: शाकाहार हा अनेक शतकांपासून आहे. असा आहार खूप फायदेशीर ठरू शकतो. आणि त्याऐवजी चवदार.

English: I have to admit I was rather curious.
Marathi: मला कबूल करावे लागेल की मी त्याऐवजी उत्सुक होतो.

English: It’s rather uneven, isn’t it?
Marathi: हे त्यापेक्षा असमान आहे, नाही का?

English: I am trying to spare you a conversation you would rather not have in their presence.
Marathi: मी तुम्हाला एक संभाषण सोडण्याचा प्रयत्न करत आहे जे तुम्ही खरे म्हणजे त्याच्या उपस्थितीत करणार नाही.

English: It was a rather good moving picture, wasn’t it?
Marathi: हे त्याऐवजी एक चांगले चलचित्र होते, नाही का?

English: I am afraid, I have some rather unhappy news for you.
Marathi: मला भीती वाटते, माझ्याकडे तुमच्यासाठी काहीशी वाईट बातमी आहे.

English: Mr. Fuller, I understand that this is rather upsetting but we will need your help.
Marathi: मिस्टर फुलर, मी समजून आहे की हे खूपच अस्वस्थ करणारे आहे, परंतु आम्हाला तुमच्या मदतीची आवश्यकता असेल.

English: By all accounts, he was a rather violent man at least until last week.
Marathi: एकंदरीत, तो किमान गेल्या आठवड्यापर्यंत खूपच हिंसक व्यक्ती होता.

English: It’s become a rather terrifying prospect.
Marathi: ही एक खूपच भयानक संभावना बनली आहे.

English: He looked rather chuffed with himself.
Marathi: तो स्वतःशीच काहीसा गडबडलेला दिसत होता.

English: I almost rather rotted in jail forever.
Marathi: मी जवळजवळ खरे म्हणजे कायमचा तुरुंगात सडलो.

English: It’s rather brilliant in its simplicity, don’t you think?
Marathi: तो त्याच्या साधेपणात खूपच तल्लख आहे, तुम्हाला वाटत नाही का?

English: That’s a rather attractive-looking piece of jewelry.
Marathi: तो एक काहीसा आकर्षक दिसणारा दागिना आहे.

English: I do prefer the police spent their time locating my missing fiance, rather than harassing innocent women.
Marathi: निष्पाप महिलांचा छळ करण्यापेक्षा पोलिसांनी माझ्या हरवलेल्या मंगेतराला शोधण्यात त्यांचा वेळ घालवणे मला आवडेल. 

English: I would rather not discuss it.
Marathi: मी त्यापेक्षा चर्चा करणार नाही.

English: I would rather not talk about it, sir.
Marathi: मी त्यापेक्षा त्याबद्दल बोलणार नाही, सर.

English: The price does actually seem rather low, ma’am.
Marathi: किंमत खरं तर काहीशी कमी दिसत आहे, मॅडम. 

More matches for rather

rather low= त्यापेक्षा कमी, काहीसा कमी

rather late= काहीसा उशीर, त्यापेक्षा उशीर

rather like= ऐवजी आवडते

rather lively= त्यापेक्षा चैतन्यशील

rather less= त्यापेक्षा कमी, पेक्षा कमी

rather lost= त्याऐवजी हरवले

rather long= पेक्षा लांब, खूप लांब

rather large= त्यापेक्षा मोठा, काहीसा मोठा

rather small= त्यापेक्षा लहान, काहीसा लहान

rather nice= काहीसा छान, त्यापेक्षा छान

rather old= खूप जुने

rather poor= त्यापेक्षा गरीब, खूपच गरीब

rather dull= त्यापेक्षा निस्तेज, काहीसा निस्तेज

rather quickly= थोडे लवकर, ऐवजी पटकन

rather limited= ऐवजी मर्यादित, त्याऐवजी समिती

rather rare= त्यापेक्षा दुर्मिळ, काहीसे दुर्मिळ

rather rough= काहीसे उग्र

rather similar= काहीसे समान

rather urgent= काहीसे त्वरित

rather unfortunate= अत्यंत दुर्दैवी

rather vague= त्यापेक्षा अस्पष्ट, काहीसे अस्पष्ट

rather weak= त्यापेक्षा कमकुवत, काहीसे कमकुवत

rather well= खूप चांगले

rather young= त्यापेक्षा तरुण

rather cold= खूप थंड

rather complex= खूपच गुंतागुंतीचे, त्यापेक्षा जटिल

rather careuflly= अगदी काळजीपूर्वक

rather better= त्यापेक्षा चांगले

rather cute= खूपच गोंडस

rather cumbersome= त्यापेक्षा अवजड

rather difficult= खूप अवघड

rather die= त्यापेक्षा मरणे

rather expensive= जास्त महाग

rather early= खूप लवकर

rather fat= जास्त जाड

rather forget= त्यापेक्षा विसरा

rather good= त्यापेक्षा चांगले, आधीपेक्षा बरे

rather grim= त्यापेक्षा भयंकर

rather happy= अगदी आनंदी

rather hot= त्यापेक्षा उष्ण, खूप गरम 

rather heavy= खूप जड

rather different= त्यापेक्षा वेगळे

rather high= खूप उंच

rather short= त्यापेक्षा लहान, फार लहान

rather broad= त्यापेक्षा व्यापक

rather different= त्यापेक्षा वेगळी

rather low= कमी आहे

rather extensive= खूपच व्यापक

rather obvious= स्पष्ट आहे, अगदी स्पष्ट

rather expensive= महाग आहे, त्यापेक्षा महाग

Rather-Synonym

‘Rather’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Rather (adverb-क्रियाविशेषण)
preferably
comparatively
sooner
earlier
a bit
a little
slightly
fairly
somewhat
kind of
sort of
in a certain degree
to some extent
moderately
averagely
relatively
more or less
pretty
quite
on the contrary
Rather-Antonym

‘Rather’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

extremely
little
insignificantly
violently

Rather meaning in Marathi

Leave a Comment