Recurring meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Recurring meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Recurring’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Recurring’ चा उच्चार= रीकरिंग

Recurring meaning in Marathi

‘Recurring’ म्हणजे वेळोवेळी परत येणारे किंवा पुन्हा पुन्हा दिसणारे.

1. माणसाच्या मनात पुन्हा पुन्हा येणारे विचार.

2. वारंवार येणारे म्हणजेच द्यावे लागणारे शुल्क, खर्च किंवा ठेव रक्कम.

Recurring- मराठी अर्थ
आवर्ती
वारंवार येणारे
नियमितपणे येणारे
पुन्हा येणारे
सतत येणारे
आवर्ती खर्च

Recurring-Example

‘Recurring’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Recurring’ हा शब्द ‘Recur’ शब्दाचा present participle (वर्तमान काळ विशेषण) आहे.

‘Recurring’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I had to make recurring payments because I owed them money.
Marathi: माझ्याकडे पैसे थकल्यामुळे मला पुन्हा-पुन्हा पैसे द्यावे लागले.

English: He is suffering from a recurring disease.
Marathi: तो वारंवार होणाऱ्या आजाराने त्रस्त आहे.

English: I have recurring nightmares about suicide.
Marathi: मला आत्महत्येबद्दल वारंवार भयानक स्वप्न पडतात.

English: He is facing recurring financial problems.
Marathi: त्याला वारंवार आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

English: Strikes were constantly recurring by workers on their demand.
Marathi: आपल्या मागण्यांसाठी कामगारांचा सतत संप सुरू होता.

English: Corona is a recurring disease worldwide for the last three years.
Marathi: कोरोना हा गेल्या तीन वर्षांपासून जगभरात वारंवार होणारा आजार आहे.

English: There is an increase in government recurring revenues for last year.
Marathi: गेल्या वर्षी सरकारच्या आवर्ती महसुलात वाढ झाली आहे.

English: A recurring daydream of mine is to speak and read English fluently.
Marathi: इंग्रजी अस्खलितपणे बोलणे आणि वाचणे हे माझे वारंवार दिवास्वप्न आहे.

English: I have some recurring ideas and I am trying to fulfill them.
Marathi: माझ्याकडे काही आवर्ती कल्पना आहेत आणि मी त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

English: Recurring Deposit is a special type of term deposit offered by banks and post offices in India.
Marathi: आवर्ती ठेव ही एक विशेष प्रकारची मुदत ठेव आहे जी भारतातील बँका आणि पोस्ट ऑफिसद्वारे ऑफर केली जाते.

‘Recurring’ चे इतर अर्थ

recurring deposit- आवर्ती ठेव

recurring deposit account- आवर्ती ठेव खाते

recurring deposits are added from your debit card- तुमच्या डेबिट कार्डमधून आवर्ती ठेवी जोडल्या जातात.

non-recurring- आवर्ती नसणे

recurring payment- वारंवार येणारे देणे, आवर्ती पेमेंट

increase in recurring revenues- वारंवार महसुलात वाढ, आवर्ती महसुलात वाढ

recurring payments enabled- आवर्ती देयके सक्षम

recurring account- आवर्ती खाते

recurring transaction- वारंवार येणारे व्यवहार, आवर्ती व्यवहार

recurring expenditure- वारंवार येणारे खर्च

recurring cost- वारंवार येणारे खर्च, आवर्ती खर्च

recurring expenses- सतत येणारे खर्च, आवर्ती खर्च

recurring charges- वारंवार येणारे शुल्क, आवर्ती शुल्क

liquidate recurring- आवर्ती कर्ज फेडणे, वारंवार येणारे कर्ज फेडणे

business recurring- व्यवसाय वारंवार, व्यवसाय आवर्ती

you are recurring- तुम्ही वारंवार येणारे आहात, तुम्ही आवर्ती आहात

recurring meeting- आवर्ती बैठक, वारंवार बैठक

recurring meeting meet any time- वारंवार बैठक कधीही, आवर्ती बैठक कधीही

recurring love- आवर्ती प्रेम, वारंवार प्रेम

recurring numbers- आवर्ती संख्या, वारंवार येणारी संख्या 

recurring decimals- आवर्ती दशांश, वारंवार येणारे दशांश

recurring invoice- वारंवार येणे असणारी रक्कमची यादी

recurring merchant transaction- आवर्ती व्यापारी व्यवहार, वारंवार व्यापारी व्यवहार

non-recurring expenditure- वारंवार नसलेले खर्च, आवर्ती नसलेले खर्च

‘Recurring’ Synonyms-antonyms

‘Recurring’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

reoccurring
returning
reappearing
recrudescing
continuing
continuous
persistent
habitual
ceaseless
recurrent

‘Recurring’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ceasing
stopping
halting
ending
interrupted
inconstant
occasional
temporary

 

Leave a Comment