Resolution meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Resolution meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Resolution’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Resolution’ चा उच्चार= रे᠎ज़लूशन, रिज़ॉल्यूशन, रेज़अलूशन

Resolution meaning in Marathi

‘Resolution’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत.

1. काहीतरी करण्याचा किंवा न करण्याचा ठाम निर्णय

2. कामाच्या प्रती संकल्‍पबद्घ असण्याचा गुण

3. सभेत एकमताने स्वीकारलेला किंवा संमत केलेला प्रस्ताव

4. समस्या किंवा वादग्रस्त प्रकरणाचे निराकरण किंवा तोडगा

Resolution- मराठी अर्थ
प्रस्ताव
ठराव
सभेतील ठराव
निश्चय
निग्रह
निर्धार
संकल्प
करारीपणा
(शंका, इचे) निराकरण

Resolution-Example

‘Resolution’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Resolution’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) Resolution’s आहे.

‘Resolution’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: My new year resolution is to improve my English skills.
Marathi: माझा नवीन वर्षाचा संकल्प माझे इंग्रजी कौशल्य सुधारण्यासाठी आहे.

English: Every year he set new resolutions but fails to fulfill them.
Marathi: दरवर्षी तो नवीन संकल्प घेतो पण तो पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतो.

English: In a company general meeting, the resolution was passed with the majority.
Marathi: कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

English: I made a resolution to quit smoking.
Marathi: मी धूम्रपान सोडण्याचा निश्चय केला.

English: The parliament called for a vote on the resolution.
Marathi: संसदेने या प्रस्तावावर मत मागवले.

English: Every problem has a resolution.
Marathi: प्रत्येक समस्येचे निराकरण असते.

English: Proper dieting and daily exercise is the only resolution of obesity.
Marathi: योग्य आहार आणि दैनंदिन व्यायाम हा लठ्ठपणावर एकमेव उपाय आहे.

English: All countries passed the resolution against terrorism.
Marathi: सर्व देशांनी दहशतवादाविरोधात ठराव मंजूर केला.

English: Resolution for India Pakistan conflict is looking impossible now.
Marathi: भारत पाकिस्तान संघर्षाचे निराकरण आता अशक्य दिसत आहे.

English: He made a resolution to cut down unnecessary expenses.
Marathi: त्याने अनावश्यक खर्च कमी करण्याचा संकल्प केला.

‘Resolution’ चे इतर अर्थ

conflict resolution- संघर्षाचे निराकरण

conflict resolution skills- संघर्ष निवारण कौशल्ये

objective resolution- उद्देश्य संकल्प, वस्तुनिष्ठ संकल्प

high resolution- उच्च संकल्प

dispute resolution- वाद निराकरण

unsupported resolution- असमर्थित ठराव

unsupported resolution cancel- असमर्थित ठराव रद्द

board resolution- बोर्ड ठराव, मंडळ ठराव

new year resolution- नवीन वर्षाचा संकल्प

government resolution- सरकारी निर्णय

closed after resolution- ठराव केल्यानंतर बंद

alternative dispute resolution- पर्यायी तंटा निवारण

the corporate insolvency resolution process- कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया

non-resolution- निराकरण

dispute resolution- वाद निराकरण

circular resolution- परिपत्रक ठराव

draft resolution- मसुदा ठराव

address resolution- पत्ता निराकरण, 

resolution day- संकल्प दिवस

special resolution- विशेष ठराव, खास ठराव

resolution passed- ठराव मंजूर

‘Resolution’ Synonyms-antonyms

‘Resolution’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

intention
decision
resolve
intent
commitment
pledge
determination
undertaking
proposal
decree
verdict
judgment
adjudication
firmness
perseverance
persistence
tenacity
obstinacy
inflexibility
stubbornness
settlement
clarification
settling
conclusion

 ‘Resolution’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

irresolution
prolonging
continuation
deadlock
stalemate
doubt
reluctance
unwillingness
uncertainty
aversion
hesitation
indecision
vacillation

 

Leave a Comment