Revoke meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Revoke meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Revoke’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Revoke’ चा उच्चार= रिवोक

Revoke meaning in Marathi

‘Revoke’ म्हणजे अधिकृतपणे कोणताही करार, परवानगी, कायदा, करार, नियम इत्यादी मागे घेणे किंवा रद्द करणे.

1. अधिकृतपणे रद्द केलेला कोणताही निर्णय.

2. अधिकृतपणे कोणताही रद्द केलेला आदेश.

Revoke- मराठी अर्थ
verb (क्रिया)
रद्द करणे
मागे घेणे
निर्णय फिरवणे
परत घेणे

Revoke-Example

‘Revoke’ शब्द एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Revoke’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Revoked’ आणी present tense (वर्तमान काळ) ‘Revoking’ आहे.

‘Revoke’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Your account has been revoked due to a low balance.
Marathi: कमी शिल्लक असल्यामुळे तुमचे खाते रद्द करण्यात आले आहे.

English: Your account may get revoked without any prior notification.
Marathi: कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय तुमचे खाते रद्द केले जाऊ शकते.

English: Please provide an email address for requesting to reactivate the revoked account.
Marathi: रद्द केलेले खाते पुन्हा सक्रिय करण्याची विनंती करण्यासाठी कृपया ईमेल पत्ता प्रदान करा.

English: I worked for one month, but now I got revoked from my job.
Marathi: मी एक महिना काम केले, पण आता मला माझ्या नोकरीतून काढून टाकण्यात आले आहे.

English: I got revoked from my job.
Marathi: मला माझ्या नोकरीतून काढून टाकण्यात आले.

English: I revoked the legal agreement with my partner.
Marathi: मी माझ्या भागीदारासोबतचा कायदेशीर करार रद्द केला आहे.

English: Articles 370 and 35A of Jammu & Kashmir are revoked by the Indian government.
Marathi: जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 आणि 35A भारत सरकारने रद्द केले आहेत.

English: Indian government surprisingly revoked the special autonomy of Jammu and Kashmir.
Marathi: भारत सरकारने आश्चर्यकारकपणे जम्मू-काश्मीरची विशेष स्वायत्तता रद्द केली.

English: How to apply for revoke of canceled GST.
Marathi: रद्द GST मागे घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा.

English: The government company revoked employees who were on strikes.
Marathi: संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कंपनीने कामावरून काढून टाकले आहे.

English: The exam was revoked during the corona epidemic by the education department.
Marathi: कोरोना महामारीच्या काळात शिक्षण विभागाने परीक्षा रद्द केली होती.

English: The Indian government revoked laws after farmers’ protests.
Marathi: शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर भारत सरकारने कायदे मागे घेतले.

‘Revoke’ चे इतर अर्थ

revoke cheque- चेक रद्द करा

pledge to revoke- रद्द करण्याची प्रतिज्ञा

anti revoke- विरोधी रद्द

revoke legal- कायदेशीर रद्द करा

revoke ceremony- समारंभ रद्द करा

authorization revoked- अधिकृतता रद्द केली

revoke approach- दृष्टीकोन मागे घ्या

revoke pledged shares- तारण केलेले शेअर्स रद्द करा

revoke USB debugging authorization- यूएसबी डीबगिंग परवानगी रद्द करा

revoke letter- पत्र रद्द करा

mandate revoked- आदेश रद्द केला

authorization revoked- अधिकृतता रद्द केली

impounded or revoked- ताब्यात घेतले किंवा रद्द केले

revoke access- प्रवेश रद्द करा

revoke time- वेळ मागे घ्या

i revoke my curse- मी माझा शाप मागे घेतो

revoke out- मागे घेणे

revoke easy- सहज मागे घ्या

revoke system- प्रणाली रद्द करा

revoke than- पेक्षा मागे घ्या

revoked pledge- प्रतिज्ञा रद्द केली

revoke family- कुटुंब रद्द करा

revoke order- आदेश मागे घ्या

revoke work- काम रद्द करा

revoke number- क्रमांक रद्द करा

will revoke- रद्द करेल

not revoke- रद्द करू नका

revocation- रद्द करणे, मागे घेणे

revocation of offer- प्रस्ताव रद्द करणे

revocable- रद्द करण्यायोग्य

revoked- रद्द केले

revoked license- परवाना रद्द केला

revoked be right back- परत रद्द करा

revoked towards- च्या रोखाने रद्द केले, च्या संबंधी रद्द केले

revoke of equity shares- इक्विटी शेअर्स रद्द करा

successfully revoked- यशस्वीरित्या रद्द केले

UPI mandate successfully revoked- UPI आदेश यशस्वीरीत्या मागे घेतला

‘Revoke’ Synonyms-antonyms

‘Revoke’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

cancel
retract
reverse
repeal
invalidate
rescind
set aside
withdraw
dislodge
abolish
overrule
annul
dismiss
quash
remove

‘Revoke’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

introduce
enact
allow
approve
ratify
affirm
establish
validate
sanction
remove

Revoke meaning in Marathi

Leave a Comment