Robust meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Robust meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Robust’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Robust’ चा उच्चार= रोबस्‍ट, रोˈबस्‍ट

Robust meaning in Marathi

‘Robust’ म्हणजे असे काही जे बळकट, मज़बूत, सुदृढ़, तगड़े किंवा बलवान आहे. 

Robust- मराठी अर्थ
मज़बूत
धट्टा कट्टा
तगड़ा
जोमदार
बलवान
सुदृढ़
ठोस
भक्कम

Robust-Example

‘Robust’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Robust’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He gained a robust body through hard work.
Marathi: त्याने कठोर परिश्रमातून एक मजबूत शरीर मिळवले.

English: Usually, men are more robust than women.
Marathi: पुरुष सामान्यतः स्त्रियांपेक्षा अधिक बलवान असतात.

English: Police took quite a robust view of the children’s kidnapping case.
Marathi: मुलांच्या अपहरणाच्या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली.

English: His robust language made him unpopular among friends.
Marathi: त्याच्या असभ्य भाषेमुळे तो मित्रांमध्ये अलोकप्रिय झाला.

English: The Indian economy was quite robust in the tenure of prime minister Manmohan Singh.
Marathi: पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होती.

English: His formerly robust health has begun to weaken now with growing age.
Marathi: वाढत्या वयामुळे त्यांची पूर्वीची सुदृढ़ प्रकृती आता खालावली आहे.

English: The company claims that the product is robust as well as durable.
Marathi: उत्पादन मजबूत आणि टिकाऊ असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.

English: Our football team consists of robust young players.
Marathi: आमच्या फुटबॉल संघात मजबूत युवा खेळाडूंचा समावेश आहे.

English: That robust person easily carries heavy luggage.
Marathi: ती मजबूत व्यक्ती सहजपणे जड सामान घेऊन जाते.

English: His robust strength made him survive the disaster.
Marathi: त्याच्या मजबूत सामर्थ्याने त्याला आपत्तीपासून वाचवले.

‘Robust’ चे इतर अर्थ

hale robust- हट्टा कट्टा मजबूत

you are robust- तू मजबूत आहेस, तू बलवान आहेस 

robust prediction- ठोस अंदाज, मजबूत अंदाज

robust life- मजबूत जीवन, असभ्य जीवन

robust durable- मजबूत टिकाऊ

robust love- मजबूत प्रेम, ज़बर्दस्त प्रेम

robust girl- मजबूत मुलगी

robust approach- मजबूत दृष्टिकोण, ठोस दृष्टिकोण

robust decisions- मजबूत निर्णय, ठोस निर्णय

robust balance- ठोस संतुलन

robust effect- मजबूत प्रभाव, ठोस प्रभाव

robust language- असभ्य भाषा

robust system- मजबूत प्रणाली, ठोस प्रणाली

non-robust- बळकट नाही

robust communication- मजबूत संवाद, ठोस संवाद

robust technology- मजबूत तंत्रज्ञान, ठोस तंत्रज्ञान

robust application- मजबूत उपयोजन, ठोस उपयोजन, मजबूत अनुप्रयोग

robustness- मजबूती, दृढ़ता

‘Robust’ Synonyms-antonyms

‘Robust’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

strong
tough
sturdy
rugged
muscular
hardy
healthy
burly
sinewy
fit
durable
powerful
well made
long-lasting
stalwart
flavourful
sapid

‘Robust’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

weak
fragile
frail
tasteless
insipid

 

Leave a Comment