Sacred meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sacred meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sacred’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Sacred’ चा उच्चार= सेक्रिड, सेइक्रिड

Sacred meaning in Marathi

‘Sacred’ म्हणजे देव किंवा धर्माशी विशेष संबंध असलेली कोणतीही पूजनीय गोष्ट.

Sacred-मराठी अर्थ
पवित्र
पावन
पूज्य
धार्मिक
अलौकिक
शुद्ध

Sacred-Example

‘Sacred’ शब्द एक adjective (विशेषण) है |

‘Sacred’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I have sacred water of the Ganga river.
Marathi: माझ्याकडे गंगा नदीचे पवित्र पाणी आहे.

English: Ganga is the sacred river of Hindus.
Marathi: गंगा ही हिंदूंची पवित्र नदी आहे.

English: Bhagavat Gita is the sacred book of Hindus.
Marathi: भगवत गीता हा हिंदूंचा पवित्र ग्रंथ आहे.

English: Bible is the sacred book of Christians.
Marathi: बायबल हे ख्रिश्चनांचे पवित्र पुस्तक आहे.

English: Mecca is a sacred place for Muslims.
Marathi: मक्का हे मुस्लिमांसाठी पवित्र ठिकाण आहे.

English: Kashi is a sacred place for Hindus.
Marathi: काशी हे हिंदूंचे पवित्र स्थान आहे.

English: Bodh Gaya is the most sacred place for Buddhists.
Marathi: बोधगया हे बौद्धांसाठी सर्वात पवित्र ठिकाण आहे.

English: Jerusalem is a sacred place for Jews, Muslims, and Christians.
Marathi: जेरुसलेम हे ज्यू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी पवित्र स्थान आहे.

English: The cow is a sacred animal for Hindus.
Marathi: गाय हा हिंदूंसाठी पवित्र प्राणी आहे.

English: Basil is a sacred plant for Hindus because of its medicinal properties.
Marathi: तुळस ही औषधी गुणधर्मांमुळे हिंदूंसाठी एक पवित्र वनस्पती आहे.

English: The Agamas is a sacred book of Jainism.
Marathi: आगमास हा जैन धर्माचा पवित्र ग्रंथ आहे.

English: The Tripitaka is a sacred book of Buddhism.
Marathi: त्रिपिटक हा बौद्ध धर्माचा पवित्र ग्रंथ आहे.

English: The Avesta is a sacred book of Parsis.
Marathi: अवेस्ता हा पारशी लोकांचा पवित्र ग्रंथ आहे.

English: Om is a sacred chant of Hindus.
Marathi: ओम हा हिंदूंचा पवित्र जप आहे.

‘Sacred’ चे इतर अर्थ

sacred groves- पवित्र उपवन

sacred games- पवित्र खेळ

sacred thread- पवित्र धागा, जानव

sacred book- पवित्र पुस्तक

sacred heart- पवित्र हृदय

sacred river- पवित्र नदी

sacred piercing- पवित्र छेदन

sacred fire- पवित्र आग

white sacred- पांढरा पवित्र

religious sacred- धार्मिक पवित्र

feeling sacred- पवित्र वाटणे, पवित्र वाटत

I have sacred- माझ्याकडे पवित्र आहे

sacred ash- पवित्र राख

sacred basil- पवित्र तुळस

sacred grass- पवित्र गवत

sacred text- पवित्र मजकूर

sacred writing- पवित्र लेखन

sacred place- पवित्र स्थान

sacred bull- पवित्र बैल

sacred trust- पवित्र विश्वास

is nothing sacred- पवित्र काहीही नाही

sacred cow- पवित्र गाय

sacred inviolability- पवित्र अभेद्यता

sacred months- पवित्र महीने

sacred water- पवित्र पाणी, पवित्र जल

sacred geometry- पवित्र भूमिती

transgress the sacred limits of Allah- अल्लाहच्या पवित्र मर्यादा ओलांडणे

i am sacred- मी पवित्र आहे

sacred knowledge- पवित्र ज्ञान

sacred fruits- पवित्र फळे

sacred food- पवित्र अन्न

sacred me- मला पवित्र

sacred syllable om- पवित्र अक्षर ओम

‘Sacred’ Synonyms-antonyms

‘Sacred’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

holy
consecrated
sanctified
blest
spiritual
devotional
religious
inviolable
sacrosanct
divine
revered
hallowed
ecclesiastical
blessed

‘Sacred’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unconsecrated
profane
irreligious
unholy
unsacred

 

Leave a Comment