Sarcasm meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sarcasm meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sarcasm’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Sarcasm’ शब्दाचा उच्चार = सार्कैज़म, साकैज़म्, सरकैजम

Note: ‘Sarcasm’ या शब्दामधील ‘R’ अनुच्चरित (silent) आहे, म्हणून त्याचा इंग्रजी भाषेत उच्चार “साकैज़म्” केला जातो. 

Sarcasm meaning in Marathi

‘Sarcasm’ म्हणजे शब्द वापरण्याचा एक व्यंगात्मक मार्ग, यात एखाद्याला बोलले जाते एक, पण त्यातून त्याला सुचवायचे असते दुसरेच ज्यामुळे ती व्यक्ती हसु शकते किंवा दुखावाली ही जाऊ शकते.

Sarcasm- मराठी अर्थ 
ताना मारने
चेष्टा करने
आक्षेप-वाक्य
कटाक्ष
कटूव्यंग
व्यंग
व्यंगोक्ती
व्यंगात्मक कथन

1. ‘Sarcasm’ लोक तेव्हा वापरतात ‘जेव्हा हे स्पष्ट होते की परिस्थिती सांगितल्याप्रमाणे नाही’.

2. ‘Sarcasm’ मध्ये हे स्पष्ट असते की जे बोलले जाते अर्थ त्याच्या विरुद्ध असतो.

3. एखाद्याचा अपमान किंवा उपहास करण्यासाठी अपमानास्पद भाषा वापरणे.

What is sarcasm?

‘Sarcasm’ हा विनोद करण्याचा सर्वात कठीण प्रकार आहे. तो जेव्हा अयोग्यरित्या अंमलात आणला जाते तेव्हा लोक आपल्यावर नाराज होऊ शकतात आणी जार योग्य प्रकारे केला तर लोक आनंदी होवून हसू शकतात.

लोक त्यांच्या व्यंगात्मक बोलण्यातून काही विपरित अर्थ सांगू पहतात आणि ते त्यांना न आवडणार्‍या गोष्टींबद्दल समोरच्याला न दुखवता काही दर्शवण्या साठी सूचित करतात.

Examples of Sarcasm:

(व्यंगाची काही उदाहरणे-व्यंगात्मक वाक्ये  )

मराठी: मला इतकी भूक लागली आहे की मी अक्खा घोडा खाऊ शकतो.
Eng: I am so hungry I could eat a horse.

मराठी: मी एक उत्तम कुक आहे, मी मॅगी बनवू शकतो. 
Eng: I am a great cook, I can make a Maggie.

मराठी: आपण इतके हुशार आहात की त्या मुळेच आपण जीवनात यशस्वी होवू शकला नाही.
Eng: You are so brilliant that’s why you are not successful in life.

‘Sarcasm’- Example

‘Sarcasm’ हा शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Sarcasm’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Usually, people using sarcasm because they want to avoid an awkward and unpleasant situation.
Marathi: सहसा, लोक व्यंग वापरतात कारण त्यांना एक विचित्र आणि अप्रिय परिस्थिती टाळायची असते.

English: Some people think sarcasm is the worst kind of humor.
Marathi: काही लोकांना असे वाटते की कटूव्यंग हा सर्वात वाईट प्रकारचा विनोद आहे.

English: You need to be careful when using sarcasm because someone will be hurt by your remark.
Marathi: कटूव्यंग वापरताना आपण सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे कारण आपल्या भाषणामुळे कोणीतरी दुखावले जाईल.

English: People often ask why Americans use sarcasm so much and why are they so sarcastic.
Marathi: लोक बर्‍याचदा विचारतात की अमेरिकन इतके व्यंग का वापरतात आणि ते इतके व्यंगात्मक का असतात?

English: There is always a touch of sarcasm in British people’s speech when speak.
Marathi: ब्रिटिश लोकांच्या भाषणामध्ये बोलताना नेहमीच विडंबनाचा स्पर्श असतो.

‘Sarcasm’ चे इतर अर्थ

I speak fluent sarcasm- मी अस्खलित व्यंग बोलतो

sarcasm connoisseur- उपहासात्मक उपहास

sarcasm way- व्यंग मार्ग

biting sarcasm- तीक्ष्ण कटाक्ष

sarcasm love- व्यंग प्रेम

sarcasm examples- व्यंग्य उदाहरण

sarcasm quotes- व्यंग्य उद्धरण

‘Sarcasm’ synonyms-antonyms

‘Sarcasm’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

mockery
satire
ridicule
irony
taunting
derision
mordacity
jibing
scoffing
sneering

‘Sarcasm’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

polite
gentle
mild
good-humored
playful
merry
amusing

🎁 Sarcastic शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment