Sarcastic meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sarcastic meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sarcastic’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Sarcastic’ चा उच्चार= सारकैस्टिक, साकैस्टिक

Sarcastic meaning in Marathi

‘Sarcastic’ म्हणजे आपल्या सरळ-साध्या भासनाऱ्या बोलन्यातूण एखाद्याची खिल्ली उडवणे, अपमान करणे किंवा चेष्टा करणे.

Sarcastic- मराठी अर्थ
व्यंगात्मक
उपहासात्मक
व्यंग मिश्रित
निन्दापूर्ण
टोमणे मारणे
वर्मी लागणारे भाषण
झोंबणारा

Sarcastic-Example

‘Sarcastic’ हे एक Adjective (विशेषण) आहे.

‘Sarcastic’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I am being sarcastic with you.
Marathi: मी तुझ्याशी व्यंगात्मक (विनोदाने) बोलत आहे.

English: Boss’ continuous sarcastic remarks made her annoyed.
Marathi: बॉसच्या सतत व्यंग्यात्मक टिप्पणीमुळे ती नाराज झाली.

English: Stop being sarcastic all the time.
Marathi: प्रत्येक वेळी व्यंग्य करणे थांबवा.

English: He is making sarcastic comments.
Marathi: तो व्यंगात्मक शेरेबाजी करत आहे.

English: His sarcastic tone feels funny sometimes.
Marathi: त्याचा व्यंगात्मक स्वर कधीकधी मजेदार वाटतो.

English: He is not happy with the sarcastic comments which he received for his article.
Marathi: त्याला त्याच्या लेखासाठी मिळालेल्या उपहासात्मक टिप्पण्यांमुळे तो खूश नाही.

English: My wife never likes my sarcastic remarks.
Marathi: माझ्या पत्नीला माझे व्यंगात्मक वक्तव्य कधीच आवडत नाही.

English: My friends often ignore my sarcastic tone.
Marathi: माझे मित्र अनेकदा माझ्या व्यंग्यात्मक स्वराकडे दुर्लक्ष करतात.

English: Her sarcastic smile hurt me a lot.
Marathi: तिच्या व्यंगात्मक हास्याने मला खूप दुखवले.

English: Sarcastic remarks on people’s shortcomings are a bad habit.
Marathi: लोकांच्या उणिवांवर व्यंगात्मक भाष्य करणे ही एक वाईट सवय आहे.

‘Sarcastic’ चे इतर अर्थ

sarcastic smile- व्यंगात्मक स्मित, उपहासात्मक स्मित

sarcastic tone- व्यंग्यात्मक स्वर

sarcastic doctor- व्यंग्यास्पद डॉक्टर

disguisedly sarcastic- व्यंगात्मकपणे, वेषात व्यंग्यात्मक

sarcastic us- आम्हाला व्यंग्यात्मक

sarcastic girl- व्यंग्यात्मक मुलगी

sarcastic remark- व्यंग्यात्मक टिप्पणी

are you being sarcastic?- तुम्ही व्यंगात्मक आहात का?

sarcastic way- व्यंग्यात्मक मार्ग

sarcastic humor- व्यंगात्मक विनोद

sarcastic mind- व्यंग्यात्मक मन

sarcastic comments- व्यंग्यात्मक टिप्पण्या

sarcastic one- व्यंगात्मक

sarcastic fellow- व्यंग्यात्मक सहकारी

sarcastic mess- व्यंग्यात्मक गोंधळ

sarcastic frown- व्यंग्यात्मक नापसंती व्यक्त करणे

Sarcastic’ Synonyms-antonyms

‘Sarcastic’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

satirical
mocking
ridiculing
taunting
scoffing
sneering
jeering
derisive
mordant
trenchant
sardonic
ironic

‘Sarcastic’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

playful
merry
polite
amusing
gentle
good-humored
suave
hospitable
cordial
affable
gracious

🎁 Sarcasm शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत 

Leave a Comment