Shall i meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Shall i meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Shall i’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Shall I’= shal I, sal I

Shall i meaning in Czech

‘Shall I’ Tato anglická věta znamená ‘mám to udělat’?

Shall I- Czech meaning
Měl bych to udělat?
musím to udělat?
mám to udělat?

Shall i-Examples

English: Shall I go?
Czech: Mám jít?

English: Shall I come?
Czech: Mám jít s vámi? / Mám jít taky?

English: Shall I call you?
Czech: Mám vám zavolat?

English: Shall I call you now?
Czech: Mám vám teď zavolat?

English: Shall I come today?
Czech: Mám přijít dnes?

English: Shall I come tomorrow?
Czech: Mám přijít zítra?

English: Shall I come to you?
Czech: Mám jít za tebou?

English: Shall I remind you of something?
Czech: Mám vám něco připomenout?

English: Shall I start the meeting?
Czech: Mám zahájit schůzi?

English: Shall I say something?
Czech: Mám něco říct?

English: What shall I say now?
Czech: Co mám teď říct? / Co mám říct teď?

English: Shall I say?
Czech: Mám to říct?

English: Shall I call you mister?
Czech: Mám vám říkat pane?

English: Shall I write it in a letter?
Czech: Mám to napsat v dopise?

English: Shall I write a book?
Czech: Mám napsat knihu?

English: Shall I start?
Czech: Mám začít?

English: Shall I leave?
Czech: Mám odejít?

English: Shall I leave now?
Czech: Mám teď odejít?

English: Shall I leave the office?
Czech: Mám odejít z kanceláře?

English: Shall I leave my job?
Czech: Mám opustit svou práci?

English: What shall I do?
Czech: Co mám dělat?

English: Shall I describe it to you?
Czech: Mám vám to popsat?

English: Shall I pursue it?
Czech: Mám v tom pokračovat?

English: Shall I pursue a sermon?
Czech: Mám pokračovat v kázání?

English: Shall I pursue scripture?
Czech: Mám se věnovat Písmu?

English: Shall I take your blessings?
Czech: Mám si vzít vaše požehnání?

English: Shall I take leave today?
Czech: Mám si dnes vzít dovolenou?

English: Shall I take leave tomorrow?
Czech: Mám si vzít zítra dovolenou?

English: Shall I take off tomorrow from work?
Czech: Mám si vzít zítra v práci volno?

English: Shall I pay off my debt?
Czech: Mám splatit svůj dluh?

English: Shall I pick you up?
Czech: Mám vás vyzvednout?

English: Shall I push the button?
Czech: Mám stisknout tlačítko?

English: Shall I part my hair behind?
Czech: Mám si rozdělit vlasy vzadu?

English: Shall I proceed?
Czech: Mám pokračovat?

English: Shall I proceed with the request?
Czech: Mám pokračovat v žádosti?

English: Shall I proceed further?
Czech: Mám pokračovat?

English: Shall I stay?
Czech: Mám zůstat?

English: Shall I stay here?
Czech: Mám tu zůstat?

English: Shall I compare thee to an enemy?
Czech: Mám tě přirovnat k nepříteli?

English: Shall I write it in the letter?
Czech: Mám to napsat do dopisu?

English: Shall I send it?
Czech: Mám ji poslat?

English: Shall I send you?
Czech: Mám vás poslat?

English: Shall I send to thee?
Czech: Mám za tebou poslat?

English: Shall I send it again?
Czech: Mám to poslat znovu?

English: Shall I send the report?
Czech: Mám poslat zprávu?

English: Shall I be a mother?
Czech: Mám být matkou?

English: Shall I get it?
Czech: Mám si ji vzít?

English: Shall I get you a box?
Czech: Mám ti přinést krabici?

English: Shall I get in sir?
Czech: Mám nastoupit, pane?

English: Shall I do?
Czech: Mám to udělat?

English: Shall I do it?
Czech: Mám to udělat?

English: Shall I do it now?
Czech: Mám to udělat hned?

English: Shall I do the honors in medical?
Czech: Mám se věnovat lékařské péči?

English: Shall I call her again?
Czech: Mám jí znovu zavolat?

English: Shall I give him a loan?
Czech: Mám mu půjčit?

 


Leave a Comment