Shall meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Shall meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Shall’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Shall’ चा उच्चार (pronunciation)= शैल, शल

Shall meaning in Marathi

‘Shall’ हा इंग्रजी शब्द खालील परिस्थितीत वापरला जातो.

1. भविष्यकाळ व्यक्त करण्यासाठी (भविष्यकाळी वाक्यरचनेत वापरायचे साहाय्यक क्रियापद ).

English: I shall go to the office tomorrow.
Marathi: मी उद्या ऑफिसला जाईन.

English: I shall win the next match.
Marathi: पुढचा सामना मी जिंकेन.

2. दृढनिश्चय (determination), निर्धार, मजबूत दावा, हेतू, दायित्व किंवा बंधन (obligation) दर्शविण्यासाठी.

English: You shall go to the school.
Marathi: तू शाळेत जा. / तू शाळेत जाशील.

English: People shall use masks in public places due to the corona epidemic.
Marathi: कोरोना महामारीमुळे लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करावा.

English: I shall succeed or die in the attempt.
Marathi: मी माझ्या प्रयत्नात यशस्वी होईन किंवा मरेन.

English: We shall win the match.
Marathi: आम्ही सामना जिंकू.

3. ‘Shall’’ हा शब्द भविष्यातील संभाव्य कृती प्रस्तावित करण्यासाठी किंवा सुचवण्यासाठी प्रश्नांमध्ये वापरला जातो.

English: Shall I send you the wedding invitation?
Marathi: मी तुला लग्नाचे आमंत्रण पाठवू का?

English: Shall we come to your house to see you?
Marathi: आम्ही तुला भेटायला तुझ्या घरी येऊ का?

Shall- मराठी अर्थ
करील / करेल
का?
असेल
शक्य होणे
होईल

Shall-Example

‘Shall’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Shall’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: Freedom (Swaraj) is my birthright and I shall have it.
Marathi: स्वातंत्र्य (स्वराज्य) हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच.

English: The prime minister shall hold office for 5 years.
Marathi: पंतप्रधान ५ वर्षांसाठी पदावर राहतील. / पंतप्रधान पदावर ५ वर्षे राहतील.

English: Shall we have a cup of coffee?
Marathi: आपण एक कप कॉफी घेऊ का?

English: Shall you have any inquiries?
Marathi: तुमची काही चौकशी असेल का?

English: Shall have everlasting life?
Marathi: सार्वकालिक जीवन मिळेल का? / अनंतकाळचे जीवन मिळेल का?

English: Shall have eternal life.
Marathi: अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

English: Shall have whatsoever he saith.
Marathi: तो जे म्हणेल ते मिळेल.

English: Shall have a new birth of freedom.
Marathi: स्वातंत्र्याचा नवा जन्म घ्यावा.

English: Shall we have one more horse?
Marathi: अजून एक घोडा घेऊ का?

English: Shall have the right but not the obligation.
Marathi: अधिकार असेल पण बंधन नाही.

English: In this world, you shall have tribulation.
Marathi: या जगात तुम्हाला दु:ख भोगावे लागेल.

English: You shall have no other gods.
Marathi: तुला इतर देवता नसतील. / तुला दुसरे दैवत नसेल.

English: I shall have what I decree.
Marathi: मी जे फर्मान काढतो ते माझ्याकडे असेल. / मी ठरवेल ते माझ्याकडे असेल.

English: To care for him who shall have borne.
Marathi: त्याची काळजी घेण्यासाठी ज्याच्यावर भार पडला असेल.

English: You shall have whatsoever you say.
Marathi: तुम्ही जे म्हणता ते तुमच्याकडे असेल.

English: Shall be deemed to have been accepted.
Marathi: स्वीकारले आहे असे मानले जाईल.

English: Shall be deemed to have been made.
Marathi: केले आहे असे मानले जाईल.

English: Shall be deemed to have been received.
Marathi: प्राप्त झाले असे मानले जाईल.

English: We shall overcome.
Marathi: आपण मात करू. / आम्ही यशस्वी होऊ.

English: We shall overcome someday.
Marathi: आपण एक दिवस मात करू. / आपण एक दिवस यशस्वी होऊ.

English: We shall be free.
Marathi: आपण मुक्त होऊ.

English: We shall behold him.
Marathi: आपण त्याला पाहू.

English: We shall not be moved.
Marathi: आम्ही हलवले जाणार नाही. / आम्ही हलणार नाही.

English: You shall not commit adultery.
Marathi: तू व्यभिचार करू नकोस.

English: You shall know the truth.
Marathi: तुम्हाला सत्य कळेल.

English: You shall not covet.
Marathi: तुम्ही लोभ करू नका.

English: You shall live and not die.
Marathi: तुम्ही जगाल आणि मरणार नाही.

English: Ask and you shall receive.
Marathi: विचारा आणि तुम्हाला मिळेल.

English: You shall go out with joy.
Marathi: तू आनंदाने बाहेर जा.

English: They shall not grow old.
Marathi: ते म्हातारे होणार नाहीत.

English: They shall walk and not faint.
Marathi: ते चालतील आणि बेहोश होणार नाहीत.

English: They shall be called by name.
Marathi: त्यांना नावाने बोलावले जाईल.

English: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
Marathi: जे प्रभूची वाट पाहत आहेत ते त्यांचे सामर्थ्य नूतनीकरण करतील. / जे प्रभूची वाट पाहत आहेत ते त्यांच्या सामर्थ्याचे नूतनीकरण करतील.

English: They shall expel demons.
Marathi: ते भुते घालवतील. / ते भुते दूर करतील.

English: Whom shall I fear?
Marathi: मी कोणाला घाबरू?

English: Love shall be your idol and support.
Marathi: प्रेम तुमचा आदर्श आणि आधार असेल.

English: Nothing shall be impossible.
Marathi: काहीही अशक्य होणार नाही.

English: Nothing shall separate.
Marathi: काहीही वेगळे होणार नाही.

English: Nothing shall offend them.
Marathi: त्यांना काहीही त्रास होणार नाही. 

English: Nothing unclean shall enter heaven.
Marathi: कोणतीही अशुद्ध वस्तू स्वर्गात जाणार नाही.

English: Nothing shall be impossible unto you.
Marathi: तुमच्यासाठी काहीही अशक्य होणार नाही.

English: Nothing shall be impossible for you.
Marathi: तुमच्यासाठी काहीही अशक्य होणार नाही.

English: Nothing shall forestall my return.
Marathi: माझ्या पुनरागमनाला काहीही रोखणार नाही.

English: Nothing shall be impossible to those who believe.
Marathi: जे विश्वास ठेवतात त्यांना काहीही अशक्य नसते. / जे विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी काहीही अशक्य नाही.

English: Nothing shall harm you.
Marathi: तुमचे काहीही नुकसान होणार नाही.

English: Shall we fall in love?
Marathi: आपण प्रेमात पडू का?

English: Shall we do it again?
Marathi: आपण ते पुन्हा करू का?

English: Shall he not make it good?
Marathi: तो ते चांगले करणार नाही का?

English: Shall he not perform it?
Marathi: तो ते पार पाडणार नाही का? / तो ते करणार नाही का?

English: Shall we go on?
Marathi: आपण पुढे जाऊया का?

English: They shall know no fear.
Marathi: त्यांना भीती वाटणार नाही.

English: They shall run and not be weary.
Marathi: ते धावतील आणि खचून जाणार नाहीत.

English: They shall surely gather.
Marathi: ते नक्कीच जमतील.

English: They shall be showers of blessing.
Marathi: ते आशीर्वादाचा वर्षाव होतील.

English: Lord himself shall descend.
Marathi: प्रभू स्वतः उतरतील.

English: Only him shall you serve.
Marathi: फक्त त्याचीच सेवा करा. / तुम्ही फक्त त्याचीच सेवा कराल.

English: Shall I proceed?
Marathi: मी पुढे जाऊ का?

English: Shall we dance?
Marathi: आपण नाचू का?

English: Shall not be infringed?
Marathi: उल्लंघन होणार नाही का? / उल्लंघन होणार नाही?

English: Shall we gather at the River?
Marathi: आपण नदीवर जमू का?

English: Shall I compare thee to a summer’s day?
Marathi: मी तुझी तुलना उन्हाळ्याच्या दिवसाशी करू का?

English: Shall we play a game?
Marathi: आपण एक खेळ खेळू का?

English: Shall I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू का?

English: Shall we start?
Marathi: आपण प्रारंभ करूया का?

English: Shall I go?
Marathi: मी जाऊ का?

English: Shall I call you now?
Marathi: आता मी तुला कॉल करू का?

English: Shall we go?
Marathi: आपण जायचं? /आपण चलायचं? / आपण निघूयात? 

English: Shall I come?
Marathi: मी येऊ का?

Shall meaning in Marathi

 

Leave a Comment