Shouldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Shouldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Shouldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Shouldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= शुडन्ट

Shouldn’t meaning in Marathi

Shouldn’t हे ‘Should not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे.

Shouldn’t या वाक्याचा मूळ अर्थ आहे ‘ते करू नये किंवा ते करायला नको होते’. 

1. ‘Shouldn’t’ म्हणजे “हे करणे चांगली कल्पना नव्हती किंवा असे करणे चांगली कल्पना नव्हती”.

English: You shouldn’t eat sweets. You are a diabetic patient.
Marathi: तुम्ही गोड खाऊ नये. तुम्ही मधुमेहाचे रुग्ण आहात.

English: I shouldn’t have texted you, without your permission.
Marathi: तुमच्या परवानगीशिवाय मी तुम्हाला मजकूर पाठवायला नको होता.

2. Shouldn’t म्हणजे ‘तुम्हाला वाटत होते असं व्हायला नको होतं, पण तसे झालं’.

English: I shouldn’t have asked you to lie for me.
Marathi: मी तुला माझ्यासाठी खोटं बोलायला सांगायला नको होतं.

English: I shouldn’t have bought a new car on loan.
Marathi: मी कर्जावर नवीन कार खरेदी करायला नको होती.

Shouldn’t- मराठी अर्थ
करू नये 
नसावे  
नको होते
असू नये
नाही पाहिजे
नसली पाहिजे

Shouldn’t ची उदाहरणे (Examples)

English: Shouldn’t be a problem.
Marathi: कोणतीही समस्या नसावी.

English: Shouldn’t be this complicated.
Marathi: हे इतके गुंतागुंतीचे नसावे. / ते क्लिष्ट असणे आवश्यक नाही.

English: I shouldn’t be alive.
Marathi: मी जगू नये. / मी जिवंत नसावे.

English: I shouldn’t be telling you this.
Marathi: हे मी तुला सांगायला नको होते. / हे मी तुम्हाला सांगू नये.

English: I shouldn’t have said that.
Marathi: मी असे म्हणायला नको होते.

English: I shouldn’t have done that.
Marathi: मी असे करायला नको होते.

English: I shouldn’t have talked to you like that.
Marathi: मी तुझ्याशी असं बोलायला नको होतं.

English: I shouldn’t have spoken to you like that.
Marathi: मी तुझ्याशी असं बोलायला नको होतं.

English: I told someone something I shouldn’t have.
Marathi: मी कोणालातरी असे काहीतरी सांगितले जे मला करायला नको होते.

English: I told a secret, I shouldn’t have.
Marathi: मी एक रहस्य सांगितले जे मला करायला नको होते.

English: Shouldn’t have said it.
Marathi: ते सांगायला नको होते. / नाही म्हणायला हवे होते.

English: I shouldn’t have called you.
Marathi: मी तुला फोन करायला नको होता.

English: I shouldn’t have been born.
Marathi: माझा जन्म नको व्हायला हवा होता.

English: They shouldn’t have killed his dog.
Marathi: त्यांनी त्याच्या कुत्र्याला मारायला नको होते.

English: They shouldn’t have given us uniforms.
Marathi: त्यांनी आम्हाला गणवेश (uniform) द्यायला नको होता.

English: They shouldn’t have played football.
Marathi: त्यांनी फुटबॉल खेळायला नको होता.

English: We are reaching levels that shouldn’t be possible.
Marathi: आम्ही अशा पातळीवर पोहोचत आहोत जे शक्य नसावेत. / आपण अशा स्तरावर पोहोचत आहोत जे शक्य नसावे.

English: We shouldn’t talk anymore.
Marathi: आपण यापुढे बोलू नये.

English: Websites you shouldn’t visit.
Marathi: तुम्ही भेट देऊ नये अशा वेबसाइट्स.

English: Places you shouldn’t visit.
Marathi: तुम्ही भेट देऊ नये अशी ठिकाणे.

English: We shouldn’t have met.
Marathi: आमची भेट व्हायला नको होती.

English: We shouldn’t be late.
Marathi: आम्हाला उशीर होऊ नये. / आपण उशीर करू नये.

English: Why you shouldn’t fear death?
Marathi: आपण मृत्यूची भीती का बाळगू नये? / मृत्यूची भीती का वाटू नये?

English: While it shouldn’t be a controversial policy.
Marathi: जरी ते विवादास्पद धोरण असू नये.

English: I shouldn’t have texted you.
Marathi: मी तुला मेसेज करायला नको होता. / मी तुम्हाला मजकूर पाठवला नसावा.

English: I said it shouldn’t matter, but it does in reality.
Marathi: मी म्हणालो की काही फरक पडत नाही, परंतु प्रत्यक्षात तसे होते.

 

Leave a Comment