Sophisticated meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sophisticated meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sophisticated’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Sophisticated’ चा उच्चार= सफ़िस्टिकेटिड, सफ़िसटिकेटिड

Sophisticated meaning in Marathi

‘Sophisticated’ हा शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे वापरला जाऊ शकतो म्हणजे त्याचे वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. कला, संस्कृती, जग, प्रपंच इत्यादींविषयी वैयक्तिक अनुभवाद्वारे तपशीलवार आणि परिष्कृत ज्ञान असणे म्हणजेच या गोष्टींमध्ये जाणकार आणि अनुभवी असणे.

2. शिष्टाचार, सुसंस्कृत सवयी, फॅशन आणि जीवनशैलीचे चांगले ज्ञान. (म्हणजे तुम्ही कसे वागता, तुम्ही कसे विचार करता आणि तुम्ही इतरांशी कसे संवाद साधता आणि तुम्ही कसे कपडे घालता इ.)

3. अत्यंत विकसित, जटिल आणि प्रगत तंत्रज्ञान, प्रणाली.

4. कठीण, जटिल आणि प्रगत गोष्टी समजून घेण्यास सक्षम.

Sophisticated- मराठी अर्थ
सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची असलेला
अनुभवी
जाणकार
तज्ञ
विवेकी
बौद्धिक प्रभावशाली
अत्याधुनिक
अत्याधुनिक म्हणून गुंतागुंतीचा व प्रभावी
जटिल
गुंतागुंतीचा
प्रगत
अत्यंत विकसित
अत्यंत कृत्रिम

Sophisticated-Example

‘Sophisticated’ हे एक Adjective (विशेषण) आहे.

‘Sophisticated’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Abhishek is a smart and sophisticated young man.
Marathi: अभिषेक एक हुशार आणि बौद्धिक प्रभावशाली तरुण आहे.

English: Do not try to act sophisticated just be yourself.
Marathi: खूप जाणकार दिसण्याचा प्रयत्न करू नका, स्वतःला ओळखा. 

English: From his achievements in life, I can tell that he is a very sophisticated man.
Marathi: आयुष्यातील त्याच्या कर्तृत्वावरून, मी सांगू शकतो की तो एक तज्ञ माणूस आहे.

English: The technology used in mobiles is simple as well as very Sophisticated also.
Marathi: मोबाईलमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान सोपे आहे तसेच अतिशय गुंतागुंतीचे आहे.

English: She lives her life with elegance and style as a sophisticated woman.
Marathi: ती एक अत्याधुनिक महिला म्हणून आपले जीवन लालित्य आणि शैलीने जगते.

English: The technology used by them is so sophisticated nobody understands it easily.
Marathi: त्यांनी वापरलेले तंत्रज्ञान इतके गुंतागुंतीचे आहे की कोणीही ते सहजपणे समजू शकत नाही.

English: She never likes to read sophisticated novels.
Marathi: अत्याधुनिक कादंबऱ्या वाचायला तिला कधीच आवडत नाही.

English: Today’s young generations are much more sophisticated than the prior young generation.
Marathi: आजची तरुण पिढी पूर्वीच्या तरुण पिढीच्या तुलनेत खूपच अत्याधुनिक आहे.

English: America developed the most sophisticated weapons in the world.
Marathi: अमेरिकेने जगातील सर्वात अत्याधुनिक शस्त्रे विकसित केली.

English: The film was so sophisticated to understand, we left it in between.
Marathi: चित्रपट समजण्यास इतका गोंधळात टाकणारा होता, आम्ही तो मध्येच सोडला.

English: He is one of the sophisticated people which I ever met in my life.
Marathi: तो माझ्या आयुष्यात मला भेटलेल्या सर्वात जाणकार लोकांपैकी एक आहे.

English: Mr. Rohan is a sophisticated Astronomer.
Marathi: श्री रोहन एक अनुभवी खगोलशास्त्रज्ञ आहेत.

‘Sophisticated’ चे इतर अर्थ

sophisticated person- अत्याधुनिक व्यक्ती, जाणकार व्यक्ती, तज्ञ व्यक्ती, अभिरुची व्यक्ती

sophisticated instruments- अत्याधुनिक साधने, गुंतागुंतीची साधने, प्रगत साधने

sophisticated woman- अत्याधुनिक स्त्री, सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची असलेली स्त्री

unsophisticated- अननुभवी, गुंतागुंत नसलेला, साधाभोळा

sophisticated machinery- अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, प्रगत यंत्रसामग्री, जटिल यंत्रसामग्री

sophisticated system- अत्याधुनिक प्रणाली, प्रगत प्रणाली

sophisticated girl- अत्याधुनिक मुलगी, बौद्धिक प्रभावशाली मुलगी, विवेकी मुलगी

sophisticated techniques- अत्याधुनिक तंत्र, जटिल तंत्र

sophisticated personality- अत्याधुनिक व्यक्तिमत्व

sophisticated weapons- अत्याधुनिक शस्त्रे, जटिल शस्त्रे

sophisticated lady- अत्याधुनिक महिला, सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची असलेली महिला

sophisticated computer- अत्याधुनिक संगणक, प्रगत संगणक

sophisticated use- सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची चा वापर

sophisticated thing- अत्याधुनिक गोष्ट

sophisticated one- अत्याधुनिक

sophisticated man- जाणकार माणूस, सुसंस्कृत सवयी व अभिरुची असलेला माणूस

‘Sophisticated’ Synonyms-antonyms

‘Sophisticated’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

worldly-wise
experienced
enlightened
knowledgeable
cosmopolitan
advanced
futuristic
revolutionary
complicated
complex
subtle
intricate
Elegant
refined

‘Sophisticated’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unsophisticated
backward
crude
naive

 

Leave a Comment