Stuck meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Stuck meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Stuck’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Stuck’ चा उच्चार= स्टक, स्‍टक्‌

Stuck meaning in Marathi

1. एखाद्या अप्रिय किंवा कठीण परिस्थितीत अडकणे आणि ती परिस्थिती बदलण्यास असमर्थ ठरणे

2. अभ्यासाचा विषय अवघड असल्याने वाचणे, प्रश्नांची उत्तरे देणे इत्यादी अभ्‍यास कार्य सुरू ठेवण्यास कठिन वाटणे

3. गोंद च्या सहाय्याने एखादी वस्तू चिकटविणे

Stuck- मराठी अर्थ
अडकले
अडकने
अडकून पडने
चिकटणे
चिकटवणे

Stuck-Example

‘Stuck’ हे ‘Stick‘ शब्दाचे भूतकाळातील रूप आहे.

‘Stuck’ एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Stuck’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Most of the time iron gates are stuck because of their rust.
Marathi: बहुतेक वेळा लोखंडी दरवाजे गंजल्यामुळे अडकून पडतात.

English: I am again late for the office because my car got stuck in traffic.
Marathi: मला पुन्हा कार्यालयासाठी उशीर झाला कारण माझी कार रहदारीत अडकली.

English: My mind is really stuck on this mathematical problem.
Marathi: माझे मन खरोखर या गणिती समस्येवर अडकले आहे.

English: The fat thief got stuck into the window.
Marathi: लठ्ठ चोर खिडकीत अडकला.

English: You are stuck with me in this robbery case.
Marathi: या दरोडा प्रकरणात तुम्ही माझ्याबरोबर अडकलात.

English: I am really stuck, can you solve this maths problem for me.
Marathi: मी खरोखर अडकलो आहे, तुम्ही माझ्यासाठी ही गणिताची समस्या सोडवू शकाल का?

English: If you get stuck in this lift, press this red button for help.
Marathi: आपण या लिफ्टमध्ये अडकल्यास, मदतीसाठी हे लाल बटण दाबा.

English: We were stuck in rain for over sixty minutes.
Marathi: आम्ही साठ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ पावसात अडकलो होतो.

English: He stuck the posters on the gate of every apartment.
Marathi: त्याने प्रत्येक अपार्टमेंटच्या गेटवर पोस्टर चिकटवले.

English: I stuck my photo on the application form.
Marathi: मी माझा फोटो अर्जावर चिकटवला.

English: I hate being stuck at home all day in the corona epidemic.
Marathi: कोरोना महामारी दरम्यान दिवसभर घरात बंदिस्त राहणे मला आवडत नाही.

English: If you get stuck at work, ask your colleagues for help.
Marathi: आपण कामात अडकल्यास, आपल्या सहकाऱ्याना मदतीसाठी विचारा.

English: You are stuck with me forever, nobody is able to separate us.
Marathi: तू कायमचा माझ्याशी अडकला आहेस, कोणीही आम्हाला वेगळे करू शकत नाही.

‘Stuck’ चे इतर अर्थ

got stuck- अडकले

got stuck in traffic- रहदारी मध्ये अडकले

I am stuck- मी अडकलो आहे

I am stuck somewhere- मी कुठेतरी अडकलो आहे

life stuck- जीवन अडकले

my mind is stuck- माझे मन अडकले आहे

has been stuck- अडकले आहे

clock stuck- घड्याळ अडकले

you are stuck- तुम्ही अडकले आहात

you are stuck with me- तू माझ्याशी अडकला आहेस

you are stuck with me forever- तू कायमचा माझ्याशी अडकला आहेस

stuck up- अडकलं

stuck up person- अडकलेली व्यक्ती

stuck up for me- माझ्यासाठी अडकले

stuck somewhere- कुठेतरी अडकले

I got stuck- मी अडकलो

i got stuck here- मी इथे अडकलो

i got stuck at work- मी कामात अडकलो

I am stuck with you- मी तुझ्याशी अडकलो आहे

stuck fast- जलद अडकले

stuck out- बाहेर अडकले

stuck out tongue winking eye- डोळे मिचकावत जीभ बाहेर पडली

get stuck- अडकून

get stuck in- च्यामध्ये अडकणे

stuck knowledge- अडकलेले ज्ञान

stuck with you- तुझ्याशी अडकले

mind stuck- मन अडकले, मेंदू अडकला

stuck in rain- पावसात अडकले

stuck payment- प्रलंबित पेमेंट, अडकलेली देयके

stuck off- अडकले

stuck me- मला अडकवले

stuck a chord- एक तार अडकली

stuck in the middle- मध्यभागी अडकले

stuck in the middle with you- तुझ्यासोबत मध्यभागी अडकले

stuck information- अडकलेली माहिती

Stuck’ Synonyms-antonyms

‘Stuck’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

fastened
cemented
jammed
fast
firm
attached

‘Stuck’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

loose
freed
detached
unfastened
unattached

Stuck meaning in Marathi

Leave a Comment