Alibi meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Alibi meaning in Marathi

Alibi meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Alibi’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Alibi’ चा उच्चार (pronunciation)= ऐलिबाइ Alibi meaning in Marathi ‘Alibi’ म्हणजे विशेषत: जबाबदारी (responsibility) किंवा दोष (blame) टाळण्यासाठी केलेला बचाव किंवा … Read more