Compliance meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Compliance meaning in Marathi

Compliance meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Compliance’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Compliance’ चा उच्चार= कम्प्लाइअन्स Compliance meaning in Marathi ‘Compliance’ म्हणजे दिलेल्या आदेशांचे किंवा सरकारी मानकांचे किंवा अधिकृत कार्यालयांनी निर्धारित केलेल्या नियमांचे … Read more