Confer meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Confer meaning in Marathi

Confer meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Confer’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Confer’ चा उच्चार= कनफ़र, कन्फ़र Confer meaning in Marathi ‘Confer’ या शब्दाचे दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत. 1. एखाद्याला अधिकृत पदवी देणे किंवा … Read more