Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Else meaning in Marathi

Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Else’ चा उच्चार (pronunciation)= एल्स Else meaning in Marathi आपण ‘Else’ चा वापर other (इतर, दुसरा), another (दूसरा, आणखी एक), something … Read more