Shall i meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary

Shall i meaning in Czech

Shall i meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Shall i’ v angličtině a češtině s příklady. Výslovnost slova ‘Shall I’= shal I, sal I Shall i meaning in Czech ‘Shall I’ Tato anglická věta znamená ‘mám to udělat’? Shall I- Czech meaning Měl bych to udělat? musím to udělat? mám to udělat? Shall … Read more