Essentials meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Essentials meaning in Marathi

Essentials meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Essentials’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Essentials’ चा उच्चार= इˈसेन्शल्स, एसेंशिअल्स Essentials meaning in Marathi ‘Essentials’ म्हणजे अशा गोष्टी किंवा वस्तु ज्या परिस्थिती नुसार अत्यंत आवश्यक किंवा … Read more