Hypocrite meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary

Hypocrite in Czech

Hypocrite meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Hypocrite’ v angličtině a češtině s příklady. Výslovnost slova ‘Hypocrite‘= hipakrit, hi-pa-krit Hypocrite meaning in Czech English: ‘Hypocrite’ means a who only pretends to be moral, but his own actions do not actually conform to morality at all. Czech: “Hypocrite (Pokrytec)” znamená člověka, který pouze předstírá, … Read more