I should meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I should meaning in Marathi

I should meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘I should’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘I should’ चा उच्चार (pronunciation)= आय शुड I should meaning in Marathi ‘Should’ हा ‘Shall’ या शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे. ‘I should’ या वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘काही असे आहे जे … Read more