Lest we forget meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Lest we forget meaning in Marathi

Lest we forget meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Lest we forget’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Lest we forget’ चा उच्चार (pronunciation)= लेस्ट वी फरगेट (फ़अˈगेट) Lest we forget meaning in Marathi ‘Lest’ एक Conjunction (उभयान्वयी अव्यय) आहे, जे Clause (पोटवाक्य, उपवाक्य) किंवा Sentence (वाक्य) जोडण्याचे … Read more