Anything Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Anything Else meaning in Marathi

Anything Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Anything Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Anything Else‘ चा उच्चार (pronunciation)= एनीथिंग एल्स Anything Else meaning in Marathi ‘Anything Else’ म्हणजे अन्य कोणतीही गोष्ट (Any other thing). … Read more